TERESA AGIRREAZALDEGI

argitalpenak / publicaciones / teresa.agirreazaldegi@ehu.eus

Kazetaritza Saila. Gizarte eta Komunikazio-Zientzien Fakultatea
Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU
Sarriena Auzoa, 48940 Leioa (Bizkaia) tel. 94 6015213

 

IRAKASGAIAK / ASIGNATURAS

ANTOLAKUNTZA /ORGANIZACIÓN

2013 Dokumentazioari buruzko VI. Jardunaldiak: Informazioaren komunikazioa eta datu eta bilduma digitalerako sarbidea/
VI Jornadas sobre Documentación: comunicación de la información y acceso a datos y colecciones digitales
(bloga)

2012 Dokumentazioari buruzko V. Jardunaldiak: tokikoa eta globala konektatuz/
V Jornadas sobre Documentación: conectando lo local y lo global
(bloga)

2011 Dokumentazioari eta Informaziorako Sarbide Askeari buruzko IV. Jardunaldiak /
IV Jornadas sobre Documentación y libre acceso a la información
(bloga)

2010 Dokumentazioa eta Ondare Bibliografikoaren Komunikazioari buruzko III. Jardunaldiak /
III Jornadas de Documentación y Comunicación del Patrimonio Bibliográfico
(bloga)


2009 Dokumentazio eta Eduki Digitalen Kudeaketari buruzko II. Jardunaldiak /
II Jornadas sobre Documentación y Gestión de los Contenidos Digitales
(pdf, 4,7 Mb) - Jardunaldien bloga

2008 Komunikabideetako Dokumentazioari Buruzko I. Jardunaldiak /
I Jornadas Sobre Documentación y Medios de Comunicación
(pdf, 12,5 Mb) - Jardunaldien bloga


Departamento de Periodismo. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Universidad del País Vasco UPV/EHU
Sarriena Auzoa, 48940 Leioa (Bizkaia) tel. 94 6015213