CONGRESOS

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008  

.2019

Erdocia, K.; Romo, A.; Martinez de la Hidalga, G.; Vela Plo, L.; Laka, I. Delayed ambiguity resolution in L2. Charla. XIV International Symposium of Psycholinguistics. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. Apirilak, 10-13, 2019.

Odria, A. (2019). Datiboen izaera sintaktikoa Bigarren Mailako Predikazioaren eta Pertsona Kasuaren Murriztapenaren argitan. FLV, 50 urte. Marzo, 6-7, Pamplona.

Berro, A. & Fernández, B. (2019) Aditzik gabeko aplikatiboak. Islandieratik euskarara, euskaratik giza hizkuntzara. FLV, 50 urte. Marzo, 6-7, Pamplona.

López-Sancio, S. & Laka, I. (2019). Dependency type modulates island effects: Evidence from Spanish. Comunicación oral en el 93rd Annual Meeting of the Linguistic Society of America, Nueva York, EEUU. Enero 3–6, 2019.

Comments are closed.