Zure erakundetik bidali eta HAEEko erregistroan hil honetako 22an jasotako idazkia bidaltzen dizut

Honekin batera bidaltzen dizut zure erakundetik bidali eta HAEEko erregistroan hil honetako 22an jasotako idazkia