1.

46. artikulua.- 1.- Ikasleek berdintasun eta justizi bermez epaituak izateko eskubidea dute, bai eta emaniko irakaskuntzaren mailan ere.
a) Kasu bakoitzean ebaluazio-era ikasturtearen hasieratik jakinarazi behar da. Berdintasuna bermatzeko, sailek ebaluazio-sistema uniformeak ezartzeko joera izango dute irakasgai bakoitzeko talde ezberdin guztietarako...

b) Ebaluazio eta kontrolerako prozedurek, bai eta hauen programak eta irakaskuntza-helburuek, aldaketa jaso ahal izango dute saileko kontseiluak iritziriko arrazoi larri justifikatuarengatik. Balioespena ezin izango da egin kasuan kasuko irakasleek aztertu ez dituzten gaien inguruan, nahiz eta gaiok ikasturte-hasieran irakasgaiaren programa agertu
2.

46. artikulua.- 1.- Ikasleek berdintasun eta justizi bermez epaituak izateko eskubidea dute, bai eta emaniko irakaskuntzaren mailan ere.
a) Irakasgai bakoitzaren ebaluazio-era ikasturtearen hasieratik jakinarazi behar da. Berdintasuna bermatzeko, sailek ebaluazio-sistema uniformeak ezartzeko joera izango dute irakasgai bakoitzeko talde ezberdin guztietarako...

b) Irakasgaien ebaluazio eta kontrolerako prozedurek, bai eta hauen programak eta irakaskuntza-helburuek, aldaketa jaso ahal izango dute saileko kontseiluak iritziriko arrazoi larri justifikatuarengatik. Irakasgaiaren balioespena ezin izango da egin kasuan kasuko irakasleek aztertu ez dituzten gaien inguruan, nahiz eta gaiok ikasturte-hasieran irakasgaiaren programa agertu.