1.

Gertatutakoa aztertu ondoren, eta ikaslearen egozketa dela-eta, legeriak eta araudiak jasotzen dutena kontuan izanik, errekurtsorik ez onartzea erabaki dugu, eta interesatuei erabaki horren berri ematea.2.

Hurrengo lerroaldean zehazten diren argibideak aztertu ondoren, ikaslearen egozketari buruz legeriak nahiz araudiak jasotzen dutena kontuan izanik, erabaki dugu errekurtsorik ez onartzea, eta interesatuei erabaki horren berri ematea.