1.

Alde batetik, A ikasleak eskaria bete zuen,eta, bestetik, araudiak ezarritakoaren arabera eskaria bete duela esan behar da.2.

Alde batetik, A ikasleak eskaria bete zuen; eta, bestetik, ezarritako epe barruan egin zuela esan behar da.