1.

Ikasketa plan berriak 1497/87 dekretuaren bidez homologatu ziren honek unibertsitateko titulu ofizialen ikasketa planetarako irizpide orokor komunak eman baitzituen. 1267/94 dekretuak, bestalde, lehengo dekretu hau aldatu zuen, eta beronen eranskineko 1. puntuaren arabera, bi ziklo dauzkaten unibertsitate-mailako ikasketen kasuan, oso-osorik egokituko da lehen zikloa.2.

Ikasketa plan berriak 1497/87 dekretuaren bidez homologatu ziren, horrek unibertsitateko titulu ofizialen ikasketa planetarako irizpide orokor komunak eman baitzituen. 1267/94 dekretuak, bestalde, lehengo dekretu hori aldatu zuen, eta berorren eranskineko 1. puntuaren arabera, bi ziklo dauzkaten unibertsitate-mailako ikasketen kasuan, oso-osorik egokituko da lehen zikloa.