Horra elbarriek eta goi-mailako kirolariek ekarri beharrekoa: egoera hori frogatzen duen dokumentua, kasuan kasuko administrazioak emana.

Hona elbarri eta goi-mailako kirolariek ekarri beharrekoa: egoera hori frogatzen duen dokumentua, kasuan kasuko administrazioak emana.