1.

Aurreko planean gaindituriko eta egokitzapenen taulan sartu gabeko irakasgaiek, titulazio berrian aukera askeko kredituak amortizatzeko balioko dute. Kreditu hauek amortizatzeko baliokidetza 3 kreditukoa da asteko ordu bakoitzeko eta urte osoko irakasgaia bada; 1,5 kreditukoa irakasgaia lauhilabetekoa bada. Hauek plan berriak eskaturikoak baino gehiago balira, gehiegizko kredituak ezin izango dira bestelako kredituak (enborrekoak, nahitaezkoak edo aukerazkoak) amortizatzeko erabili2.

Aurreko planean gaindituriko eta egokitzapenen taulan sartu gabeko irakasgaiek, titulazio berrian aukera askeko kredituak amortizatzeko balioko dute. Kreditu hauek amortizatzeko baliokidetza 3 kreditukoa da asteko ordu bakoitzeko eta urte osoko irakasgaia bada; 1,5 kreditukoa irakasgaia lauhilabetekoa bada. Hauek, amortizaturiko kredituak, plan berriak eskaturikoak, egokitzapenen taulan sartu gabeko ikasgaienak, baino gehiago balira, gehiegizko kredituak ezin izango dira bestelako kredituak (enborrekoak, nahitaezkoak edo aukerazkoak) amortizatzeko erabili