CONGRESOS

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008  

.2019

Odria, A. (2019). Datiboen izaera sintaktikoa Bigarren Mailako Predikazioaren eta Pertsona Kasuaren Murriztapenaren argitan. FLV, 50 urte. Marzo, 6-7, Pamplona.

Berro, A. & Fernández, B. (2019) Aditzik gabeko aplikatiboak. Islandieratik euskarara, euskaratik giza hizkuntzara. FLV, 50 urte. Marzo, 6-7, Pamplona.

López-Sancio, S. & Laka, I. (2019). Dependency type modulates island effects: Evidence from Spanish. Comunicación oral en el 93rd Annual Meeting of the Linguistic Society of America, Nueva York, EEUU. Enero 3–6, 2019.

Comments are closed.