2008

Acha, J., & Perea, M. (2008). The effects of length and transposed-letter similarity in lexical decision: Evidence with beginning, intermediate, and adult readers. British Journal of Psychology, 99, 245-264. ISSN: 2044-8295.

Acha, J., & Perea, M. (2008). The effect of neighborhood frequency in reading: Evidence with transposed-letter neighbors. Cognition, 108, 290-300. ISSN: 0010-0277.

Costa, A., Albareda, B., & Santesteban, M.. (2008). Assessing the presence of lexical competition across languages: Evidence from the stroop task. Bilingualism: Language and Cognition, 11, 121-131. ISSN: 1366-7289, eISSN: 1469-1841.

Goikoetxea, E., Pascual, G., & Acha, J. (2008). Normative study of the implicit causality of 100 interpersonal verbs in Spanish. Behavior Research Methods, 40, 760-772. ISSN: 1554-3528.

Perea, M., Acha, J., & Fraga, I. (2008). Lexical competition is enhanced in the left hemisphere: Evidence from different types of orthographic neighbors. Brain and Language, 105, 199-210. ISSN: 0093-934X.

Díaz, B., Sebastián-Gallés, N., Erdozia, K., Mueller, J. L., & Laka, I. (2008). Age of acquisition and proficiency on L2 syntactic processing. International Journal of Psychology, 43, 3-4, 91. ISSN 0020-7594, EISSN 1464-066X.

Arkotxa, A.; Baztarrika, P.; Erriondo, L.; López Basaguren, A.; Oregi, E.; Osa, E.; Salaburu, P. (2008). XXI. mende hasierako hizkuntza politikaren oinarriak (oinarrizko txostena). Bases para la política lingüística de principios del siglo XXI (ponencia base), Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza. ISBN: 978-84-457-2766-9.

Sarasola, I., Salaburu, P., Landa, J., & Ugarteburu, I. (2008). Hiztegi Batua Euskal Prosan (HBEP). Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-691-5564-6.

Sarasola, I. (2008-en elaboración). Egungo Euskararen Hiztegia (EEH). Euskal Herriko Unibertsitatea.

Ugarteburu, I.; Salaburu, P. (2008). Espezialitateko Hizkerak eta Terminologia III (Euskara estandarra eta espezialitate hizkerak)., 280 p. Leioa: EHU/Euskara Institutua. ISBN: 978-84-9860-041-4.

Alberdi, X. (2008). Definizioen idazkera: adierazmoldeak eta diskurtso estrategiak azalpenezko testu espezializatuetan. Terminologia eta espezialitatea hizkerak: III. jardunaldiak. Espezialitate hizkeren didaktika eta komunikazioa. Euskal Herriko Unibertsitatea (Euskara Institutua), pp. 79-93. ISBN: 978-84-691-6424-2.

Azkarate, M. (2008). Hiztegigintza eta euskararen normalkuntza. In Euskalgintza XXI. mendeari buruz. XV. Biltzarra, Iker, 19, pp. 171-182, Bilbao: Euskaltzaindia. ISBN: 978-84-95438-26-3.

Azkarate, M. (2008). Gertaera-eta emaitza-izenak. In X. Artiagoitia & J. Lakarra (Eds.) Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez [La fiesta de la Gramática: Homenaje a Patxi Goenaga], pp. 93-106,  Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-9860-085-8.

Azkarate, M. (2008). Hitz-elkarte sintetikoaen argumentuak eta gertaterak. In Jean Haritschelhar-i omenaldia, Iker, 21 , pp. 117-134, Bilbo: Euskaltzaindia. ISBN: 978-84-95438-33-1.

Laka, I. (2008). Simetria ala simetria eza? Hitzordenaz hausnarrean. [¿Simetria o asimetria? Reflexiones sobre el orden de palabras] In X. Artiagoitia & A. Elordieta (Eds.) Antisimetriaren hipotesia vs buru parametroa: euskararen oinarrizko hitz hurrenkera ezbaian [La hipótesis de la Antisimetria vs. el parámetro de núcleo: el orden básico de palabras del euskera a debate] , pp. 199-219, Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84- 9860-070-4.

Laka,I. (2008). Senezkotasuna hizkuntzan. [Lo innato en el lenguaje]. In X. Artiagoitia & J. Lakarra (Eds.) Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez [La fiesta de la Gramática: Homenaje a Patxi Goenaga] , pp. 433-450,  Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-9860-085-8.

Salaburu, P. (2008). Baztango mintzoa dela eta, ohar bat. Iker-21, pp.617-625, Bilbao: Euskaltzaindia. ISBN: 978-84-95438-33-1.

Salaburu, P. (2008). Mitxelena´s Life and Legacy. In Koldo Mitxelena, Selected Writings of Basque Scholar. Introduction by Pello Salaburu, Nevada University Press, Basque Classic Series, pp.11-44. ISBN: 978-18-778-0280-5.

Salaburu, P. (2008). Hiztegi kontuak Baztan aldean [Cuestiones léxicas en el área de Baztán]. In X. Artiagoitia & J. Lakarra (Eds.) Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez [La fiesta de la Gramática: Homenaje a Patxi Goenaga] , pp. 743-752,  Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-9860-085-8.

Salaburu, P. (2008). Koldo Mitxelena, Selected Writings of a Basque Scholar. Compiled and with an introduction by Pello Salaburu, pp. 11-44,  Basque Classics Series, Nevada University Press. ISBN: 978-1-877802-80-5.

Salaburu, P. (2008). Foreword. In R. de Rijk Standard Basque: A Progressive Grammar (pp. xvi-xxiii). Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0-262-04242-0.

Salaburu, P. (2008). Hiztegi Batua zertan den [Qué es el Diccionario Unificado]. In P. Salaburu, & I. Ugarteburu (Eds.). Espezialitateko Hizkerak eta Terminologia III [Especialidades lingüísticas y terminología III], pp. 55-74,  Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-691-6424-2.

Alberdi, X., García, J., Ugarteburu, I. (2008). La definición: del paradigma de la tradición lexicográfica (y terminográfica) al discurso expositivo en textos técnicos; estrategias discursivas. Actas del XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. Sociedad Española de Lingüística, pp. 1-16.

Alberdi, X., García, J., Ugarteburu, I. (2008). Definición lexicográfica y orden de la información y de las palabras: el caso del euskera. Proceedings of the XIII Euralex International Congress. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, pp. 1557-1563.

Garzia, J.; Laka I. (2008). Zioren zioak (eta hiru hitzaldi) [Las razones de ZIO (y tres conferencias)], en Jakin, Zientziaren dibulgazioa, 166, 11-16. ISBN 2910014531781.

Laka, I. (2008). Hizkuntzaren sustrai biologikoen inguruan [On the biological basis of language]. Ekaia: Euskal Herriko Unibertsitateko zientzi eta teknologi aldizkaria, 21 [Ekaia: Revista de ciencia y tecnología de la Universidad del País Vasco], 141-161. ISSN: 0214-9001.

Zawiszewski, A. (2008). Vocabulario básico en vascuence y otras lenguas (Basic vocabulary and loan-words in the dialect of Biskaia and in other languages).  Anuario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”- International Journal of Basque Linguistics and Philology, 35 (2), 789-891. ISSN: 0582-6152.

Comments are closed.