ANE ODRIA

Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika Saila
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Oñati Plaza, 3
20018 Donostia
Euskal Herria / Basque Country
email: ane.odria@ehu.es
Telefonoa: +34 943 017021

BasDiSyn

UPV/EHUko irakasle eta ikertzailea naiz Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika sailean. 2017ko maiatzean Differential Object Marking and datives in Basque syntax doktore tesia defendatu nuen UPV/EHUn. Tesian, zenbait euskal hizkeratan gertatzen den Osagarrien Markapen Bereizgarriaren eta oro har, datibo argumentuen izaera sintaktikoa aztertzen ditut.
Gaur egun, Basque & Beyond eta Gogo Elebiduna ikerketa-taldeetan dihardut lanean Beatriz Fernández eta Itziar Lakaren zuzendaritzapean, hurrenez hurren.

Iker Ildoak

Sintaxi Teoria, Sintaxi Konparatzailea, euskara, mikro-aldakortasuna, datiboak, markapen bereizgarriko osagarriak.

Argitalpenak

(2021) Anna Pineda & Ane Odria. Estudi comparatiu del marcatge diferencial d’objecte en situacions de contacte lingüístic (català-espanyol i basc-espanyol). Treballs de sociolingüística catalana. Volume 30.

(2020) Leire Ugalde, Elena Bernaras, Eider Rodríguez & Ane Odria. El Trabajo Interdisciplinar de Módulo como herramienta para el desarrollo de competencias transversales. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Volume: 34, Num. 1, pp. 243-262.

(2019) Odria, Ane. DOM and datives in Basque: not as homogeneous as they might seem. Anna Pineda & Monica Alexandrina Irimia (ed.) Linguisticae Investigationes. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. 42(1), pages: 8-31.

(2019) Odria, Ane.  Differential Object Marking in Basque and Spanish dialects. In Berro, Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. Pages: 243-275.

(2017) Odria, Ane. Differential Object Marking and datives in Basque syntax. Doctoral dissertation, University of the Basque Country.

(2015) Odria, Ane. “Euskarazko bigarren mailako predikazioaren murriztapen sintaktikoez”. In Beatriz Fernández & Pello Salaburu (ed.) Ibon Sarasola gorazarren. Homenatge. Homenaje. Bilbo: UPV/EHU Argitalpen Zerbitzua. 499-515.

(2014) Odria, Ane. “Differential Object Marking and the nature of dative case in Basque varieties”. Linguistic Variation, 14-2. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 289-317.

(2013) Odria, Ane. “Aditz laguntzaileak eta berauen txandakatzeak”. P. Salaburu, P. Goenaga, I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG).

(2012) Odria, Ane. “What lies behind differential object marking: a survey in Basque dialects. ”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG). Master Tesia / Master Thesis. UPV/EHU.

Hitzaldiak

(2019) “Datiboen izaera sintaktikoa Bigarren Mailako Predikazioaren eta Pertsona Kasuaren Murriztapenaren argitan”. Odria, Ane. FLV, 50 urte. Martxoak, 6-7, Iruñea.

(2018)  “Differential Object Marking in Basque and Spanish dialects: a micro-comparative approach.” Odria, Ane. International workshop on Differential Object Marking in Romance-towards microvariation. INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales). Paris. [Workshop information]

(2015) “Dative Case in Basque DOM objects: a configurational approach”. Odria, Ane. 48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Leiden.

(2015) “The structural Case of Basque DOM objects: not only functional, but also configurational”. Odria, Ane. Colloquium on Generative Grammar 25. Baiona.

(2014) “In favor of an Agree-based DOM dative in Basque (and beyond)”. Odria, Ane. Penn Linguistics Conference (PLC). March 28-30, Philadelphia.

(2014) “When the same morphological case does not mean the same Case assignment: the case of Basque datives”. Odria, Ane. Console XXII. January 8-10, Lisbon.

(2013) “Two ways of getting a dative in Basque dialects”. Odria, Ane. 1st UCL Graduate Conference in Linguistics. November 7-8, London.

(2013) “On the nature of case and agreement checking in Basque varieties with Differential Object Marking”. Odria, Ane. Societas Linguistica Europaea, 46th Annual Meeting. September 18-21, Split.

(2013) “Osagarrien Markapen Bereizgarria euskal hizkeretan”. Odria, Ane.Hizkuntzalari Euskaldunen I. Topaketak (UEU). July 4, Eibar.

(2013) “When Basque and Spanish met: A micro and macrocomparative approach to Differential Object Marking”. Ane Odria, Beatriz Fernández & Milan Rezac. 25th Scandinavian Conference on Linguistics. May 13-15, Reykjavik.

(2012) “Differential object marking and object case/agreement checking in Basque dialects”. Odria, Ane. NYU Syntax/Semantics Brown Bag, New York University (NYU). November 16, New York.

(2012) “The Basque auxiliary verb”. Odria, Ane. Grammatical Diversity, New York University (NYU). November 8, New York.

(2012) “Postpositional and structural datives in Basque DOM constructions”. Odria, Ane. Hizkuntzalaritza Formaleko Ikertzaile Gazteen Topaketa (UPV/EHU). June 27, Gasteiz.

(2012) “Zergatik ikusi dizut?”. Odria, Ane. IKER Mintegia (IKER-UMR). June 7, Baiona.

(2012) “Intransitivization of reflexive and reciprocal predicates in Basque. The case of bivalent ditransitive predicates”. Berro, Ane & Ane Odria. Wedisyn’s 3rd Workshop on Syntactic Variation. March 22-23, Uviéu-Oviedo.

(2011) “Factors involved in the Dative/Absolutive marking of the object in Basque: affectedness and animacy ”. Odria, Ane. Seminario del Centre de Lingüística Teòrica (CLT) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). September 30, Barcelona.

(2011) “Subject and object case variation: Dialectal evidence from Basque”. Berro, Ane & Ane Odria. Variation and Typology: New trends in syntactic research. August 25-27, Helsinki.

(2010) “Absolutive/dative alternating verbs in Basque”. Odria, Ane. Wedisyn’s 1st Workshop on Syntactic Variation (IKER-UMR). March 4-5, Baiona.

Egonaldiak kanpoko ikerketa-zentruetan

2018ko abendua – 2019ko martxoa: CNRS IKER UMR 5478

2012ko iraila – 2012ko abendua: New York University (NYU) (Richard S. Kayne irakaslearen zuzendaritzapean)

Biltzarren antolakuntza

2013: Towards a Theory of Syntactic Variation

2011: Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne)

Ikerketa Proiektuak

Resolviendo el puzle del lenguaje: morfosintáxis vasca en variación (PGC2018-096380-B-I00) (Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Gogo Elebiduna/La Mente Bilingüe [ IT1169-19 (2019-2021)]. A motako, Bikaintasunezko, Euskal Unibertsitate Sistemako ikertalde egonkortua. (Ikerlari nagusia: Itziar Laka Mugarza)

Towards a Theory of Syntactic (micro)Variation: Basque and Beyond (FFI2014-51878-P) (Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

AThEME – Advancing the European Multilingual Experience EC FP7/SSH-2013-1 AThEME (613465) (Ikertzaile Nagusia: Lisa L. Cheng, Leiden University)

Gogo elebiduna/La mente bilingüe (IT 665-13) (Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka Mugarza)

Sintaxis comparativa del euskera: hacia una gramática vasca dialectal (Basque Dialect Grammar) (FF2011-26906) (Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

The Edisyn project: towards a network of European dialect syntax (HM-2009-1-25) (Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Gramática Vasca en la Red (HUM2007-29151-E/FILO) (Ikertzaile Nagusiak: Pello Salaburu, Patxi Goenaga & Ibon Sarasola)

Syntactic microvariation in Basque: a theoretic and typological approach (FFI2008-00240/FILO) (Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Bestelakoak

2013 ekaina Unibertsitate Ikasketetako Karrera Amaierako Sari Nazionala 2009-2010 (Premio Nacional de Fin de Carrera de Educación Universitaria 2009-2010. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministeritza. Espainia).

2013 apirila Hizkuntzalaritza masterreko 2011/2012 promozioko ikasle onenaren saria (Euskal Herriko Unibertsitatea)

2011 – 2014 Eusko Jaurlaritzaren doktore-aurreko beka (BFI 2010-185)

2010 iraila – 2010 abendua UPV/EHU-ko ikertzaile kontratatua (PIC 269/09)

2010 ekaina Karrera Amaierako Sari Berezia Euskal Filologian (UPV/EHU)

2009 urria – 2010 ekaina Eusko Jaurlaritzako Lankidetza Beka

Comments are closed.