Ez dugu uste lanpostuan 4.HE ez dutenak ezin direnik azterketara aurkeztu
Uste dugu 4.HE ez dutenak ere azterketara aurkez daitezkeela

Gure sindikatua ez da izan kalte ekonomiko handiaren kontzeptu barruan sartzen ez ziren fakturak ez onartzearen aldeko
Gure sindikatuak kalte ekonomiko handiaren kontzeptu barruan sartzen ez ziren fakturak onartzea nahi zuen.

Ez al diezu zure seme-alabei behar beste denbora eskaintzen? Bai/ez
Zure seme-alabei nahi baino denbora gutxiago eskaintzen diezu? Bai/ez