Bilaketa aurreratua

Ogi apurrak

Egungo Euskararen Hiztegia (EEH)

Hasiera:

naba naba iz ipar ibar edo haran zabala.
nabaitu nabaitu ik nabaritu.
nabal nabal ik nabala.
nabala nabala (orobat nabal g.er. eta nabela g.er.; Hiztegi Batuan nabala agertzen da eta labana hobesten da) 1 iz labana.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 (izenondo gisa)
  4 ganibeta.
nabalkada nabalkada 1 iz labankada.
  2 irud/hed
nabar nabar1 1 izond orban ilunak edo arreak dituena; kolore argi eta ilunen nahasturaz osatua; kolore askotakoa. ik ñabar.
  2 irud/hed
  3 arrea, uherra.
  4 (hitz elkartuetan)
  5 nabar-lore
nabar nabar2 1 iz goldearen hortza.
  2 golde-nabar (orobat goldenabar g.er.) golde mota horzduna.
nabarbendu nabarbendu ik nabarmendu.
nabardura nabardura ik ñabardura.
nabari nabari 1 izond inolako froga edo azalpenik gabe berez ikusten, sumatzen edo ulertzen dena; berez nabarmentzen dena. ik nabarmen.
  2 (adizlagun edo predikatu gisa)
  3 ez-nabari izond
  4 nabari izan1 da ad (hirugarren pertsonan soilik) ik nabaritu.
  5 nabari izan2 zaio ad (nor osagaia hirugarren pertsonan soilik)
  6 nabari izan3 du ad (nor osagaia hirugarren pertsonan soilik)
  7 nabaria izan4 da ad (konpletiba batekin)
  8 nabari-nabari izond
nabariezin nabariezin (orobat nabari ezin g.er.) iz ezin nabarituzkoa.
nabarigaitz nabarigaitz izond nabaritzen zaila dena, ia nabariezaina.
nabarigarri nabarigarri izond nabari daitekeena, nabaritzeko modukoa.
nabariki nabariki 1 adlag era nabarian.
  2 ez-nabariki
nabariro nabariro adlag era nabarian. ik nabariki.
nabaritasun nabaritasun 1 iz nabaria denaren nolakotasuna.
  2 (hitz elkartuetan)
nabaritu nabaritu, nabari(tu), nabaritzen 1 du ad ohartu, konturatu, argiro ikusi. ik sumatu.
  2 (inpertsonalak)
nabarmen nabarmen 1 izond inolako ohar, azalpen edo frogarik gabe berez ikusten, sumatzen edo ulertzen dena. ik nabari.
  2 (adizlagun edo predikatu gisa)
  · 3 izond bere ohitura, egite, molde, itxura gaitzesgarri edo bitxiengatik nabarmentzen dena.
  4 nabarmen izan da ad
  5 nabarmen-nabarmen izond
  5a (adizlagun gisa)
  6 nabarmen-nabarmena izan da ad
  7 nabarmena izan (konpletiba batekin)
nabarmenagotu nabarmenagotu, nabarmenago(tu), nabamenagotzen da/du ad nabarmenago bihurtu.
nabarmenarazi nabarmenarazi, nabamenaraz, nabarmenarazten du ad nabarmentzera behartu.
nabarmendu nabarmendu (orobat nabarbendu g.er. eta nabarmentu g.er.), nabarmen(du), nabarmentzen 1 du ad nabarmen jarri. ik azpimarratu.
  2 (inpertsonalak)
  · 3 da ad gailendu, nabarmen agertu.
  4 nabarmenkerian erori.
nabarmengarri nabarmengarri 1 izond nabarmentzekoa dena.
  2 (izen soila -en atzizkiaren eskuinean)
nabarmenkeria nabarmenkeria 1 iz nabarmentasun gaitzesgarria; egite nabarmena.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 nabarmenkeriaz adlag ik nabarmenki.
  4 nabarmenkeriazko izlag
nabarmenki nabarmenki adlag nabarmenkeriaz.
nabarmenkiro nabarmenkiro adlag nabarmenki.
nabarmentasun nabarmentasun 1 iz nabarmena denaren nolakotasuna.
  2 (fonetikan)
nabarmentu nabarmentu ik nabarmendu.
nabarmentxo nabarmentxo 1 izond nabarmen samarra.
  2 (adizlagun gisa) ik nabarmenxko.
nabarmentze nabarmentze iz nabarmen jartzea.
nabarmenxko nabarmenxko adlag nabarmen samar. ik nabarmentxo 2.
nabarreria nabarreria ik nafarreria.
nabarrismo nabarrismo iz adkor nafarra izateko nolakotasuna. ik nafartasun.
nabartar nabartar ik nafar.
nabartu nabartu, nabar(tu), nabartzen 1 da/du ad nabar bihurtu.
  2 ilundu-edo.
  3 (era burutua izenondo gisa)
nabasi nabasi izond zuhurtasunik gabea, ausarta.
nabe nabe 1 iz eraikin handia, solairu bakarrekoa eta barne-hormarik gabea. ik habearte 2.
  2 elizetan, habe arteko hutsunea. ik habearte.
  3 hed
  4 industria-nabe
nabegari nabegari iz nabigatzailea.
nabela nabela ik nabala.
nabiera nabiera iz itsasontzi enpresa.
nabigaezin nabigaezin izond ezin nabigatuzkoa.
nabigagarri nabigagarri izond nabiga daitekeena.
nabigarazi nabigarazi, nabigaraz, nabigarazten du ad nabigatzera behartu.
nabigatu nabigatu, nabiga, nabigatzen 1 du ad ontziz ibili. ik itsastatu.
  2 (zer osagaiaz)
  3 irud/hed
  4 (interneten)
nabigatzaile nabigatzaile 1 iz nabigatzen duen pertsona.
  2 (izenondo gisa)
  3 Interneten-edo nabigatzeko programa.
  4 Interneten-edo nabigatzen duen pertsona.
nabigatze nabigatze iz ontziz ibiltzea.
nabigazio nabigazio (orobat nabigazione g.er.) 1 iz nabigatzea. ik itsasketa. -
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (interneten)
nabigazione nabigazione ik nabigazio.
nabo nabo iz arbia.
nabusi nabusi ik nagusi.
nafar nafar ( orobat napar g.er.; nafartar eta nabartar g.er.) 1 izlag Nafarroakoa, Nafarroari dagokiona.
  · 2 iz Nafarroako herritarra.
  3 nafar gorri (ardoa)
  4 nafar-lapurtera XX. mendearen erdialdean Iparraldean lapurtera eta behe-nafarrerarekin eratu zen literatura-euskalkia; lapurtera eta behe-nafarrera biltzen dituen euskalkia.
nafarkeria nafarkeria iz nafarrei dagokien egintza gaitzesgarria.
nafarrera nafarrera 1 iz Nafarroako euskalkia.
  2 behe-nafarrera Bonaparteren sailkapenean, batez ere Iparraldeko Nafarroan Lapurdiko ekialdean mintzatzen den euskalkia.
  3 goi-nafarrera Bonaparteren sailkapenean, batez ere Hegoaldeko Nafarroan mintzatzen den euskalkia.
nafarreri nafarreri (orobat nafarreria g.er., naparreri g.er. eta nabarreria g.er.) 1 iz eritasun kutsakorra, sukarra ematen duena, larruazalean zuloak uzten dituzten pikor batzuk eragiten dituena. ik baztanga.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 nafarreri zuri baztanga eroa.
nafarreria nafarreria ik nafarreri.
nafartar nafartar ik nafar.
nafartarrista nafartarrista iz nafar erregionalista.
nafartarsa nafartarsa (Euskaltzaindiaren gomendioetan baztertzen dira -sa atzizkia duten formak) iz nafar emakumea.
nafartasun nafartasun iz nafarra izateko nolakotasuna.
nafarzale nafarzale izond Nafarroaren zalea dena.
nafarzaletasun nafarzaletasun iz nafarzalea denaren nolakotasuna.
nafta nafta 1 iz isurkari koloregabea, hidrokarburo arinez osatua, petrolioaren destilatzetik lortzen dena eta errekin edo urgarri gisa erabiltzen dena.
  2 (hitz elkartuetan)
naftaleno naftaleno iz bentzenoaren saileko hidrokarburoa (C10H8), zuria, gotorra eta usain sarkorrekoa, ikatzarriaren alkaternatik lortzen dena eta industrian hainbat erabilera dituena.
naftalina naftalina 1 iz etxean pipien kontra erabiltzen den naftalenoari ematen zaion izena.
  2 (hitz elkartuetan)
naftenato naftenato iz azido naftenikoaren gatza.
naftilamina naftilamina (corpusean naphthylamin eta naptimalina soilik) iz konposatu kimikoa, alkohol eta eterrean urtzen diren kristal zuri pozoitsuak osatua.
nagaika nagaika iz kosakoen zigor edo zartailu modukoa, laburra.
nagi nagi 1 izond/iz lanerako edo egin behar dituen gauzetarako gogorik izaten ez duena. ik alfer.
  2 irud/hed (mugimenduez eta kidekoez)
  3 (bestelakoetan)
  4 (hitz elkartuen bigarren osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
  5 (adizlagun gisa; ik beherago 12)
  6 (izen gisa) ik nagitasun.
  7 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  · 8 iz arboletan bizi den ugaztuna, ile sarria eta luzea duena, oso nagiki mugitzen dena eta buruz behera adar batetik dilindan egoten dena (Bradypus tridactylus).
  9 nagiz (-tzeko atzizkiaren eskuinean) adlag
  10 hatz nagi eskuko laugarren hatza, erdikoaren eta txikiaren artean dagoena.
  11 nagi-nagi adlag
  12 nagiak atera
nagikeria nagikeria 1 iz nagitasun gaitzesgarria. ik alferkeria.
  2 (hitz elkartuetan)
nagiki nagiki adlag nagitasunez; nagikeriaz. ik nagiro.
nagikiro nagikiro adlag nagiki.
nagiontzi nagiontzi izond adkor nagia.
nagiro nagiro adlag nagiki.
nagitasun nagitasun 1 iz anerako edo egin behar diren gauzetarako gogorik eza. ik nagi 6; nagikeria.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
nagitsu nagitsu 1 izond nagitasunez betea.
  2 (adizlagun gisa)
nagitu nagitu, nagi(tu), nagitzen 1 da/du ad nagi bihurtu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
nagitzar nagitzar izond adkor nagia.
nagusi nagusi (orobat nabusi g.er. eta nausi g.er.) 1 iz etxe bateko jauna zerbitzariei buruz.
  2 zenbait erakunde edo talderen burua mendekoei buruz; lantegi edo kideko bateko jabea (ik ugazaba); jauna edo jabea, aginpidea, lehentasuna edo gailentasuna duena.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 aingerukien hurrenkerako bederatzi taldeetako laugarreneko kidea.
  6 (predikatu gisa)
  · 7 izond karguz eta kidekoez mintzatuz maila gorenekoa dena.
  8 garrantziaren edo gorabeheraren arabera lehena dena. (etxe, bide eta kidekoez)
  9 (bestelakoez)
  10 adinez lehena dena; adin gehiagokoa.
  11 (adinez) heldua.
  12 biltzar nagusi
  13 estatu nagusi1 jeneral edo kideko bati atxikiriko ofizial multzoa, aginduak prestatzeko eta helarazteko helburua duena; buruzagi baten lankideen multzoa.
  14 Estatu Nagusi2 pl Frantzian, erregimen zaharreko legebiltzarra, hiru estatuak osatua.
  15 lege-nagusi (orobat Lege Nagusi) konstituzioa.
  16 nagusi egin ik nagusitu.
  17 nagusi egon
  18 nagusi izan da ad
  19 nagusi izan du ad
  20 nagusi-magusi
nagusialdi nagusialdi iz zerbait edo norbait nagusi den aldia.
nagusiarazi nagusiarazi (orobat nausiarazi), nagusiaraz, nagusiarazten du ad nagusitzera behartu.
nagusigo nagusigo ( orobat nausigo g.er.) 1 iz nagusitasuna.
  2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
nagusikeria nagusikeria 1 iz nagusitasun gaitzesgarria.
  2 (hitz elkartuetan)
nagusiki nagusiki adlag batez ere.
nagusiorde nagusiorde (orobat nagusi(-)orde) 1 iz nagusiaren ordekoa den pertsona.
  2 (izen baten eskuinean)
  3 nagusiordeko izlag nagusiordea.
nagusiro nagusiro adlag nagusiki.
nagusitasun nagusitasun ( orobat nausitasun g.er.) 1 iz nagusi denaren edo nagusi dagoenaren egoera. ik nagusigo; nagusitza.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
nagusitu nagusitu (orobat nausitu g.er.), nagusi, nagusitzen 1 da ad nagusi bihurtu edo gertatu; nagusitasuna hartu.
  2 (gauza abstraktuez) ik gailendu.
  3 adinez nagusi egin, heldutasunera iritsi.
nagusitxo nagusitxo izond adkor adinez nagusi samarra.
nagusitza nagusitza izond iz nagusitasuna.
nagusitzar nagusitzar iz adkor nagusia.
nagusitze nagusitze (orobat nausitze) iz nagusi bihurtzea, nagusitasuna hartzea.
nahar nahar iz ipar kaparra, laharra.
naharo naharo ik naro.
nahas nahas 1 adlag nahasirik.
  2 nahas-mahas (orobat nahasmahas g.er.) adlag adkor nahasirik.
  3 (izen gisa)
  4 (hitz elkartuetan)
  5 nahas-mahasean adlag adkor nahas-mahas.
  6 nahas-mahastu da/du ad
nahasaldi nahasaldi ik nahasialdi.
nahasarazi nahasarazi, nahasaraz, nahasarazten du ad nahastera behartu.
nahasberritu nahasberritu, nahasberri(tu), nahasberritzen du ad nahasi eta eraberritu.
nahasberritzaile nahasberritzaile iz nahasberritzen duen pertsona.
nahasbide nahasbide iz nahasteko bidea.
nahasbildu nahasbildu, nahasbil, nahasbiltzen du ad nahasi eta bildu.
nahasdura nahasdura iz nahasirik (bereziki gogoa nahasirik) dagoenaren egoera.
nahasezin nahasezin 1 iz beste gai batekin ezin nahas daitekeena.
  2 beste bat-tzat ezin har daitekeena. ik nahastezin.
nahasgabe nahasgabe (orobat nahas gabe) 1 izond nahasi ez dena.
  2 nahasketarik ez duena.
  3 (adizlagun gisa)
nahasgai nahasgai iz nahasturetarako gaia.
nahasgarri nahasgarri 1 izond nahasarazten duena, nahasbidea, nahasdura edo nahasmendua sortzen duena.
  2 (izan aditzarekin)
  3 (izen gisa)
  · 4 izond nahas daitekena.
nahasi nahasi ( orobat nahastu Hiztegi Batuak nahasi hobesten du), nahas, nahasten 1 da/du ad gauza desberdinak batu edo elkarrekin jarri. ik nahastekatu.
  2 ordena galdu edo galarazi. ik nahaspilatu.
  3 gauza bat beste bat-tzat hartu edo harrarazi.
  4 (-kin atzizkiaz)
  5 (-kin atzizkiaz) norbait, ezkonlaguna ez duen beste norbaitekin haragizko harremanean lotu.
  6 (-kin atzizkiaz) gauza gaitzesgarri batean parte hartu.
  7 da/du ad barne baretasuna edo argitasuna galdu edo kendu.
  8 (era burutua izenondo gisa)
  9 (era burutua hitz elkartuetan bigarren osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
  10 (era burutua adizlagun gisa)
  11 (era burutua izen gisa)
  12 nahasian (orobat nahastuan g.er.) adlag ik nahaste.
  13 bazterrak nahasi nahasmendua sortu.
  14 nahasi-mahasi iz ik nahas 3.
  15 nahasi-mahasian adlag ik nahas 5.
  16 nahasi-nahasi izond oso nahasia.
nahasiagotu nahasiagotu, nahasiago(tu), nahasiagotzen da/du ad nahasiago bihurtu.
nahasialdi nahasialdi (orobat nahasaldi) iz aldi nahasia. ik nahastaldi.
nahasidun nahasidun izlag nahasiko.
nahasiki nahasiki adlag era nahasian.
nahaskeria nahaskeria iz nahaste gaitzesgarria; bazterrak nahastea.
nahasketa nahasketa 1 iz nahastea, gauza desberdinak batzea.
  2 gauza bat beste bat-tzat hartzea.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 ipar nahasmendua.
nahaski nahaski1 1 iz janari bat arrautza irabiatuekin nahasirik prestazen den jakia.
  2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  3 irud/hed
  4 nahasketa.
nahaski nahaski2 adlag nahasirik, nahaste.
nahaski nahaski3 ik saski.
nahaskila nahaskila iz nahasketa.
nahaskilo nahaskilo iz adkor nashate-borrastea, nahasketa.
nahaskin nahaskin iz janari nahaskia.
nahaskor nahaskor izond nahasia.
nahasle nahasle 1 izond nahasten duena. ik nahasgarri.
  2 aipatzen dena nahasten duen pertsona.
  3 nahasmendua sortzen duen pertsona. ik nahastaile 2.
  4 (izenondo gisa)
  5 bazter-nahasle ik nahastekari.
nahasmahas nahasmahas ik nahas 2.
nahas-mahastu nahas-mahastu ik nahas 6.
nahasmakeria nahasmakeria iz nahas-mahas gaitzesgarria.
nahasmen nahasmen 1 iz gogoa nahastea; gogoa nahasirik dagoenaren egoera.
  2 ordena- edo argitasun-falta dagoen nahaspila. ik nahasmendu 3.
  3 nahasmendua.
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
nahasmendu nahasmendu 1 iz gizarte bakearen edo orekaren nahastea eta horren ondoriozko egoera.
  2 zerbaiten, eta bereziki gorputzaren organoren baten, aritzeko eran gertatzen den aldaketa edo nahastea.
  3 ordena- edo argitasun-falta dagoen nahaspila. ik nahasmen 2.
  4 nahasmena.
nahasmendutxo nahasmendutxo iz adkor nahasmendua.
nahasmentxo nahasmentxo iz adkor nahasmena.
nahaspila nahaspila (orobat nahaspilo g.er. eta nahaspulo g.er.) 1 iz nahasirik dauden gauzen multzoa, nahas-mahasa.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 nahaspilan nahaspilaturik, nahasian.
nahaspilatsu nahaspilatsu izond nahasia, nahaspilaz betea.
nahaspilatu nahaspilatu (orobat nahaspildu g.er., nahaspulatu g.er. eta nahaspulotu g.er.), nahaspila(tu), nahaspilatzen 1 du ad nahasi, nahaspila egin.
  2 irud/hed
  3 nahasi, nahasmendua sortu.
  4 (era burutua izenondo gisa)
nahaspilatuki nahaspilatuki adlag era nahaspilatuan.
nahaspilatzaile nahaspilatzaile iz nahaspilatzen duena.
nahaspilatze nahaspilatze iz nahastea, nahaspila egitea.
nahaspildu nahaspildu ik nahaspilatu.
nahaspilo nahaspilo ik nahaspila.
nahaspulatu nahaspulatu ik nahaspilatu.
nahaspulo nahaspulo ik nahaspilo.
nahaspulotu nahaspulotu ik nahaspilatu.
nahastaile nahastaile (Hiztegi Batuak nahasle hobesten du) 1 izond nahaslea.
  · 2 iz nahasmendua sortzen duen pertsona. ik nahasle 3.
  3 bazter-nahastaile bazter-nahaslea.
nahastaldi nahastaldi iz nahasialdia.
nahastarazi nahastarazi, nahastaraz, nahastarazen du ad nahastatzera behartu. ik nahasarazi.
nahastatu nahastatu, nahasta, nahastatzen du ad nahasi.
nahastatzaile nahastatzaile iz nahaslea.
nahaste nahaste 1 iz gauza desberdinak batzea. ik nahasketa; nahasteka.
  2 norbait, ezkonlaguna ez duen beste norbaitekin haragizko harremanean lotu.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 gauza bat beste bat-tzat hartzea edo harraraztea.
  5 nahasmendua.
  · 6 adlag nahasirik. ik nahasi 12.
  7 kaka-nahaste iz
  8 nahaste-borraste (orobat nahasteborraste) iz
nahastear nahastear adlag nahasteko zorian.
nahasteborraste nahasteborraste ik nahaste 8.
nahasteka nahasteka 1 iz nahastea. ik nahasketa.
  · 2 adlag nahasirik, nahaste.
nahastekamendu nahastekamendu iz nahasmena, nahasmendua.
nahastekari nahastekari iz bazter-nahaslea.
nahastekatu nahastekatu (orobat nahastikatu g.er.), nahasteka, nahastekatzen 1 du ad nahastu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
nahasteke nahasteke adlag nahasi gabe.
nahastezin nahastezin izond beste bat-tzat ezin har daitekeena. ik nahasezin 2.
nahastikatu nahastikatu ik nahastekatu.
nahastu nahastu ik nahasi.
nahastura nahastura 1 iz zenbait gai nahasiz sortzen den gaia.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
nahasturatu nahasturatu, nahastura(tu), nahasturatzen da ad aleatu.
nahi nahi 1 iz (zerbait) nahi izatea; norbaitek nahi duen zera, zerbait egiteko gogo edo asmo finkoan gauzatzen dena. ik nahikara; desira; borondate; gurari; gutizia.
  2 (-tzeko atzizkiaren eskuinean)
  3 (aditzaren baten era burutuaren eskuinean)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
  6 nahian ( orobat nahiean g.er.; aditzaren era burutuaren eskuinean) ik beherago 9.
  7 nahiean ik gorago 6.
  8 -en nahira (orobat nahiera g.er.) -en borondatera. ik nahitara 2.
  9 nahirik ( aditzaren era burutuaren eskuinean) nahian.
  10 nahita ik nahita.
  11 nahiz1 (aditzaren era burutuaren eskuinean) nahian, nahirik.
  12 -en nahiz2 -en borondatez.
  13 nahiz3 ik nahiz.
  14 -en nahizko izlag –en borondatezko.
  15 azken nahi ik testamentu.
  16 bizi-nahi ik bizinahi.
  17 gora-nahi ik goranahi.
  18 handi-nahi ik handinahi.
  19 jakin-nahi ik jakin-nahi.
  20 nahi adina
  21 nahi adinako izlag
  22 nahi ahala
  23 nahi ala ez nahitaez.
  24 nahi beste ( orobat nahibeste g.er.) nahi adina.
  25 nahi besteko izlag nahi adinako.
  26 nahi bezainbat nahi adina, nahi beste.
  27 nahi bezala
  28 nahi bezalako izlag
  29 nahi eta nahi ez ( orobat nahita nahiez g.er. eta nahitanaiez g.er.) nahitaez.
  30 nahi eta nahi ezko (orobat nahi eta ezko) izlag
  30a nahi ezik borondaterik gabe.
  31 nahi gabe1 (orobat nahigabe g.er.) adlag
  32 nahi gabe2 ik nahigabe.
  33 nahi gabeko izlag
  34 nahi hainbat nahi adina.
  35 nahi hainbateko izlag
  36 nahi izan, nahiko ( orobat nahi izango ) du ad zerbait egiteko, eginarazteko, lortzeko... asmo edo xede erabakia izan. ik gura izan; nahikatu; desiratu. (objektua izen sintagma edo kideko bat bat denean)
  37 (objektua du motako aditz ez jokatu bat delarik).
  38 (objektua da motako aditz ez jokatu bat delarik).
  39 (objektua aditz jokatu bat delarik)
  40 (objektua den aditzaren sujektua nahi-ren subjektuaz bestelakoa direnean, delako aditz hura era burutuan agertzen da)
  41 (objektua esan aditza delarik)
  42 dio ad nahitasuna izan.
  43 nahi izate iz
  44 (objektua aditz baren era burutua delarik)
  45 nahi izatera nahi izanez gero.
  46 nahiago izan du ad
  47 nahien izan du ad
nahi eta nahi ez nahi eta nahi ez ik nahi 29.
nahi izan nahi izan ik nahi 36.
nahiago izan nahiago izan ik nahi 46.
nahiagotasun nahiagotasun iz nahiago denaren nolakotasuna.
nahiant nahiant 1 iz ipar aipatzen dena nahi duen pertsona.
  2 (izenondo gisa)
nahiarazi nahiarazi, nahiaraz, nahiarazten du ad nahi izatera behartu.
nahibeste nahibeste ik nahi 24.
nahibezalakotasun nahibezalakotasun iz nahi bezalakoa izateko nolakotasuna.
nahien izan nahien izan ik nahi 47.
nahiera nahiera 1 iz nahia, borondatea.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 nahieran nahierara.
  4 nahierara gogara, nahi den bezala.
  5 (-en atzizkiaren eskuinean)
nahiez nahiez iz zerbait nahi ez izatea; gogoko ez dugun zerbaitek edo norbaitek eragiten digun sentimena.
nahiezik nahiezik adlag gogoz kontra, gogo gaiztoz. ik desgogara.
nahigabe nahigabe (orobat nahi gabe g.er.) 1 iz ezbeharrak eragiten duen sentimen mingarria. ik atsekabe; bihozmin.
  2 (izenondoekin)
  3 (aditz baten objektu gisa)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 nahigabea eman ik nahigabetu 2.
  7 nahigabea hartu ik nahigabetu.
  8 nahigabean lagundu (hiletetan)
nahigabe nahigabe2 ik nahi 31.
nahigabealdi nahigabealdi iz naigabezko denbora.
nahigabetu nahigabetu, nahigabe(tu), nahigabetzen 1 da ad nahigabea hartu.
  2 du ad nahigabea eman.
  3 (era burutua izenondo gisa)
  4 (era burutua izen gisa)
nahigabetxo nahigabetxo iz nahigabe txikia.
nahigarri nahigarri izond nahi izan daitekeena.
nahika nahika 1 adlag nahi izaten.
  2 nola nahika ik nolanahika.
nahikara nahikara 1 iz nahikaria.
  2 adlag nahierara, gogara.
  3 (-en atzizkiaren eskuinean)
nahikari nahikari 1 iz nahi izatea, borondatea; zerbait lortzeko nahi sendoa. ik nahi; desira; pretentsio; nahikeria 2.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
nahikatu nahikatu, nahika, nahikatzen du ad nahi izan.
nahikera nahikera iz nahikaria, borondatea.
nahikeria nahikeria 1 iz nahikari apetatsua.
  2 zerbait lortzeko asmo sendoa. ik pretentsio.
nahiko nahiko 1 adlag eta izlag aski. (izen mugagabearen ezkerrean)
  2 (-a organikoa duten izenen ezkerrean)
  3 (izen mugatuaren ezkerrean)
  4 (partitiboaren ezkerrean)
  5 (izen mugagabearen eskuinean)
  6 (-a organikoa duten izenen eskuinean)
  7 (izen mugatuaren eskuinean)
  8 (partitiboaren eskuinean)
  9 (izenondo, adizlagun edo kideko batekin)
  10 (aditz batekin)
  11 (bestelakoak)
  12 (nahikoa izen mugagabearen ezkerrean)
  13 (-a organikoa duten izenen ezkerrean)
  14 (nahikoa izen mugatuaren ezkerrean)
  15 (nahikoa partitiboaren ezkerrean)
  16 (nahikoa izen mugagabearen eskuinean)
  17 (-a organikoa duten izenen eskuinean)
  18 (nahikoa izen mugagaturen eskuinean)
  19 (nahikoa partitiboaren eskuinean)
  20 (nahikoa izenondo edo adizlagun batekin)
  21 (nahikoa aditz batekin)
  22 (nahikoa bestelakoetan)
  23 (nahikoa izenondo gisa)
  24 cf usteko.
  25 nahikorik (izen sintagma mugagabe baten eskuinean; ezezko esaldietan)
  26 (izen sintagma ezabaturik)
  27 (izen sintagma mugagabe baten eskuinean; bestelako esaldietan)
  28 ez-nahikoa izond
  29 nahiko izan da ad aski izan.
  30 nahikoa eta sobera
  31 nahikoa eta sobra
  32 nahikoa izan da ad aski izan.
  33 du ad
nahikoa nahikoa ik nahiko 12.
nahikor nahikor izond ik nahitsu.
nahikorik nahikorik ik nahiko 22.
nahikotasun nahikotasun 1 iz nahikoa denaren nolakotasuna.
  2 harrokeria.
  3 (hitz elkartuetan)
nahikotxo nahikotxo 1 adlag adkor nahiko, askotxo.
  2 (izenekin)
nahikunde nahikunde (orobat nahikunte g.er.) 1 iz nahia, desira.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 goi-nahikunde
nahikunte nahikunte ik nahikunde.
nahimen nahimen 1 iz nahi izateko ahalmena.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 desira.
nahimendun nahimendun izond nahimena duena.
nahinoiz nahinoiz adlag noiznahi.
nahinolako nahinolako izlag nolanahikoa.
nahinon nahinon adlag nonahi.
nahinondik nahinondik adlag nondik-nahi.
nahinongo nahinongo izlag nonahiko.
nahinora nahinora adlag noranahi.
nahirik nahirik ik nahi 9.
nahita nahita 1 adlag nahi izanik, berariaz. ik nahitara; ohartuki.
  2 nahitako (orobat nahitazko g.er.) izlag
  3 hala nahita
  4 nahita ere
nahitaez nahitaez ( orobat nahitez g.er.; Hiztegi Batuan nahitaez agertzen da) 1 adlag nahi bada eta nahi ez bada; inoren nahimenetik at, halabeharrez, ezinbestean, nora ezean. ik nahi 29; baitezpada; derrigor.
  2 nahitaezko izlag
  3 (mugagabean aditz bati dagokiola)
  4 ez-nahitaezko izond
nahitaezkotasun nahitaezkotasun iz nahitaezkoa denaren nolakotasuna.
nahitanahiez nahitanahiez ik nahi 29.
nahitara nahitara ( orobat nahitarat g.er.) 1 adlag nahi izanik, berariaz. ik nahita.
  2 (-en atzizkiaz) nahiaren arabera. ik nahi 8.
nahitasun nahitasun 1 iz txera, norbaitenganako zaletasuna.
  2 (gauzei buruz)
nahitazko nahitazko ik nahita 2.
nahitez nahitez ik nahitaez.
nahitsu nahitsu izond nahi izatez betea.
nahitu nahitu, nahi(tu), nahitzen du ad ipar nahi izan. ik nahikatu.
nahiz nahiz 1 junt bere ondotik datorren perpausak adierazten duena gorabehera, esaldi nagusian esaten dena egia denean ezartzen den juntagailua. (juntagailuaren mende dagoen esaldiaren aditzak -(e)n atzizkia hartzen duela).
  2 (mendeko esaldiak aditza era burutuan eta laguntzailerik gabe duela).
  3 (mendeko esaldiko aditza ezabaturik).
  4 edo.
  5 nahiz... edo...
  6 nahiz eta junt nahiz.
  7 nahiz... nahiz...
nahiz nahiz ik nahi 11; nahi 12.
nahuatl nahuatl iz azteken hizkuntza, gaur egun Mexikoko eskualde batzuetan hitz egiten dena.
naiade naiade iz mitologia klasikoan, iturri eta ibaietako ninfa.
naipe naipe 1 iz jokoko karta.
  2 (hitz elkartuetan)
nairobitar nairobitar izlag/iz Nairobikoa, Nairobiri dagokiona; Nairobiko biztanlea.
naka-naka naka-naka adlag irenstearen onopatopeia. ik ñaka-ñaka.
naka-nakatu naka-nakatu, naka-naka(tu), naka-nakatzen du ad naka-naka irentsi.
nakar nakar (Hiztegi Batuan nakarrezko kutxatila adibidea agertzen da) 1 iz zenbait maskorren barrualdean eratzen den gai gogor zuria, ostadarraren koloreez distiratzen duena.
  2 nakarrezko apaingarria.
  3 nakarraren kolorea.
  4 irud/hed
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
nakaratu nakaratu izond nakarraren kolore edo distira duena.
namibiar namibiar izlag/iz Namibiakoa, Namibiarena; Namibiako herritarra.
nandrolona nandrolona 1 iz anabolizante esteroideoa, giza gorputzean kopuru txikietan aurkitzen dena. ik norandrosterona.
  2 (hitz elkartuetan)
nano nano1 1 izond/iz bere motatakoei buruz guztiz txikia dena. ik ñaño.
  2 iz gizon guztiz txikia. ik ipotx.
nano nano2 milamilioirena adierazten duen aurrizkia.
nanoegitura nanoegitura iz nanometroetako tamaina duen egitura.
nanoeskala nanoeskala iz nanometroetako eskala.
nanoestruktura nanoestruktura iz nanoegitura.
nanofotoniko nanofotoniko izond
nanogramo nanogramo iz neurri banakoa, gramoaren milamilioirenaren baliokidea dena.
nanohodi nanohodi iz nanometroetako tamaina duen hodia.
nanokonposatu nanokonposatu iz nanometroetako tamainako konposatua.
nanokosmos nanokosmos iz adkor kosmos ezin txikiagoa.
nanokultura nanokultura iz adkor kultura ezin txikiagoa.
nanomedikuntza nanomedikuntza iz namometroetako dimentsioetan aritzen den medikuntza.
nanometro nanometro iz neurri banakoa, metroaren milamilioirenaren baliokidea dena.
nanomilimetro nanomilimetro iz neurri banakoa, milimetroaren milamilioirenaren baliokidea dena.
nanomundu nanomundu (orobat nano mundu) iz nanometroetako tamainako gauzen mundua. ik nanokosmos.
nanoordenagailu nanoordenagailu iz namometroetako tamainako ordenagailua.
nanopartikula nanopartikula iz namometroetako tamainako partikula.
nanosatelite nanosatelite iz adkor oso tamaina txikiko satelitea.
nanosegundo nanosegundo iz neurri banakoa, segundoaren milamilioirenaren baliokidea dena.
nanosentsor nanosentsor iz oso tamaina txikiko sentsorea.
nanosilize nanosilize iz
nanoteknologia nanoteknologia 1 iz namometroetako dimentsioetan aritzen den teknologia.
  2 (hitz elkartuetan)
nanotxo nanotxo iz adkor nanoa.
nantestar nantestar iz Nanteskoa, Nantesi dagokiona; Nantesko biztanlea.
nantu nantu iz Amazoniako indio tribu bateko kidea.
napalm napalm 1 iz gel bihurturiko gasolina, su bonbak egiteko erabiltzen dena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
napar napar ik nafar.
naparreri naparreri ik nafarreri.
naphtylamin naphtylamin ik naftilamina.
napoleondar napoleondar izlag Napoleon Bonaparterena, Napoleon Bonaparteri dagokiona. ik napoleoniko.
napoleoniko napoleoniko izond Napoleon Bonaparterena, Napoleon Bonaparteri dagokiona. ik napoleondar.
napoleonzale napoleonzale izond Napoleon Bonaparteren zalea.
napolitano napolitano izond Napolikoa, Napoliri dagokiona. ik napolitar.
napolitar napolitar izlag/iz Napolikoa, Napoliri dagokiona. ik napolitano.
naptilamina naptilamina ik naftilamina.
napur napur 1 iz ipar ñapurra, ahozuria.
  2 (izenondo gisa) irud/hed
narbartear narbartear izlag/iz Narbartekoa, Narbarteri dagokiona; Narbarteko biztanlea.
narda narda 1 iz nazka, higuina.
  2 narda izan dio ad
  3 (hitz elkartuetan)
nardadura nardadura iz nardatzea, narda.
nardagarri nardagarri 1 izond narda eragiten duena. ik nazkagarri; higuingarri.
  2 (gauza abstraktuez)
  3 nardagarri izan da ad
  4 (izen gisa)
nardagarrikeria nardagarrikeria iz gauza nardagarri gaitzesgarria.
nardaldi nardaldi iz nardazko aldia.
nardarazi nardarazi (orobat narda arazi), nardaraz, nardarazten du ad nardatzera behartu. ik nazkarazi; higuinarazi.
nardatu nardatu, narda(tu), nardatzen 1 da/du ad nazkatu, higuindu.
  2 gogaitu, nahigabetu.
  3 (era burutua izenondo gisa)
nardatze nardatze iz nazkazea, higuintzea, gogaitzea.
nardo nardo iz akara.
nare nare 1 izond barea.
  2 (adizlagun gisa)
naretasun naretasun 1 iz narea denaren nolakotasuna. ik baretasun.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan)
naretsu naretsu 1 izond baretsua. ·(adizlagun gisa)
naretu naretu, nare(tu), naretzen da/du ad baretu.
nargile nargile (orobat narguile) iz ekialdeko pipa-mota, kea, ahoratu baino lehen, ur lurrinduzko ontzi batetik igarotzen dena.
narguile narguile ik nargile.
narko narko 1 iz narkotrafikatzailea.
  2 izond narkotrafikoarena.
  3 narko-areto (orobat narkoareto)
  4 narko-estatu
  5 narko-latifundio (corpusean narkolatifundio soilik) iz
narkoareto narkoareto ik narko 3.
narkolatifundio narkolatifundio ik narko 5.
narkoleptiko narkoleptiko izond ezin saiheztuzko logale patologikoak jasatzen dituena.
narkotiko narkotiko 1 iz logalea eta sentiberatasun falta eragiten dituen droga. ik narkotizatzaile.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan)
  4 (izenondo gisa)
narkotizatzaile narkotizatzaile izond logalea eta sentiberatasun falta eragiten dituena. ik narkotiko.
narkotrafikante narkotrafikante iz narkotrafikatzailea.
narkotrafikatzaile narkotrafikatzaile iz drogekin trafikatzen duen pertsona.
narkotrafiko narkotrafiko iz drogen trafikoa.
naro naro (orobat naharo g.er.) 1 izond ugaria, joria. ik oparo.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
  4 (-en atzizkiaren eskuinean, izen gisa)
  5 (adizlagun gisa)
narotasun narotasun 1 iz ugaritasuna, joritasuna. ik oparotasun.
  2 (hitz elkartuetan)
narra narra (orobat narria g.er.) iz gurpilik gabeko gurdi modukoa, bere gainean jartzen diren gauza pisuak herrestan eramateko erabiltzen dena. ik lera.
narradore narradore iz kontalaria.
narras narras (orobat narrats; Hiztegi Batuak narrats baztertzen du eta narras erabili behar dela adierazten) 1 izond itxuran edo janzkeran behar lukeen era, txukuntasuna edo jasotasuna ez duena.
  2 irud/hed
  3 (adizlagun gisa)
  4 adlag arrastaka. ik herrestan; narraska.
  5 (izen gisa, hitz elkartuetan)
  6 narrasean adlag arrastaka, herrestan.
  7 narras egin arrastaka eraman.
narraska narraska adlag arrastaka, herrestan. ik narras 3; narras 6; narrasta.
narraskeria narraskeria 1 iz narrasari dagokion egitea.
  2 narrastasun gaitzesgarria.
  3 narraskerian narraskeriak egiten.
narraski narraski adlag narrastasunez, narraskeriaz.
narrasta narrasta adlag arrastaka, herrestan.
narrastaka narrastaka adlag arrastaka, herrestan.
narrastasun narrastasun iz narrasa denaren nolakotasuna.
narraste narraste iz herrestan joatea edo eramatea.
narrasti narrasti (orobat narrazti g.er.) 1 iz animalia ornodun odol-hotza, biriken bidez arnasa hartzen duena, errulea, azala ezkataz estalia duena, eta lau hankak endurtuak edo motzak dituelako herrestan ibiltzen dena.
  2 pl narrastiek osatzen duten klasea.
  3 izond herrestan dabilena.
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
narrastitasun narrastitasun iz narrastia izateko nolakotasuna.
narrastu narrastu (orobat narraztu g.er.), narras(tu), narrasten 1 da/du ad narras bihurtu.
  2 (gauza abstraktuez)
  3 (era burutua izenondo gisa)
  4 (hitz elkartuetan)
  5 herrestan joan edo eraman.
narratiba narratiba 1 iz narrazioak ontzeko jarduera, literatura narratiboa. ik narraziogintza; kontagintza.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
narratibitate narratibitate iz narratibotasuna.
narratibo narratibo izond kontakizunarena, kontakizunari dagokiona. ik narrazio 2.
narratiboki narratiboki adlag narratibaren aldetik.
narratibotasun narratibotasun iz narratiboa izateko nolakotasuna. ik narratibitate.
narratologia narratologia iz narratibaren azterketa, egituraren eta aritze eskemen aldetik gauzatua.
narrats narrats ik narras.
narratu narratu, narra(tu), narratzen du ad kontatu, kontaketa egin.
narratzaile narratzaile 1 iz kontalaria, kontatzailea.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 (izenondo gisa)
narrazio narrazio 1 iz kontakizuna.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik narratibo.
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
narraziogintza narraziogintza iz narrazioak ontzeko jarduera¸ narrazio literatura. ik narratiba.
narraziozkotasun narraziozkotasun iz narraziozkoa izateko nolakotasuna.
narrazti narrazti ik narrasti.
narraztu narraztu ik narrastu.
narria narria ik narra.
narriadura narriadura iz andeatzea, hondatzea.
narriatu narriatu, narria(tu), narriatzen da/du ad andeatu, hondatu.
narrio narrio iz akatsa, orbana.
narriotsu narriotsu izond akastuna.
narritadura narritadura iz minberatasuna; haserre nabaria.
narritagarri narritagarri 1 izond narritatzen edo minberatzen duena.
  2 irud/hed
narritari narritari iz txantxetan edo isekaz aritzeko joera duena.
narritatu narritatu, narrita, narritatzen 1 du ad minberatu.
  2 nabarmen haserretu.
narru narru (Hiztegi Batuak larru hobesten du) 1 iz larrua.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan)
  4 (sexu harremanak aipatzeko) ik narru 9.
  5 eskularrua.
  6 narru-beltz (corpusean larrubeltz soilik) larru-beltza.
  7 oilo narru
narruazal narruazal iz larruazala.
narrubeltz narrubeltz ik narru 5.
narrugorritan narrugorritan iz larrugorrian, biluzik. ik larrugorri 6.
narrutaldi narrutaldi iz larrualdia.
narrutu narrutu, narru(tu), narrutzen du ad larrutu.
nartex nartex iz antzinako kristau basiliketan, katekumenoentzat bereizten zen ataria.
nartzisismo nartzisismo (orobat nartzizismo g.er., narzisismo; Hiztegi Batuan nartzisismo agertzen da) 1 iz norbaitek bere dohain fisiko edo moralez sentitzen duen miresmen gehiegizkoa.
  2 (hitz elkartuetan)
nartzisista nartzisista (orobat narzisista eta narzizista g.er.) 1 izond nartzisismoarena, nartzisismoari dagokiona.
  2 iz nartzisismoak jotako pertsona.
nartziso nartziso1 1 iz Amaryllidaceae familiako landarea, erraboil pozoitsua duena, lore zuriak edo horiak, oso usaindunak, ematen dituena (Narcissus sp.); landare horren lorea. ik lilipa.
  2 (hitz elkartuetan)
nartziso nartziso2 (orobat narziso) 1 iz pertsona nartzisista.
  2 (izenondo gisa)
nartzizismo nartzizismo ik nartzisismo.
narzisismo narzisismo ik nartzisismo.
narzisista narzisista ik nartzisista.
narziso narziso ik nartziso2.
narzizista narzizista ik nartzisista.
nasa nasa1 iz 1 iz tren edo metro geltokietan, bidaiariak eta zamak bagoietara sartzea edo bagoietatik ateratzea errazteko, trenbidearen alboan eraikitzen den plataforma.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 irud/hed
  5 kaia.
nasa nasa2 iz Kolonbian hitz egiten den indigenen hizkuntzetako bat.
nasai nasai 1 izond lasaia.
  2 (adizlagun gisa)
  3 ugaria.
  4 (adizlagun gisa)
  5 zabala.
  6 galtza-nasai pl
nasaikeria nasaikeria iz lasaikeria, bereziki lasaikeria.
nasaiki nasaiki adlag ugaritasunez, ugari.
nasailora nasailora ik nasailore.
nasailore nasailore (orobat nasailora) iz
nasaitasun nasaitasun 1 iz lasaitasuna.
  2 ugaritasuna.
nasaitu nasaitu, nasai(tu), nasaitzen da/du ad lasaitu.
nasamona nasamona iz
naski naski iz ziur aski, beharbada, antza denez. ik noski.
naskitu naskitu, naski(tu), naskitzen ad
nata nata 1 iz esne gaina. ik krema 2; gain.
  2 (hitz elkartuetan)
natibitate natibitate 1 iz Eguberria.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
natibo natibo 1 izond sorterrikoa, jaioterrikoa.
  · 2 iz sorterriko, jaioterriko pertsona.
natilla natilla 1 iz pl gorringo, azukre eta esnearekin, bestek beste, egiten den gozoki krematsua.
  2 (hitz elkartueta)
natul natul 1 izond adkor naturala.
  2 (adizlagun gisa)
natur natur ik natura 2.
natura natura 1 iz izatasun fisikoa duten gauza guztien multzoa, osotasuntzat hartua, eta bereziki izaki biziduntzat hartua. ik izadi.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa; orobat natur) ik natural.
  4 izaera. ik naturaleza.
  5 giza natura
  6 natur parke ik parke 8.
  7 natur zientzia ( orobat natura zientzia )
  7 natura gune ik naturgune.
  8 natura hil (margolan mota)
  9 naturaz gaindiko ( orobat naturazgaingiko )
natural natural 1 izond naturarena, naturari dagokiona; naturak (eta ez gizakiaren eskuak) sortua; naturaren araberakoa. ik natura 3.
  2 gizakiak berariaz egina edo sortua ez dena, artifiziala ez dena; naturak sortua bezalakoa dena. ik artifizial.
  3 berezkoa.
  4 normala, arrazoizkoa.
  5 itxurakeriarik edo alferrikako zailtasunik ez duena.
  6 (adizlagun gisa)
  7 legeaz, erlijioaz eta kidekoez mintzatuz, naturan oinarritzen dena.
  8 naturalpeko izlag
  9 ez-natural (orobat eznatural) izond
  10 gas natural
  11 historia natural
  12 parke natural
naturaldu naturaldu, natural(du), naturaltzen da/du ad natural bihurtu.
naturaleza naturaleza 1 iz izaera.
  2 natura. ik izadi.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik natural.
naturalisatze naturalisatze ik naturalizatze.
naturalismo naturalismo 1 iz naturatik at ezer ez dagoela dioen eta gauzak azaltzeko naturaz gainetiko zernahiren eragina ukatzen duen dotrina.
  2 errealismoan oinarritzen den literatura eskola edo estiloa, gizonarengan naturaren legeen mende dagoen alderdia azpimarratzeko joera duena; margolaritzan, natura errealismoz irudikatzen duena estiloa. ik errealismo.
  3 (hitz elkartuetan)
naturalista naturalista 1 iz natur zientziak aztertzen dituen pertsona.
  2 naturalismo filosofikoaren aldeko pertsona.
  3 literatur naturalismoaren aldeko idazlea.
  4 izond naturalismoarena, naturalismoari dagokiona. (filosofian)
  5 (literaturan eta margolaritzan)
  6 ez-naturalista izond
naturalistiko naturalistiko izond naturari dagokiona. ik naturistiko.
naturalitate naturalitate iz naturaltasuna.
naturalizatu naturalizatu, naturaliza, naturalizatzen 1 da/du ad natural bihurtu.
  2 atzerritar bat herrialde bateko herritar bihurtu.
  3 (era burutua izenondo gisa)
naturalizatze naturalizatze (orobat naturalisatze) iz atzerritar bat herrialde bateko herritar bihurtzea. ik naturalizazio.
naturalizazio naturalizazio 1 iz naturalizatzea.
  2 natural bihurtzea.
naturalkeria naturalkeria iz naturaltasun gaitzesgarria.
naturalki naturalki 1 adlag berez, izatez.
  2 naturaltasunez.
naturaltasun naturaltasun 1 iz naturala denaren nolakotasuna.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 naturaltasunez adlag
naturazale naturazale ( orobat naturzale ) iz naturaren zalea den pertsona; naturalista.
naturazgaindiko naturazgaindiko ik natura 9.
naturgune naturgune ( orobat natur gune eta natura gune ) iz
naturismo naturismo iz bizitzan eta bereziki osasuna zaintzean bide naturalak erabiltzea aldarrikatzen duen doktrina. ik naturopatia.
naturista naturista 1 izond naturismoarena, naturismoari dagokiona.
  2 naturismoaren aldeko pertsona.
naturistiko naturistiko izond naturari dagokiona. ik naturalistiko.
naturkume naturkume iz naturaren kumea.
naturopata naturopata izond naturopatian espezialista.
naturopatia naturopatia iz eritasunak bide natularez, kirurgia eta drogarik gabe, tratatzea. ik naturismo.
naturzale naturzale ik naturazale.
naufragatu naufragatu, naufraga, naufragatzen 1 du ad hondoratu, urperatu.
  2 irud/hed
  3 (era burutua izenondo gisa)
naufragio naufragio 1 iz hondoratzea, urperatzea.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
naufrago naufrago 1 iz itsasoan galduriko pertsona.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan)
  · 4 izond itsasoan galdua.
nausi nausi ik nagusi.
nausiarazi nausiarazi ik nagusiarazi.
nausigo nausigo ik nagusigo.
nausitasun nausitasun ik nagusitasun.
nausitu nausitu ik nagusitu.
nausitze nausitze ik nausitze.
nautika nautika iz itsasketa zientzia.
nautiko nautiko izond itsasketarena, itsasketari dagokiona. ik itsasketa 2.
navaho navaho ik navajo.
navajo navajo ( orobat navaho ) 1 iz Estatu Batuetako mendebalean bizi den tribu nagusietako bateko kidea.
  2 (izenlagun gisa)
navajoar navajoar (corpusean navahoar soilik) izlag navajoa. ik navajo 2.
naximentu naximentu iz jaiotza, Jesusen jaiotzaren irudikapena.
naxka naxka iz adkor nazka.
nazaretar nazaretar izlag/iz Nazaretkoa, Nazareti dagokiona; Nazaretko biztanlea.
nazi nazi 1 izond nazionalsozialista.
  2 irud/hed
  3 iz Alemaniako alderdi nazional-sozialistako kidea.
  4 (izenondoekin)
nazifaxismo nazifaxismo iz
nazikume nazikume iz adkor nazien kumea.
nazio nazio (orobat naziño g.er., nazione g.er. eta nazion g.er.) 1 iz giza talde aski zabala, bere batasunaren ezagutza eta elkarrekin bizitzeko nahia ezaugarritzat dituena. ik aberri.
  2 (izenodoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik nazional.
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 Nazio Batu pl
  7 estatu-nazio
  8 nazio-estatu
nazioanitz nazioanitz izond nazioaniztuna.
nazioaniztun nazioaniztun iz nazio askoren artekoa.
nazioarte nazioarte 1 iz nazioarteko erkidegoa.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik nazioarteko.
nazioarteko nazioarteko 1 izlag hainbat nazioren artean egiten dena, hainbat naziori edo nazioen arteko harremanei dagokiena. ik internazional; nazioarte 2.
  2 (ekonomian)
  2 Nazioarteko Diru Funtsa
nazioartekotasun nazioartekotasun iz nazioartekoa denaren nolakotasuna.
nazioartekotu nazioartekotu, nazkioarteko(tu), nazioartekotzen 1 da/du ad nazioarteko bihurtu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
nazioartekotza nazioartekotza iz internazionala (laugarren adieran). ik nazioartekotasun.
nazioartekotze nazioartekotze 1 iz nazioarteko bihurtzea. ik nazioarteratze.
  2 (ekonomian)
  3 (hitz elkartuetan)
nazioarteratu nazioarteratu, nazioartera(tu), nazioarteratzen da/du ad nazioartera atera. ik nazioartekotu.
nazioarteratze nazioarteratze 1 iz nazioartera ateratzea. ik nazioartekotze.
  2 (hitz elkartuetan)
naziogin naziogin izond nazioa egiten duena.
naziogintza naziogintza iz nazioa egitea.
nazioka nazioka adlag nazioen arabera.
naziokide naziokide iz nazio berekoa.
naziomania naziomania iz adkor nazioarekiko grina.
nazion nazion ik nazio.
nazional nazional 1 izond nazioarena, nazioari dagokiona. ik nazio 3.
  2 (izenondo elkartuetan bigarren osagai gisa)
  · 3 (izen gisa N larriarekin) errepide nazionala.
  4 izond/iz pl 1936-1939-ko gerran, Franco jeneralaren alderdikoa.
  5 nazional-demokrata (orobat nazionaldemokrata) izond
  6 nazional-demokratiko (orobat nazionaldemokratiko) izond
  7 nazional-esentzialista (corpusean nazionalesentzialista soilik) izond
  8 nazional-katoliko (orobat nazionalkatoliko) izond
  9 nazional-katolizismo (orobat nazionalkatolizismo g.er.) iz
  10 nazional-sozialismo ik nazionalsozialismo.
  11 nazional-sozialista ik nazionalsozialista.
nazionaldemokrata nazionaldemokrata ik nazional 5.
nazionaldemokratiko nazionaldemokratiko ik nazional 6.
nazionalesentzialista nazionalesentzialista ik nazional 7.
nazionalisma nazionalisma ik nazionalismo.
nazionalismo nazionalismo (orobat nazionalisma g.er.) 1 iz nazio batek beregaintasuna lortzeko duen eskubidea aldarrikatzen duen dotrina edo higikunde politikoa; nazio nortasunaren gorakuntza, norbere nazioarekiko atxikimendu gartsua edo grinatsua; atxikimendu horretan oinarritzen den dotrina, nazioa gainerako gauzen gainetik jartzen duena. ik abertzaletasun.
  2 (izenondoekin eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik nazionalista.
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
nazionalismokeria nazionalismokeria iz nazionalismo gaitzesgarria.
nazionalista nazionalista 1 izond nazionalismoarena, nazionalismoari dagokiona, nazionalismoan oinarritzen dena; nazionalismoaren aldekoa. ik nazionalismo 2.
  2 bere herriak edo nazioak beregaintasuna lortzeko edo estatu bat osatzeko eskubidea duelako iritzia duena. ik abertzale.
  3 (izenondo elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 (izan aditzarekin)
  5 (izen gisa)
  6 ez-nazionalista izond
  7 (izen gisa)
nazionalitate nazionalitate 1 iz nazio modukoa; nazioa.
  2 nazio batekoa izateko nolakotasuna. ik naziotasun.
  3 (hitz elkartuetan)
nazionalitatedun nazionalitatedun izlag nazionalitatea duena.
nazionalizatu nazionalizatu, nazionaliza, nazionalizatzen 1 du ad atzerritarren esku dauden enpresak bertakoen eskuetara igaroarazi; enpresa pribatuak nazio erakunden eskuetara igaroarazi.
  2 (era burutua izenondo gisa)
  3 nazionalitatea eman.
nazionalizatze nazionalizatze iz nazionalitatea ematea.
nazionalizazio nazionalizazio iz atzerritarren esku dauden enpresak bertakoen eskuetara igaroaraztea; enpresa pribatuak nazio erakunden eskuetara igaroaraztea.
nazionalkatoliko nazionalkatoliko ik nazional 8.
nazionalkatolizismo nazionalkatolizismo ik nazional 9.
nazionalki nazionalki izond nazioaren ikuspegitk.
nazionalsozialismo nazionalsozialismo ( orobat nazional(-)sozialismo ) iz A. Hitler-en doktrina politiko eta ekonomikoa. ik nazismo.
nazionalsozialista nazionalsozialista ( orobat nazional(-)sozialista ) 1 izond nazionalsozialismoarena, nazionalsozialismoari dagokiona. ik nazi.
  2 irud/hed
  · 3 iz nazionalsozialismoaren alde dagoen pertsona.
nazionaltasun nazionaltasun 1 iz nazionala izateko nolakotasuna.
  2 nazionalitatea.
nazione nazione ik nazio.
naziotasun naziotasun 1 iz nazio batekoa izateko nolakotasuna. ik nazionalitate 2.
  2 (hitz elkartuetan)
nazir nazir iz Testamentu Zaharrean, Jainkoari sagaraturiko soldadua.
nazireu nazireu 1 iz nazira.
  2 (hitz elkartuetan)
nazireutza nazireutza iz naziraren kargua.
nazismo nazismo iz nazional-sozialismoa.
nazista nazista izond nazional-sozialista. ik nazi.
nazizale nazizale izond nazien zale dena.
nazka nazka 1 iz higuina, bereziki goragalea eragiten duena. ik narda.
  2 (izenondoekin)
  3 (aditzen objektu gisa)
  4 (hitz elkartuetan)
  5 nazka eman
  6 nazka hartu
  7 –i nazka izan
  8 nazka-nazka egin
nazkagarri nazkagarri (orobat nazkarri g.er.) 1 izond nazka ematen duena, higuingarria. ik nazkante; nardagarri; okaztagarri. (gauzak)
  2 (pertsonak eta animaliak)
  3 (izen soila izan eta kideko aditzekin)
  4 (izena artikuluarekin izan eta kideko aditzekin)
  5 (izen soila bestelako aditzekin)
nazkagarrikeria nazkagarrikeria 1 iz gauza nazkagarria.
  2 egintza nazkagarria.
nazkamen nazkamen iz nazka, nazkatzea.
nazkante nazkante 1 izond adkor nazkagarria. (gauzak)
  2 (pertsonak eta animaliak)
nazkarri nazkarri ik nazkagarri.
nazkatu nazkatu, nazka(tu), nazkatzen 1 da ad nazka sentitu; gogaitu. ik nardatu.
  · 2 du ad nazka eman; gogaitu.
  3 (aditz laguntzailerik gabe)
  4 (era burutua izenondo gisa)
neandertal neandertal ik neanderthal.
neanderthal neanderthal ( orobat neandertal ) iz erdiko Paleolitoan bizi izan zen gizaki mota, sendoa, motza, baraila-irtena eta kopeta-txikia zena.
neba neba 1 iz emakumezko batentzat, senide arra. ik anai.
  2 bular neba
  3 ezkon-neba
  4 neba-ahizpa ( ) pl
  5 neba-arreba ( orobat nebarreba cf anai-arreba ) pl anai-arrebak.
  6 neba-arrebatasun neba-arrebak izateko nolakotasuna.
nebarreba nebarreba ik neba 5.
nebatxo nebatxo iz adkor neba.
nebulosa nebulosa 1 iz izar-lainoa.
  2 irud/hed
nederlandar nederlandar (orobat neerlandar g.er.) izlag/iz holandarra.
nederlandera nederlandera (orobat neerlandera g.er.) 1 iz Holandan eta Flandesen mintzatzen den hizkuntza germaniarra. ik flandesera.
  2 (hitz elkartuetan)
neerlandar neerlandar ik nedelandar.
neerlandera neerlandera ik nederlandera.
nefrektomia nefrektomia iz ebakuntza kirurgikoa, giltzurrun bat osoki edo partzialki erauztean datzana.
nefritiko nefritiko izond giltzurrunarena, giltzurrunari dagokiona.
nefrologo nefrologo iz giltzurrunaren gaitzetan espezialista den medikua.
neftalitar neftalitar iz Itun Zaharreko Naftaliren leinuko kidea.
negal negal ik negel.
negar negar (orobat nigar g.er.) 1 iz malko guruinei darien isurkaria, begietatik ateratzen dena.
  2 (izenondoekin)
  3 (aditzekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
  6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, bigarrena adizlaguna delarik)
  7 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  8 irud/hed
  9 negarrez ik negarrez.
  10 negar anpulu
  11 negar batean
  12 negar egin
  13 irud/hed
  14 (osagarriekin)
  15 negar eginarazi
  16 negar eragin
  17 negar eta negar adlag
  18 negar gas
  19 negar herri
  20 negar malko
  21 negar-megar adkor
  22 negar ontzi ik negarrontzi.
  22a negar purpuila ik purpuila 2.
  23 negar zotin iz
  24 negar-zotinka adlag
  25 negarra begietan
  26 negarrari ekin
  27 negarrari eman
  28 negarrari eutsi
  29 tipula-negar
negarbera negarbera 1 izond negar egiteko joera duena.
  2 irud/hed
negargale negargale iz negargura.
negargaletu negargaletu, negargale(tu), negargaletzen da ad negargalea sentitu.
negargarri negargarri (orobat nigargarri g.er.) 1 izond negar eragiten duena. ik deitoragarri.
  2 (adizlagun gisa)
  3 negargarrizko izlag negargarria.
  4 gas negargarri negar gasa, gas negarrarazlea. ik negar 18.
negargura negargura (orobat nigargura g.er.)iz negar egiteko gogoa. ik negargale.
negarka negarka adlag negar egiten. ik negarrez.
negarlari negarlari iz negar egiten duena.
negarņo negarño iz adkor negarra.
negarralde negarralde iz negarra.
negarraldi negarraldi iz negar egiten den denbora.
negarrarazle negarrarazle (orobat nigarrerazle) izond negar eragiten duena.
negarregingarri negarregingarri (corpusean nigarregingarri eta nigarringarri soilik) izond ipar negar eginarazten duena, negargarria.
negarrez negarrez (orobat nigarrez g.er.) 1 adlag negar eginez.
  2 erdi negarrez
negarrontzi negarrontzi iz adkor negartia.
negarti negarti (orobat nigarti g.er.) 1 izond/iz maiz edo erraz negar egiten duena. ik negartsu.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan)
  4 zume negarti sahats mota, beheranzko adarrak dituena (Salix babylonica).
negartoki negartoki iz negarren tokia.
negartsu negartsu 1 izond negarrez betea. ik negarti.
  2 (adizlagun gisa)
negartu negartu, negar(tu), negartzen du ad zerbaitek eragindako atsekabea negarraren bidez adierazi. ik deitoratu.
negatibitate negatibitate iz negatibotasuna.
negatibo negatibo 1 izond ezezkoan edo ezan oinarritzen dena.
  2 (izen gisa)
  3 kaltegarria, onuragarria denaren kontrakoa.
  4 alde on baino txar gehiago dituena.
  5 ezkorra.
  6 kopuruez, zenbakiez edo kidekoez mintzatuz, zero baino txikiagoa.
  7 irud/hed
  8 zerbaiten alderantzizkotzaz hartzen dena. (argazkigintzan)
  9 (bestelakoetan)
  10 elektrizitatean, elektroiarena, elektroiari dagokiona.
negatiboki negatiboki adlag era negatiboan.
negatibotasun negatibotasun iz negatiboa denaren nolakotasuna.
negazio negazio iz ezezkoa.
negel negel (orobat negal; Hiztegi Batuan negel agertzen da) iz larruazaleko erregosia.
negil negil ik neguil.
negoziaezin negoziaezin 1 izond ezin negoziatuzkoa.
  2 negoziaezinezko izlag negoziaezina.
negoziagai negoziagai 1 izond negozia daitekeena. ik negoziagarri.
  · 2 iz negoziazioaren gaia.
  3 negoziagai izan du ad
negoziagarri negoziagarri 1 izond negozia daitekeena. ik negoziagai.
  2 (izan eta kideko aditzarekin) ik negoziagai 3.
negoziaketa negoziaketa 1 iz negoziatzea.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
negoziante negoziante 1 iz tratularia.
  · 2 izond negozioetan aritzen dena.
negoziatu negoziatu, negozia, negoziatzen 1 du ad negozioak edo tratuak egin, helburu jakin bat iristeko asmoz.
  2 ondasunak saldu nahiz erosi, irabaziak lortzeko.
  3 (era burutua izenondo gisa)
negoziatzaile negoziatzaile 1 izond negoziatzen duena.
  · 2 iz negoziatzen duen pertsona.
  3 (hitz elkartuetan)
negoziatze negoziatze iz negozioak edo tratuak egitea, helburu jakin bat iristeko asmoz.
negoziazino negoziazino ik negoziazio.
negoziazio negoziazio (orobat negoziazino g.er.) 1 iz negoziatzea.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 negoziazio gune ik negoziaziogune.
negoziazioaldi negoziazioaldi iz negoziatzen den aldia.
negoziazioburu negoziazioburu iz negoziazio prozesu bateko burua.
negoziazioburuorde negoziazioburuorde iz negoziazioburuaren ordekoa.
negoziaziogai negoziaziogai iz negoziatzeko gaia.
negoziaziogune negoziaziogune (orobat negoziazio gune) iz negoziatzen den gunea.
negoziaziokide negoziaziokide iz negoziazio batean parte hartzen duen kidea.
negozio negozio 1 iz etekina ateratzen den jarduera. ik irabazpide; tratu.
  2 (izenondoetan)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 irud/hed
  6 denda.
  7 negozioa egin ( orobat negozioak egin eta negozio egin )
  8 negozio gizon ( orobat negoziogizon )
  9 negozio emakume
negoziobide negoziobide iz negozioa egiteko bidea.
negozioburu negozioburu (orobat negozio buru) iz negozio baten burua.
negoziodun negoziodun iz negozioa duen pertsona.
negoziogile negoziogile iz negoziolaria.
negoziogizon negoziogizon ik negozio 8.
negoziokide negoziokide (orobat negozio-kide) iz negozio berean ari den pertsona.
negoziolari negoziolari iz negozio gizon edo negozio emakumea.
negoziotxo negoziotxo iz adkor negozioa.
negoziozale negoziozale izond negoziolaria.
negrotasun negrotasun iz azal beltzeko pertsona izateko tasuna.
negrotto negrotto iz adkor azal beltzeko pertsona.
negu negu 1 iz lau urtaroetan hotzena, udazkenaren ondotik datorrena, Lurraren iparraldean abenduaren 21 edo 22tik martxoaren 20 edo 21era hedatzen dena.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 irud/hed
  5 (nor bihurtua)
  6 negu alde ik negualde.
  7 negu beltz
  8 negu bete
  9 negu erdi
  10 negu gorri
  11 negu min (orobat negumin g.er.)
  12 negu oro (orobat neguoro) negu guztietan. ik neguero.
  13 negu parte
  14 uda ala negu ( orobat uda nahiz negu, uda zein negu edo uda edo negu ) adlag
  15 uda eta negu
negualde negualde ( cf negu alde ) iz ik negu 6.
negualdi negualdi 1 iz negu garaia, neguak irauten duen aldia. ik negute.
  2 irud/hed
neguazken neguazken iz neguaren amaia.
negubide negubide iz negurako bidea.
neguero neguero adlag negu guztietan. ik negu 12.
neguil neguil (orobat negil eta neguril) iz urtarrila.
neguka neguka adlag
negumin negumin ik negu 11.
neguoro neguoro ik negu 12.
neguril neguril ik neguil.
neguritar neguritar izond/iz Negurikoa, Neguriri dagokona; Neguriko biztanlea.
neguritiko neguritiko izond/iz adkor neguritarra.
negurkatu negurkatu ik neurkatu.
negurri negurri ik neurri.
negurtu negurtu ik neurtu.
negutar negutar izlag negukoa, neguari dagokiona.
negutasun negutasun iz negua izateko nolakotasuna. · irud/hed
negute negute iz negua den denbora, negualdia.
negutegi negutegi 1 iz berotegia.
  2 negutegi efektu berotegi efektua.
negutu negutu, negu(tu), negutzen 1 du ad negua igaro.
  2 negu itxura izan.
nehoiz nehoiz (orobat neoiz g.er.) 1 adlag inoiz.
  2 nehoizko izlag inoizkoa.
  3 nehoiz ere izlag inoiz ere.
nehoizka nehoizka adlag inoizka.
nehola nehola 1 adlag inola.
  2 neholako izlag inolako.
  3 nehola ere inola ere. ik neholere.
  4 neholaz ere nehola ere.
neholere neholere adlag nehola ere.
nehon nehon (orobat nehun g.er. eta nihon g.er.) 1 adlag inon.
  2 nehongo izlag
  3 nehon ere
nehondik nehondik (orobat nihundik g.er.) adlag inondik.
  3 nehondik ere
nehor nehor (orobat nihor g.er.) izord inor.
nehorat nehorat adlag inora.
nehun nehun ik nehon.
neka neka ik nekatu 8.
nekabera nekabera izond nekea adierazten duena.
nekabide nekabide iz nekea, oinazea.
nekadura nekadura 1 iz nekatzea. ik unadura; akidura.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan)
nekaezin nekaezin (orobat neka ezin g.er.) 1 izond ezin nekatuzkoa. (pertsonez)
  2 (animaliez eta gauzez)
  3 (adizlagun gisa)
  4 nekaezinezko izlag nekaezina.
nekagabe nekagabe izond nekerik ez duena.
nekagaitz nekagaitz 1 izond nekez nekatzen dena. (pertsonez)
  2 (animaliez eta gauzez)
  3 (adizlagun gisa)
nekagarri nekagarri 1 izond nekatzen duena. (pertsonez)
  2 (gauzez)
  3 (adizlagun gisa)
nekaldi nekaldi 1 iz Jesu Kristok hil aurreko egunetan pairatu zituen nekeak eta oinazeak. ik pasio 2.
  2 irud/hed
  2 Jesu Kristoren nekaldia gaitzat duen oratorioa.
  3 neke edo oinazezko denbora. ik nekealdi; oinazealdi.
neka-neka neka-neka ik nekatu 8.
nekarazi nekarazi, nekaraz, nekarazten 1 du ad nekatzera behartu.
  2 gogaitarazi.
nekatu nekatu, neka, nekatzen 1 da ad lanaren edo ahaleginaren ondorioz indarrak ahitu edo nabariki gutxitu. ik akitu; unatu; adikatu.
  2 nekea hartu.
  · 3 du ad nekea eragin.
  · 4 da/du ad nekea sentitu edo sentiarazi. ik gogaitu.
  5 (era burutua izenondo gisa)
  6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  7 nekatzearren adlag
  8 neka-neka egin asko nekatu.
nekatze nekatze iz lanaren edo ahaleginaren ondorioz indarrak ahitu edo nabariki gutxitzea.
nekatzeke nekatzeke adlag nekatu gabe.
nekazal nekazal ik nekazari 3.
nekazaldu nekazaldu izond nekazari bihurtua.
nekazale nekazale izond nekazaria, laboraria.
nekazari nekazari (orobat nekezari g.er.) 1 iz lurra landuz bizibidea irabazten duen pertsona. ik laborari; lugin.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa; orobat nekazal; Hiztegi Batuan ez da nekazal agertzen; bai nekazari-) ik nekazaritza 3.
  4 (izenondo gisa)
nekazaritza nekazaritza 1 iz lurra lantzea, lur lana; nekazariaren lanbidea. ik laborantza.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik nekazari 3.
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
nekazio nekazio iz nekatzea, nekadura.
neke neke 1 iz gehiegizko lanak eragiten duen ahultasuna; jardun nekagarriak eragiten duen egoera. ik akidura.
  2 lan neketsua.
  3 egoera gogor edo mingarri baten ondoriozko oinaze edo ezinegona.
  4 (izenondoekin)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  · 7 izond neketsua, nekeza.
  8 (adizlagun gisa)
  9 neke egin
  10 neke izan da ad
  11 neke-lan (orobat nekelan g.er.) lan neketsua.
  12 pl neke eta lanak.
  13 nekearen nekez ( orobat nekearen nekeaz )
  14 neketan adlag nekez.
  15 nekezko izlag nekea adierazten duena.
nekealdi nekealdi iz nekea. ik nekaldi.
nekebide nekebide iz nekatzeko zioa.
nekegabe nekegabe izond nekatzen ez dena.
nekelagun nekelagun (orobat neke-lagun) iz nekeetan laguna dena.
nekelan nekelan ik neke 11.
nekepe nekepe
  1 nekepean nekearen azpian.
  2 zigorraren azpian.
neketsu neketsu 1 izond neke askokoa, nekez betea. ik nekoso.
  2 (izan aditzarekin)
  3 (adizlagun gisa)
neketsuki neketsuki adlag era neketsuan.
nekez nekez1 1 adlag neke edo lan handiz.
  2 (zerbaiten gertagaiztasuna adieraziz)
  3 nekez bai nekez adkor nekez bada nekez.
  4 nekez bada nekez adkor nekez.
nekez nekez2 1 izond zaila, gaitza, neketsua.
  2 (izan aditzarekin)
nekezale nekezale iz
nekezari nekezari ik nekazari.
nekezia nekezia 1 iz nekea.
  2 miseria.
nekeztu nekeztu, nekez(tu), nekezten du ad nekez edo eragozpenez bete.
nekora nekora iz karramarro handia, oskola leuna eta zapala duena, jateko oso ona (Loicarcinus puber).
nekos nekos ik nekoso.
nekoso nekoso ( orobat nekos g.er.) 1 izond neketsua.
  2 (izan aditzarekin)
  3 (izan aditza ezabaturik)
  4 (adizlagun gisa)
nekosta nekosta iz pinuaren ordenako zuhaitza, enbor-zuta, hosto berde ilunak, adaburu luzea, eta zur gorrixka eta usainduna dituena (Cupresus sempervivens). ik zipres.
nekrofago nekrofago izond hilotzak jaten dituena. ik hilikijale.
nekrofilia nekrofilia 1 iz heriotzak norbaiti eragiten dion erakargarritasuna.
  2 (hitz elkartuetan) ik nekrofiliko.
nekrofiliko nekrofiliko izond nekrofiliari dagokiona. ik nekrofilia 2.
nekrologia nekrologia (Hiztegi Batuak hilberri hobesten du) iz hilberria. ik nekrologiko.
nekrologika nekrologika iz hilberria. ik nekrologiko.
nekrologiko nekrologiko iz 1 hilberria. ik nekrologia; nekrologika.
  2 izond hilberriei dagokiena.
nekromante nekromante (orobat nigromante g.er.) iz nekromantzian aritzen den pertsona.
nekromantiko nekromantiko izond nekromantziari dagokiona. ik nekromantzia 2.
nekromantzia nekromantzia 1 iz etorkizuna iragartzea, hilen espirituei dei eginez.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa; corpusean nekromantzi forma soilik) ik nekromantiko.
nekropoli nekropoli (orobat nekropolis g.er.; Hiztegi Batuan nekropoli agertzen da) 1 iz kristau aroa baino lehenagoko hilerria.
  2 hilerria, bereziki handia eta oroitarriz osatua.
nekropolis nekropolis ik nekropoli.
nekropsia nekropsia iz autopsia.
nekrosi nekrosi 1 iz organismo baten zati jakin bateko zelulen edo ehunen heriotza.
  2 (hitz elkartuetan)
nektar nektar 1 iz grekoen eta erromatarren mitologiaren arabera, jainkoek edaten zuten likorea.
  2 irud/hed
nektarina nektarina iz aranondoaren eta mertxikondoaren menduaren fruitua.
nematodo nematodo iz har sexubakarra, gorputza mehea, segmentugabea eta kutikula batek estalia duena.
  2 (hitz elkartuetan)
nematodotxo nematodotxo iz adkor nematodoa.
nemesi nemesi iz mendekua, zigorra.
nemoteknia nemoteknia iz oroimenaren ahalmena handitzeko teknika.
nemotekniko nemotekniko izond nemoteknikari dagokiona.
nenufar nenufar (orobat nenufare; Hiztegi Batuan nenufar agertzen da) iz igebelarra.
neoantisemitismo neoantisemitismo (corpusean neo-antisemitismo soilik) iz
neoaristotelestar neoaristotelestar (corpusean neo-aristotelestar soilik) iz neoaristotelikoa.
neoaristoteliko neoaristoteliko (orobat neo-aristoteliko) izond neoaristotelismoarena, neoaristotelismoari dagokiona.
neoaristotelismo neoaristotelismo (corpusean neo-aristotelismo soilik) iz kristau aroko aristolelismoa.
neoarkaiko neoarkaiko (corpusean neo-arkaiko soilik) izond
neoautonomismo neoautonomismo iz
neoautonomista neoautonomista izond neoautonomismoarena, neoautonomismoari dagokiona.
neobabiloniar neobabiloniar izlag
neobarbarismo neobarbarismo iz
neobarbaro neobarbaro izond
neodada neodada izond neodadaista.
neodarwinismo neodarwinismo (orobat neo-darwinismo) iz
neoeboluzionismo neoeboluzionismo iz
neoerrealismo neoerrealismo ik neorrealismo.
neoestatutario neoestatutario izond
neoestatutista neoestatutista izond neoestatutarioa.
neoeuskaldun neoeuskaldun (corpusean neo euskaldun soilik) izond XX. mendearen hasierako Euskal Herriko arkitektura estiloa, euskal baserri zaharretako elemenduetan oinarri hartzen duena.
neofaxismo neofaxismo iz bigarren mundu gerra ondoko faxismoa.
neofaxista neofaxista 1 izond/iz neofaxismoarena, neofaxismoari dagokiona.
  2 izond/hed neofaxismoaren aldekoa.
neofiguratibo neofiguratibo izond/iz XX. mendeko bigarren erdiko pintura estiloa, teknika figuratiboa bereganatzen duena.
neofigurazio neofigurazio (corpusean neo-figurazio soilik) iz
neofito neofito 1 izond/iz erlijio batean sartu berria.
  2 talde edo jarduera batean hasiberria.
neofonetiko neofonetiko izond
neofordismo neofordismo iz ekoizpen kate automatikoan datzan lan sistema.
neoformalismo neoformalismo (corpusean neo-formalismo soilik) iz
neofrankista neofrankista (corpusean neo-frankista soilik) izond
neogotiko neogotiko izond XIX. mendeko arkitektura estiloa, estilo gotikoan oinarria hartzen duena.
neogramatikari neogramatikari iz eskola neogramatikoaren aldeko hizkuntzalaria. ik neogramatiko 2.
neogramatiko neogramatiko 1 izond hizkuntzalaritza eskolez mintzatuz, hots legeei funtsezko garrantzia ematen ziona.
  2 iz eskola neogramatikoaren aldeko hizkuntzalaria. ik neogramatikari.
neohippy neohippy (corpusean neo-hippy soilik) iz
neohizkuntza neohizkuntza iz
neohiztegizale neohiztegizale (corpusean neo-hiztegizale soilik) iz
neoi neoi ik neon.
neoinperialismo neoinperialismo iz
neoiz neoiz ik nehoiz.
neokantiar neokantiar izond neokantismoarena, neokantismoari dagokiona.
neokantismo neokantismo iz europar higikunde filosofikoa, Hegelen erabateko idealismoaren aurrean Kanten oinarri filosofikoetara itzultzea proposatzen zuena.
neokapitalismo neokapitalismo iz kapitalismo mota berria, Estatuak ekonomian esku hartzea onartzen duena.
neokapitalista neokapitalista izond neokapitalismoarena, neokapitalismoari dagokiona.
neokatolizismo neokatolizismo iz XIX. mendearen azken hamarraldietako ideologia politikoa, gizartean eta gobernuan tradizio katoliko ortodoxoa berrezartzeko helburua zuena.
neoklasiko neoklasiko 1 izond neoklasizismoarena, neoklasizismoari dagokiona.
  · 2 iz neoklasizismoaren jarraitzailea.
  3 (hitz elkartuetan)
  · 4 izond (ekonomian)
neoklasizismo neoklasizismo iz arte eta literatura mugimendua, antzinate klasikoko arau eta gustoetara itzultzeak ezaugarritzen duena.
neoklasizista neoklasizista izond neoklasikoa.
neokolonial neokolonial izond neokolonialismoarena, neokolonialismoari dagokiona.
neokolonialismo neokolonialismo iz herrialde azpigaratuen ekonomian eta politikan esku hartzea, bereziki metropoliek kolonia ohietan gauzatzen dutena.
neokolonizatzaile neokolonizatzaile izond/iz neokolonialismoa ezartzen duena.
neokomunismo neokomunismo iz
neokonbertso neokonbertso iz erlijio edo ideologia batera konbertitu berria den pertsona.
neokonduktibismo neokonduktibismo iz
neokonfuzianismo neokonfuzianismo (corpusean neo-konfuzianismo soilik) iz Jesu Kristo ondoko bigarren milurtearen hasieran sortu zen konfuzianismo berria, pentsamendu taoistako, eta batez ere budistako, hainbat elementu hartu zituena.
neokonfuziar neokonfuziar (corpusean neo-konfuziar soilik) izond/iz neokonfuzianismoaren jarraitzailea.
neokontserbadore neokontserbadore (orobat neo-kontserbadore) 1 izond neokontserbadurismoan oinarritzen dena.
  2 (izen gisa)
neokontserbadurismo neokontserbadurismo iz XX. mendearen amaieran Estatu Batuetan sortu zen mugimendu politikoa, higikunde kontserbadoreen ezaugarriak areagotzen zituena.
neokortex neokortex iz garun-azaleko zatirik handiena eta berriena, haren gainaldean kokatua dena. ik neopalio.
neokristau neokristau izond kristautasun berriari dagokiona. · irud/hed
neolamarckar neolamarckar izond A. Packard-ek XIX. mendearen erdialdean eta T. Lysenkok Errusia sobietikoan J.-B. Lamarken teoria ebolutiboaren haritik eratu zituzten teoriei dagokiena.
neoliberal neoliberal (orobat neo-liberal g.er.) 1 izond neoliberalismoarena, neoliberalismoari dagokiona.
  · 2 iz neoliberalismoaren aldeko pertsona.
neoliberalismo neoliberalismo (orobat neo-liberalismo g.er.) iz liberalismoaren aldaera berria, Estatuaren esku-hartze mugatua onartzen duena.
neoliberalista neoliberalista izond neoliberala.
neoliberalizazio neoliberalizazio iz neoliberalismoa.
neolingua neolingua iz adkor hizkuntza berria.
neolitiko neolitiko 1 izond historiaurreko aroez mintzatuz, Harri Aroaren azken aldiari dagokiona.
  2 (izen gisa) ik neolito.
  3 (beste izen baten ezkerrean)
neolito neolito 1 iz neolitikoa. ik neolito 2.
  2 (hitz elkartuetan)
neologismo neologismo iz hitz berria.
neoludita neoludita iz ik ludita.
neomarxista neomarxista izond K. Marx-en lehen idazlanetako pentsamentuan, hots, Engels-en eraginaren aurrekoetan eta ekonomiaren determinismori uko egoten diotenetan, oinarritzen diren pentsamendu ildoei dagokiena.
neomerkantilismo neomerkantilismo iz XIX. mendearen azken hamarraldietan eratu zen teoria ekonomikoa, esportazioan sustatzen, inportazioak trabatzen eta dibisa erreserben maila goratzen eta kontrolatzen ahalegintzen dena.
neomerkantilista neomerkantilista izond neomerkantilismoarena, merkantilismoari dagokiona.
neomoderno neomoderno izond/iz adkor
neon neon (orobat neoi) 1 iz gas geldoa, lanpara elektrikoak egiteko erabiltzen dena.
  2 neonezko argia.
  3 (hitz elkartuetan)
  4 neon-argi ( orobat neoi-argi )
  5 neonezko argi ( orobat neoizko argi )
neonazi neonazi (orobat neo-nazi g.er.) 1 izond neonazismoarena, neonazismoari dagokiona.
  2 iz neonazismoaren aldeko pertsona.
neonazismo neonazismo iz bigarren mundu gerraren ondoko doktrina nazionalsozialista.
neopaganismo neopaganismo iz kristautasunaren oinarri moralak alde batera utzi eta paganismoarenak hartzearen aldeko joera soziala.
neopagano neopagano izond /iz neopaganismoari dagokiona; neopaganismoaren aldekoa.
neopalio neopalio iz neokortexa.
neoplasiko neoplasiko izond neoplasiari, hots, ehun tumoredunak eratzeari, dagokiona.
neoplatoniar neoplatoniar izlag neoplatonismoarena, neoplatonismoari dagokiona. ik neoplatoniko.
neoplatoniko neoplatoniko izond 1 neoplatonismoarena, neoplatonismoari dagokiona. ik neoplatoniar.
  2 iz neoplatonismoaren aldeko pertsona.
neoplatonismo neoplatonismo iz Alexandrian, III. mendearen inguruan sortu zen doktrina, Platonen filosofian oinarritzen zena.
neopositibismo neopositibismo iz XX. mendeko doktrina filosofikoa, logikan eta zientzian oinarritzen dena.
neopreno neopreno 1 iz oso tenperatura altuetan ere hondatzen ez den kautxu sintetikoa.
  2 irud/hed
neoprimitibismo neoprimitibismo (corpusean neoprimitismo) iz arte higikunde garaikidea, herri artearen itxura ustez primitibo eta bakunean oinarritzen dena.
neoprofesional neoprofesional iz profesional gisa lehen aldiz aritzen den kirolaria.
neoprotekzionismo neoprotekzionismo iz aduana-zergez bestelako neurrietan -ustez ekologikoetan, adibidez- oinarritzen den protekzionismoa.
neorealismo neorealismo ik neorrealismo.
neorrealismo neorrealismo (orobat neoerrealismo g.er. eta neorealismo g.er.; Hiztegi Batuan neorrealismo agertzen da) 1 iz zinema higikundea, bigarren mundu gerraren ondoan Italian sortu zena, errealismo biziak ezaugarritzen duena, eta literaturaren ere eragina izan zuena.
  2 irud/hed
neorrealista neorrealista izond/iz neorrealismoarena, neorrealismoari dagokiona.
neorromantiko neorromantiko izond musikan, erromantizismoaren amaierako konposizio teknikak musika-elementu berriez hornituak erabiltzen dituena.
neosemita neosemita izond
neositerapia neositerapia ik noesiterapia.
neosurrealismo neosurrealismo iz 1970 inguruan eratu zen arte generoa, subkonstzientearen mundua pinturaren, arte digitalaren eta argazki tekniken bidez adierazten duena.
neoswing neoswing (corpusean neo-swing) iz 1990 urteetan Estatu Batuetan sortu zen musika-generoa, swing estiloa beste estilo batzuekin –rockabiliarekin, kasu– nahasiz eraberritzen duena.
neotaoismo neotaoismo iz III. mendean Txinan sortu zen mugimendu filosofiko eta metafisikoa, taoismoa eta konfuzianismoa konbinatzen dituena.
neotradizionalismo neotradizionalismo (corpusean neo-tradizionalismo soilik) iz
neozelandar neozelandar izlag/iz zeelandaberritarra.
nepaldar nepaldar izlag/iz Nepalekoa, Nepali dagokiona; Nepaleko herritarra.
nepenta nepenta iz oihaneko landare igokaria, oso gai gozoak jariatzen dituzten hostoak dituena.
nepertar nepertar izond logaritmoez mintzatuz, oinarri gisa e zenbakia duena.
nepotismo nepotismo iz kargu publikoak betetzeko, senide eta adiskideei lehentasuna ematea.
nerabe nerabe 1 izond haurtzaroaren eta gaztaroaren artean dagoena.
  · 2 iz haurtzaroaren eta gaztaroaren artean dagoen pertsona.
  3 (izenondoekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
nerabetasun nerabetasun 1 iz nerabea izateko nolakotasuna. ik nerabezaro.
  2 (hitz elkartuetan)
nerabetxo nerabetxo iz adkor nerabea.
nerabezaro nerabezaro (orobat nerabe aro g.er.) iz nerabe garaia.
nerau nerau izord ni; ni-ren forma indartua. ik neu.
nerbio nerbio 1 iz gorputzaren zatiak burmuinarekin eta bizkar-muinarekin harremanetan ipintzen dituzten zainetako bakoitza. ik kirio.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (testuinguru teknikoetan)
  4 (testuinguru teknikoetan, hitz elkartuen lehen osagai gisa) ik nerbioso.
  5 (testuinguru teknikoetan, hitz elkartuen bigarren osagai gisa)
  6 indarra, kemena.
  7 nerbio bulkada (orobat nerbiobulkada g. er.)
  8 nerbio sistema
  9 nerbio-tik
  10 nerbio zuntz (orobat nerbiozuntz g.er.)
nerbioaldi nerbioaldi iz nerbio erasoaldia.
nerbiobulkada nerbiobulkada ik nerbio 7.
nerbiodura nerbiodura iz bobeda eta kidekoetan, nerbio egitura.
nerbioso nerbioso 1 izond nerbioarena, nerbioei dagokiena. ik nerbio 4.
  2 nerbioak airean-edo izateko joera duena. ik urdiri; artega.
  3 (adizlagun gisa)
nerbiostu nerbiostu (orobat nerbiotu g.er.), nerbios, nerbiosten da/du ad urduritu, artegatu.
nerbiotsu nerbiotsu iz urdiria, artega. ik nerbioso 2.
nerbiotu nerbiotu ik nerbiostu.
nerbiozuntz nerbiozuntz ik nerbio 9.
nerebiziko nerebiziko ik nirebiziko.
nereganatu nereganatu ik nireganatu.
nerekoikeria nerekoikeria ik nirekoikeria.
neremodu neremodu ik niremodu.
neretu neretu ik niretu.
nescafe nescafe (orobat Nescafe eta neskafe) 1 iz kafe disolbagarria.
  2 kikara bat neskafe.
  3 (hitz elkartuetan)
neska neska (orobat nexka, g.er., batzuetan adkor.) 1 iz heldutasunera iritsi ez den emakumezkoa; haur emea. ik neskatxa; neskatila.
  2 (deiki gisa)
  3 (izenondoekin)
  4 (izenondo elkartuekin)
  5 (izen baten ezkerrean)
  6 (mutil-ekin batera; ik beherago 16)
  7 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  8 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
  9 haur emea. ik mutil 8.
  10 neskatan ik mutil 9.
  11 neska gazte (orobat neskagazte g.er. eta nexkagazte, batzuetan adkor.; ik neskazimur) gazte emea.
  12 neska katxarro adkor neska puska.
  13 neska koskor (orobat neska kozkor g.er., neska koxkor eta neskakoxkor g.er.)
  14 neska-lagun ( orobat neskalagun Hiztegi Batuan neska-lagun agertzen da) ik mutil 19.
  15 neska-motz (orobat neskamotz) adkor neska.
  16 neska-mutiko (orobat neskamutiko g.er.) pl neskak eta mutikoak.
  17 neska-mutil pl neskak eta mutilak.
  18 neska puska adkor
neskafe neskafe ik nescafe.
neskagazte neskagazte ik neska 11.
neskaka neskaka adlag
neskakoxkor neskakoxkor ik neska 13.
neskalagun neskalagun ik neska 14.
neskalaguntze neskalaguntze (orobat neska-laguntze) iz igandeetan, dantza edo erromeria bukatzean, mutil batek neska bati baserrirako bidean laguntzea.
neskame neskame 1 iz zerbitzaria, bereziki etxe batean etxeko lanak egiten aritzen dena. ik neskato; mirabe; sehi.
  2 irud/hed
  3 (izenondo eta izenlagunekin)
  4 (adizlagun gisa)
  5 irud/hed
  6 (morroi-rekin batera; ik beherago 8 eta 9)
  7 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  8 morroi-neskame pl morroi eta neskameak.
  9 neskame-morroi pl neskame eta morroiak.
neskameorde neskameorde iz neskamearen ordekoa.
neskametxo neskametxo iz adkor
neskametza neskametza iz neskamearen lana edo lanbidea.
neskamotz neskamotz ik neska 15.
neskamutiko neskamutiko ik neska 16.
neskanegun neskanegun ik neskenegun.
neskatasun neskatasun iz neska denaren nolakotasuna.
neskatiko neskatiko iz adkor neskatoa.
neskatila neskatila ( orobat neskatil g.er. eta neskatilla g.er.) 1 iz neskatoa, neskatxa.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
neskatilatxo neskatilatxo iz adkor neskatila.
neskatilla neskatilla ik neskatila.
neskato neskato ( orobat nexkato g.er., batzuetan adkor., eta nexkatto g.er., batzuetan adkor.) 1 iz neska; neska gaztea. ik neskatxa; neskatila.
  2 (izenondoekin)
  3 haur emea. ik neska 9.
  4 neskamea.
  5 (hitz elkartuetan)
  6 neskato-mutiko iz pl neskato eta mutikoak.
neskatoko neskatoko iz adkor neskatoa.
neskatotxo neskatotxo iz adkor neskato txikia.
neskatoxe neskatoxe iz neskato txikia.
neskatto neskatto 1 iz neskato txikia.
  2 haur emea. ik neskato 3; neska 9.
neskatxa neskatxa ( orobat neskatx g.er., eta nexkatxa g.er., batzuetan adkor.) 1 iz neska gaztea. ik neskato; neskatila; neskatxo.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 haur emea. ik neska 9.
  5 mutil-neskatxa pl mutilak eta neskatxak.
neskatxatxo neskatxatxo iz
neskatxo neskatxo (orobat neskatxu) 1 iz neska txikia. ik neskatxa.
  2 (deiki gisa)
neskatxu neskatxu ik neskatxo.
neskazahar neskazahar (orobat neskazar g.er.) 1 iz gaztaroa igaro eta ezkongai dirauen emakumea. ik mutxurdin; mutilzahar.
  2 (izenondo gisa)
neskazahartu neskazahartu (orobat neskazartu g.er.), neskazahar(tu), neskazahartzen 1 da/du ad neskazahar bihurtu.
  2 neskazahar-hurrendu da ad
neskazale neskazale izond nesken zalea dena.
neskazar neskazar ik neskazahar.
neskazartu neskazartu ik neskazahartu.
neskazimur neskazimur iz adkor emakume adindua. ik neska 11.
neskenegun neskenegun (orobat neskanegun; Hiztegi Batuan neskenegun agertzen da) iz ipar larunbata.
neskita neskita iz (baskito-rekin batera)
neskuts neskuts iz birjina.
nestorianismo nestorianismo iz Nestorioren heresia, Jesu Kristorengan bi pertsona daudela, eta Ama Birjina giza pertsonaren ama baino ez dela aldarrikatzen duena.
nestoriar nestoriar ik nestoriotar.
nestoriotar nestoriotar (orobat nestoriar) izond/iz nestorianismoari dagokiona; nestorianismoaren aldekoa.
neto neto izond ez dagokiona kendu ondoren gelditzen dena. ik garbi 2.
neu neu 1 izord ni; ni-ren forma indartua. ik nerau.
  2 (nork kasuan)
  3 (nori kasuan)
  3 (noren kasuan) ik neure.
neumatiko neumatiko ik pneumatiko.
neumokoziko neumokoziko ik pneukoziko.
neumologo neumologo ik pneumologo.
neumonia neumonia ik pneumonia.
neumoniko neumoniko ik pneumoniko.
neumonologia neumonologia ik pneumologia.
neumozistis neumozistis ik pneumozistis.
neura neura iz adkor neurastenia.
neural neural 1 iz nerbioei eta nerbio sistemari dagokiona.
  2 (izenondo elkartuetan)
neuralgia neuralgia 1 iz
  2 irud/hed
neuralgiko neuralgiko 1 iz neuralgiarena, neuralgiari dagokiona.
  2 giltzarria dena.
neurastenia neurastenia iz nerbio eritasuna, abaildurak eta tristeziak ezaugarritzen dutena.
neurasteniko neurasteniko izond neurasteniak joa.
neurbide neurbide iz neurtzeko bidea.
neure neure nire-ek -hots, ni izenordainaren genitiboak-, perpauseko nor, nori edo nork osagaiari dagokionean har dezakeen era; nire-ren indargarria. ik neu.
neureganatu neureganatu neuregana(tu), neureganatzen du ad neuregana ekarri, neure bihurtu. ik nireganatu.
neurekoi neurekoi izond singularreko lehen pertsonan mintzatzen denak bere nahi edo interesari soilik begiraturik jokatzen duela adierazteko erabiltzen duen izenondoa. ik nirekoi.
neurekoikeria neurekoikeria iz singularreko lehen pertsonan mintzatzen denaren berekoikeria.
neurekoitasuna neurekoitasuna iz singularreko lehen pertsonan mintzatzen denaren berekoitasuna.
neuretu neuretu neure(tu), neuretzen du ad neure bihurtu. ik niretu.
neurezko neurezko izond neure kabuzkoa.
neurgai neurgai iz neurtzeko gaia.
neurgailu neurgailu 1 iz neurtzeko gailua. ik neurgarri.
  2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  3 irud/hed
neurgaitz neurgaitz izond neurtzen zaila dena, ia neurtezina.
neurgarri neurgarri 1 izond neur daitekeena.
  · 2 iz neurtzeko sistema. ik neurgailu.
neurgarritasun neurgarritasun iz neurgarria denaren nolakotasuna.
neurka neurka ik neurkada.
neurkada neurkada (orobat neurka g.er.) iz ipar erritmoa, neurria.
neurkatu neurkatu (orobat negurkatu g.er.), neurka, neurkatzen 1 du ad neurtu; neurrian eman.
  2 (era burutua izenondo gisa)
neurkera neurkera iz neurtzeko era edo sistema. ik neurtizkera.
neurketa neurketa 1 iz neurtzea.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 norgehiagoka, lehiaketa.
  5 neurketa/neurketak egin
neuroanatomia neuroanatomia iz nerbio sistemaren anatomia.
neuroartritiko neuroartritiko izond nerbio sistemaren artritisak joa.
neurobiologia neurobiologia iz nerbio sistemaren biologia.
neurobiologiko neurobiologiko izond neurobiologiarena, neurobiologiari dagokiona.
neurobiologo neurobiologo iz neurobiologian aditua.
neuroblastoma neuroblastoma iz nerbio zelula enbrionarioetan eraturiko tumor gaiztoa.
neurodegeneratibo neurodegeneratibo izond nerbioen endekapenari dagokiona, nerbioak endekatzea dakarrena.
neurofibrilar neurofibrilar
  1 korapilo neurofibrilar proteinazko ezohiko bilduma modukoa, neuronen barnean txirikordatzen diren harizpiek osatua.
neurofibromatosi neurofibromatosi 1 iz nerbio sistemaren nahasmendu genetikoa, nerbioetan tumoreak haztea eragiten duena.
  2 (hitz elkartuetan)
neurofisiologia neurofisiologia iz nerbio sistemaren fisiologia.
neurofisiologiko neurofisiologiko izond neurofisiologiarena, neurofisiologiari dagokiona.
neurofisiologo neurofisiologo iz neurofisiologian aditua.
neurogeno neurogeno izond etorkia nerbioetan duena.
neurohidrauliko neurohidrauliko (corpusean neuro-hidrauliko soilik) izond nerbio sistemaren hidraulikari dagokiona.
neurokimiko neurokimiko 1 izond gai kimikoez mintzatuz, nerbio sistemari eragiten diona.
  2 gai neurokimikoei dagokiena.
neurokirurgia neurokirurgia 1 iz kirurgiaren adarra, nerbio sistemako eritasunak ebakuntzen bidez tratatzeaz aritzen dena.
  2 neurokirurgia saila.
neuroleptiko neuroleptiko izond/iz sendagaiez mintzatuz, nerbio sisteman eragin lasaigarria duena.
neurologia neurologia 1 iz medikuntzaren adarra, nerbio sistemaren anatomiaz, fisiologiaz eta eritasunez aritzen dena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik neurologiko.
neurologiko neurologiko izond neurologiarena, neurologiari dagokiona. ik neurologia 2.
neurologo neurologo 1 iz neurologian aditua.
  2 (hitz elkartuetan)
neurologoburu neurologoburu (corpusean neurologo buru soilik) iz neurologo talde baten burua.
neuroma neuroma iz nerbio ehuneko handitua edo tumorea.
neuromodulu neuromodulu iz
neuromuskular neuromuskular (orobat neuro-muskular) izond nerbioei eta giharrei dagokiena.
neurona neurona 1 iz nerbio sistemako zelula.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik neuronal.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
neuronabegatzaile neuronabegatzaile ik neuronabigatzaile.
neuronabigatzaile neuronabigatzaile (corpusean neuronabegatzaile soilik) iz
neuronal neuronal iz neuronarena, neuronari dagokiona. ik neurona 2.
neuropata neuropata iz nerbioetako gaitz batek jo duen pertsona.
neuropatologia neuropatologia iz nerbio sistemaren patologia.
neuropatologo neuropatologo iz neuropatologian aditua.
neuropsikiatria neuropsikiatria iz medikuntzaren adarra, eritasun neurologiko eta mentalak aztertzen dituena.
neuropsikiatriko neuropsikiatriko izond neuropsikiatriarena, neuropsikiatriari dagokiona.
neuropsikologia neuropsikologia 1 iz medikuntzaren adarra, gaitz neurologikoek prozesu psikologikoetan duten eragina aztertzen duena.
  2 (hitz elkartuetan)
neuropsikologiko neuropsikologiko (orobat neuro-psikologiko) izond neuropsikologiarena, neuropsikologiari dagokiona.
neuropsikologo neuropsikologo iz neuropiskologian aditua.
neurosi neurosi (orobat neurosis g.er.) 1 iz nerbio sistemaren eritasuna edo nahasmendua, anatomia oinarri ezagunik ez duena.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 gerra-neurosi
neurosis neurosis ik neurosi.
neurotiko neurotiko 1 izond neurosiarena, neurosiari dagokiona. ik neurosi 2.
  · 2 iz neurosiak jotako pertsona.
neurotransmisore neurotransmisore iz nerbio bulkadak transmititzen dituen gaia.
neurozientifiko neurozientifiko izond
neurozientzia neurozientzia iz biologiaren adarra, nerbioen eta nerbio ehunaren anatomia, fisiologia eta biokimika aztertzen dituena.
neurozirugia neurozirugia iz neurokirurgia.
neurozirujau neurozirujau iz neurokirurgilaria.
neurrarazi neurrarazi (orobat neurtarazi), neurraraz, neurrarazten du ad neurtzera behartu.
neurri neurri (orobat negurri g.er.) 1 iz neurtzearen emaitza; neurketaren bidez finkatzen den tamaina. ik tamaina; izari.
  2 (izenondoekin)
  3 irud/hed
  4 irud/hed (izenondoekin)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  7 mota jakin bateko tamainak edo kopuruak neurtzeko erabiltzen den tamaina edo kopurua, neurtze oinarritzat hartzen dena.
  8 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  9 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  10 neurtzeko erabiltzen den tamaina jakineko ontzia.
  11 egokitzat edo normaltzat hartzen den kopuru edo tamaina jakina.
  12 gehiegikeriarik eza; gehiegikerietatik urruntzen denaren jokabidea. ik neurritasun.
  13 lortu nahi den helburuaren arabera aritzeko modua. ik bide.
  14 (izenondoekin)
  15 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  16 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  17 doinuaren zati banaketa, erritmoarentzat oinarri gertatzen dena (ik konpas); bertso lerroak izan behar dituen silaba klase eta zenbatekoa.
  18 neurrian1 adlag neurriz.
  19 neurrian2 adlag neurri egokian.
  20 neurriko izlag ik beherago 28.
  21 neurriz adlag ik gorago 18.
  22 neurri batean
  23 neurri bateraino
  24 neurri berean
  25 neurri gabe (orobat neurri bage g.er. eta neurrigabe) adlag neurririk gabe. ik neurrigabe.
  26 neurri handi batean
  27 neurri handiagoan
  28 neurri-neurriko izlag ik gorago 20.
  29 neurria eman
  30 neurria hartu
  31 neurriak hartu
  32 neurriz gaineko (orobat neurrizgaineko g.er.)
  33 neurriz kanpoko
neurribako neurribako ik neurrigabe 2.
neurribide neurribide iz neurritasuna, neurria.
neurridun neurridun 1 izond neurria duena.
neurrigabe neurrigabe (orobat neurri gabe; Hiztegi Batuan neurrigabe agertzen da izond markarekin; ik neurri 25) 1 izond neurririk ez duena.
  2 neurrigabeko (orobat neurri gabeko; Hiztegi Batuan neurrigabeko agertzen da) izlag neurrigabea.
neurrigabekeria neurrigabekeria 1 iz neurririk gabeko egintza gaitzesgarria.
  2 neurrigabetasun gaitzesgarria.
neurrigabeki neurrigabeki adlag neurri gabe, neurririk gabe.
neurrigabeko neurrigabeko ik neurrigabe 2.
neurrigabetasun neurrigabetasun 1 iz neurrigabea denaren nolakotasuna. ik neurrigabekeria 2.
  2 neurririk eza.
neurrigabezia neurrigabezia iz neurririk eza.
neurrigainezko neurrigainezko izond neurriz gainekoa.
neurrigaldu neurrigaldu izond neurria galdu duena.
neurriko neurriko ik neurri 20.
neurrimendu neurrimendu1 iz neurria, neurritasuna.
neurrimendu neurrimendu2 iz errazionamendua.
neurriņo neurriño iz adkor neurria.
neurriratu¸ neurriratu¸ neurrira(tu), neurriratzen da/du ad neurrira etorri; neurrira ekarri.
neurriratze neurriratze iz neurrira etortzea; neurrira ekartzea.
neurritasun neurritasun (orobat neurtasun g.er.) iz gehiegikerietatik urruntzen denaren jokabidea edo bertutea. ik neurri 12; neurribide.
neurritsu neurritsu 1 izond neurritasunez aritzen dena. ik neurrizko.
  2 neurriz betea.
  3 (adizlagun gisa)
neurritsutasun neurritsutasun iz neurritsua denaren nolakotasuna. ik neurritasun.
neurritu neurritu ik neurtu.
neurrizgaineko neurrizgaineko ik neurri 32.
neurrizko neurrizko izlag neurritsua, neurriz betea.
neurrizti neurrizti iz geometria.
neurtarazi neurtarazi ik neurrarazi.
neurtasun neurtasun ik neurritasun.
neurtegi neurtegi iz neurketak egiten dien tokia.
neurtezin neurtezin izond ezin neurtuzkoa.
neurtezintasun neurtezintasun iz neurtezina denaren nolakotasuna.
neurtitz neurtitz 1 iz pl hitz neurtuak; hitz neurtuzko idazlana. ik bertso; olerki.
  2 sing
  3 (hitz elkartuetan)
neurtizkera neurtizkera iz neurtitzak egiteko era edo antzea. ik neurkera.
neurtizketa neurtizketa iz neurtitzan ontzea.
neurtizlari neurtizlari iz neurtitzak ontzen dituen pertsona. ik poeta; olerkari; bertsolari.
neurtiztu neurtiztu, neurtitz/neurtiztu, neurtizten du ad neurtitz bihurtu.
neurtu neurtu (orobat neurritu g.er. eta negurtu g. er.), neur, neurtzen 1 du ad (zerbaiten) luzera edo kidekoren bat mugatu.
  2 luze/zabal/garai izan. (Hiztegi Batuak, soka horrek bost metro neurtzen ditu baino hobe soka hori bost metro luze da adierazten du)
  3 (denbora)
  4 (bestelako magnitudeak eta kidekoak)
  5 irud
  6 (objektua indarrak dela)
  · 7 da ad indarrak neurtu, lehiatu.
  · 8 du ad bertso lerroetako silabak neurri jakin baten arabera moldatu edo zenbatu.
  9 (hitzak, urratsak eta kidekoak) ongi pentsaturik edo neurriz erabili.
  10 (era burutua izenondo gisa)
  11 ezin neurtuzko
  12 hitz neurtu
neurtugabe neurtugabe izond neurtu ez dena.
neurtzaile neurtzaile 1 izond/iz neurtzen duena.
  2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
  3 angelu-neurtzaile iz angeluak neurtzeko tresna.
neurtze neurtze iz (zerbaiten) luzera edo kidekoren bat mugatzea; zernahi magnitude mugatzea.
neutral neutral 1 iz gerra, auzi edo kidekoren batean, ez alderdi bataren ez bestearen alde agertzen ez dena. ik neutro 3.
  2 alderdi batarena nahiz bestearena ez dena, alde batera nahiz bestera makurtzen ez dena.
  3 (adizlagun gisa)
neutraldu neutraldu, neutral(du), neutraltzen du ad kimikoki neutro bihurtu.
neutralitate neutralitate iz neutraltasuna.
neutralizatu neutralizatu, neutraliza, neutralizatzen 1 du ad zerbaiten indarra edo eragina, haren kontrakoa erabiliz, indargabetu edo ezereztu.
  2 kimikan, neutro bihurtu.
  3 fonologian, neutralizazioa gertatu.
neutralizazio neutralizazio 1 iz neutralizatzea.
  2 fonologian, bi fonemen arteko oposizioa ezabatzea.
neutralki neutralki adlag neutral.
neutraltasun neutraltasun 1 iz neutrala denaren nolakotasuna.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
neutrino neutrino iz elektroiaren kide den partikula elementala, karga elektrikorik ez duena.
neutro neutro 1 iz ezaugarri nabaririk ez duena.
  2 dauden aukeren artean inongora makurtzen ez dena. ik neutral.
  3 gramatikan, jenero bereizketa sexuaren arabera egiten duten hizkuntzetan, arretarikoa nahiz emetarikoa ez dena.
  4 kimikan, ez azidoa ez alkalinoa ez dena.
neutrofilo neutrofilo iz giza odoleko leukozito mota ugariena, baterioak eta onddoak fagozitatzeko egitekoa duena.
neutroi neutroi 1 iz atomoaren nukleoko partikula elementala, karga elektrikorik ez duena.
  2 (hitz elkartuetan)
neutropenia neutropenia iz odoleko granulozitoak gutxitzea.
neutrotasun neutrotasun iz neutroa denaren nolakotasuna.
nevadatar nevadatar izlag/iz Nevadakoa, Nevadari dagokiona; Nevadako herritarra.
newtondar newtondar izlag
newyorkar newyorkar ik newyorktar.
newyorkdar newyorkdar ik newyorktar.
newyorktar newyorktar (orobat newyorkar, newyorkdar g.er. eta new yorktar) 1 izlag New Yorkoa, New Yorki dagokiona; New Yorko biztanlea.
nexka nexka ik neska.
nexkagazte nexkagazte ik neska 11.
nexkato nexkato ik neskato.
nexkatto nexkatto ik neskato.
nexkatxa nexkatxa ik neskatxa.
nezesarioki nezesarioki adlag nahitaez.
nezeser nezeser iz norbera txukuntzeko gauzak eramaten diren estutxea.
nezesidade nezesidade ik nezesitate.
nezesitate nezesitate (orobat nezesidade) iz beharra.
ni ni 1 izord
  2 (izen gisa)
nibel nibel 1 iz galga.
  2 maila.
  3 nibelean
  4 ke nibel interj adkor
nibelatu nibelatu, nibela, nibelatzen 1 da/du ad maila berean jarri.
  2 irud/hed ik orekatu.
nibelatze nibelatze iz maila berean jartzea.
nibelazio nibelazio iz nibelatzea.
nibelungo nibelungo iz germaniar mitologiako herri bateko kidea.
nickel nickel iz dolarraren bost zentimoko txanpona.
nietzschear nietzschear (orobat nietzschetar g.er.) izlag F. Nietzscherena, Nietzscheri dagokiona.
nietzschetar nietzschetar ik nietzschetar.
niganatu niganatu nigana(tu), niganatzen da/du ad nireganatu.
nigar nigar ik negar.
nigargarri nigargarri ik negargarri.
nigargura nigargura ik negargura.
nigarregingarri nigarregingarri ik negarregingarri.
nigarrerazle nigarrerazle ik negarrarazle.
nigarringarri nigarringarri ik negarregingarri.
nigarti nigarti ik negarti.
nigeriar nigeriar izlag/iz Nigeriakoa, Nigeriari dagokiona; Nigeriako herritarra.
nigertar nigertar izlag/iz Nigerkoa, Nigerri dagokiona; Nigerko herritarra.
nightclub nightclub iz gauaz irekitzen den festa aretoa.
nigromante nigromante ik nekromante.
nihaur nihaur 1 izord ni; ni-ren forma indartua.
  2 (nork kasuan)
  3 (nori kasuan)
nihilismo nihilismo iz doktrina filosofikoa, ezer absoluturik ez dagoela aldarrikatzen duena.
nihilista nihilista 1 izond/iz nihilismoarena, nihilismoari dagokiona; nihilismoaren aldekoa.
  · 2 iz Errusian XIX. mendearen erdialdean sortu zen, eta balio sozial eta moralei uko egiten zien mugimendu iraultzailearen aldeko pertsona.
nihilistiko nihilistiko izond nihilista.
nihilitario nihilitario izond
nihor nihor ik nehor.
nihun nihun ik nehon.
nihundik nihundik ik nehondik.
niigatar niigatar izlag/iz Japoniako Niigatakoa, Niigatari dagokiona; Niigatako biztanlea.
nikaraguar nikaraguar izlag/iz Nikaraguakoa, Nikaraguari dagokiona; Nikaraguako herritarra.
nikel nikel1 1 iz zilarraren koloreko metala, gogorra eta malgua, herdoiltzen zaila, 1452 °C-tan urtzen dena (Ni; at. z. 28).
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
nikel nikel2 izond
nikelatu nikelatu izond nikeleztatua.
nikeleztatu nikeleztatu, nikelezta, nikeleztatzen 1 du ad nikel geruza batez estali.
  2 (era burutua izenondo gisa)
nikethamida nikethamida iz arnas zikloari erasaten dion akuilagarria.
niki niki iz puntuzko alkandora, askotan mauka motzekoa.
nikolastar nikolastar izond
nikotina nikotina 1 iz tabakotik ateratzen den alkaloide pozoitsua, uretan oso erraz urtzen den isurkari koloregabea.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
nikotinatsu nikotinatsu izond nikotinaz betea.
nimino nimino ik ñimiño.
nimiņo nimiño ik ñimiño.
ninbo ninbo 1 iz hodei gris iluna, euria sorrarazten duena.
  2 argi koroa.
  3 kumulu-ninbo (orobat kumuloninbo) iz kolore gris iluneko hodei masa trinkoa, ekaitz gogorrak sortzen dituena.
ninfa ninfa 1 iz maila apaleko jainkosa, iturri, ibai, baso edo mendietan bizi zena. ik naiade.
  2 intsektuen metamorfosian, larba egoeraren ondoko animalia.
ninfomana ninfomana izond/iz ninfomaniak joa. ik ninfomano.
ninfomania ninfomania iz emakumeengan, sexu desira patologikoa.
ninfomano ninfomano izond/iz ninfomaniak joa.
nini nini 1 iz ume txikia. ik ñiñi.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 begi-ninia.
  4 begi-nini
  5 -en begiko nini
ninibear ninibear ik ninivetar.
ninibetar ninibetar ik ninivetar.
ninivear ninivear ik ninivetar.
ninivetar ninivetar (orobat ninivear, ninibetar eta ninibear; Hiztegi Batuan ninivetar agertzen da) izlag/iz Ninivekoa, Niniveri dagokiona; Niniveko biztanlea.
Nintendo Nintendo iz
nipadios nipadios interj
nipoi nipoi ik nipondar.
nipon nipon ik nipondar.
nipondar nipondar ( orobat nipoi g.er. eta nipon g.er.; cf japoniar ) izond/iz japoniarra.
niputaidea niputaidea interj
niputokaso niputokaso interj
nirbana nirbana ik nirvana.
nirebiziko nirebiziko (corpusean nerebiziko soilik) izlag berebizikoa.
nireganatu nireganatu ( orobat nereganatu g.er.), niregana(tu), nireganatzen 1 da ad niregana etorri.
  · 2 du ad niregana ekarri; nire bihurtu. ik neureganatu.
nireganatze nireganatze iz niregana ekartzea; nire bihurtzea.
nirekoi nirekoi izond singularreko lehen pertsonan mintzatzen denak bere nahi edo interesari soilik begiraturik jokatzen duela adierazteko erabiltzen duen izenondoa. ik neurekoi.
nirekoikeria nirekoikeria (orobat nerekoikeria) iz singularreko lehen pertsonan mintzatzen denaren berekoikeria.
niremodu niremodu (corpusean neremodu soilik) adlag nire kasa.
niretar niretar iz nire familiakoa, nire artekoa, nire aldekoa edo nire alderdikoa dena.
niretu niretu (orobat neretu), nire(tu), niretzen du ad nire egin, nire bihurtu. ik nireganatu.
nirvana nirvana (orobat nirbana g.er.; Hiztegi Batuak nirvana agertzen da) 1 iz budismoan, erabateko zoriontasuna, norbanakoa jainkoaren izatearekin batzen, eta oinaze eta desirarik ezean datzana.
  2 (hitz elkartuetan)
nitasun nitasun iz ni izateko nolakotasuna.
nitrata nitrata ik nitrato.
nitrato nitrato (orobat nitrata g.er.) 1 iz azido nitrikoaren gatza.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
nitriko nitriko 1 izond nitrogenoari dagokiona; azido nitrikoari dagokiona.
  2 nitrogenoa 5 balentziarekin daukana. ik nitroso 2.
nitrito nitrito iz azido nitrosoaren gatza.
nitro nitro iz potasio nitratoaren izen zaharra. ik gatzu.
nitrogenatu nitrogenatu izond nitrogenoduna, nitrogenoa daukana.
nitrogeno nitrogeno 1 iz gas koloregabea eta usaingabea, arnasa harteko edo bertan errekuntzak egiteko balio ez duena, eguratsaren lau bostenak osatzen dituena. ik azota.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
nitroglizerina nitroglizerina iz gai astuna eta oliokara, azido nitrikoak glizerinari eraginez lortzen dena eta lehergaiak egiteko erabiltzen dena.
nitrokonposatu nitrokonposatu iz konposatu nitrogenoduna.
nitrosamina nitrosamina iz konposatu organikoa, nitritoek amina sekundario batekin oso ingurune azidoan erreakzionatzen duenean sortzen dena.
nitroso nitroso izond nitrogenoa 3 balentziarekin daukana. ik nitriko 2.
nitrosulfato nitrosulfato iz
  1 nitrosulfato amoniko nitrato amonikoaren eta sulfato amonikoaren nahastura.
nitxo nitxo 1 iz horma hilobia.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan)
nobatada nobatada iz adkor hasiberriarena, hasiberriari eginiko txantxa.
nobato nobato izond/iz adkor hasiberria.
nobedade nobedade 1 iz gauza berria. ik berritasun.
  2 liburu, musikalan edo kideko berria.
  3 berria.
  3 (hitz elkartuetan)
  4 nobedadea egin zorabiatu, alditxartu.
nobedadetsu nobedadetsu izond erabat berria edo berria dena.
nobedadetxo nobedadetxo iz adkor nobedadea.
nobedadetza nobedadetza iz nobedade izatea.
nobedoso nobedoso izond erabat berria edo berria dena. ik nobedadetsu.
nobel nobel 1 iz Nobel saria.
  2 Nobel sari1
  3 Nobel sari2 Nobel sariduna.
  4 Nobel saridun Nobel saria eman dioten pertsona.
nobela nobela 1 iz eleberria.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
nobelagile nobelagile 1 iz eleberrigilea.
  2 (hitz elkartuetan)
nobelagintza nobelagintza iz eleberrigintza.
nobelatu nobelatu, nobela(tu), nobelatzen 1 du ad nobela tankeran kontatu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
nobelatxo nobelatxo iz hedadura txikiko nobela.
nobelatzar nobelatzar iz adkor hedadura handiko nobela.
nobelazale nobelazale izond nobelen zalea dena.
nobelesko nobelesko izond nobelarena, nobelari dagokiona.
nobelista nobelista iz nobelagilea.
nobelistika nobelistika iz nobelagintza.
nobelistiko nobelistiko izond nobela tankerakoa.
nobelsaritu nobelsaritu, nobelsari(tu), nobelsaritzen du ad Nobel saria eman.
nobia nobia iz neska-laguna.
nobiliario nobiliario izond nobleziari dagokiona. ik noblezia 2.
nobio nobio 1 iz mutil-laguna.
  2 nobiotan
nobiotxo nobiotxo iz adkor nobioa.
nobiotza nobiotza iz ezkongai harremana.
nobizia nobizia iz mojagaia.
nobiziadu nobiziadu (orobat nobiziatu g.er.) 1 iz nobiziotza.
  2 fraidegaitegia.
nobiziatu nobiziatu ik nobiziadu.
nobizio nobizio 1 iz fraidegaia.
  2 (izenondo gisa)
  3 (hitz elkartuetan)
nobiziotegi nobiziotegi (corpusean nobizitegi soilik) iz fraidegaitegia, nobiziadua.
nobiziotza nobiziotza iz nobizio denbora.
noble noble 1 izond aitoren semeen klasekoa dena; horiei dagokiena.
  2 (izan aditzarekin)
  3 bikaina, prestua. (pertsonez eta animaliez)
  4 (gauzez)
  5 gas bakunez mintzatuz, beste inongo elementurekin erreakzionatzen ez duena. ik geldo 5.
  · 6 iz aitoren semea.
  7 (hitz elkartuetan)
nobledun nobledun izlag nobleko.
nobleki nobleki adlag nobletasunez.
nobletasun nobletasun 1 iz noblea denaren nolakotasuna. ik bikaintasun.
  2 aitoren seme denaren nolakotasuna.
  3 (hitz elkartuetan)
nobletu nobletu, noble(tu), nobletzen 1 du ad noble bihurtu.
nobleza nobleza ik noblezia.
noblezadun noblezadun ik nobleziadun.
noblezi noblezi ik noblezia.
noblezia noblezia (orobat nobleza g.er.) 1 iz aitoren seme denaren nolakotasuna. ik nobletasun 2.
  2 nobleak, aitoren semeak.
  3 bikaintasuna, prestutasuna.
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa; orobat noblezi)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
nobleziadun nobleziadun (corpusean noblezadun soilik) iz nobleziakoa.
nobody nobody iz
nobokaina nobokaina iz prokaina klorhidratoa, uretan eta alkoholetan urtzen den hauts zuria, anestesiko gisa erabiltzen dena.
nodriza nodriza iz kamioiez eta kidekoez mintzatuz, beste kamioi edo kideko bat hornitzen duena.
nodulo nodulo ik nodulu.
nodulu nodulu (orobat nodulo) iz zelula-metaketa gogorra, bereziki tamaina txikikoa.
noel noel iz gabon kanta.
noesi noesi iz pentsatzea.
noesiterapia noesiterapia (orobat neositerapia) 1 iz anestesiarik gabe, eriaren ahalmen metalez baliatuz, ebakuntza kirurgikoak egiteko teknika.
  2 (hitz elkartuetan)
noharroin noharroin izond behartsua, erromesa.
noiz noiz adlag
  1 noiz baino noiz (zehar galderetan) noiz, noiz azkenean.
  2 lehenago edo geroago
  3 noiz edo behin inoiz edo behin.
  4 noiz edo noiz noizbait, inoiz.
  5 noiz ere (denborazko perpaus bat txertatzen)
  6 noiz eta (denborazko perpaus bat txertatzen)
  7 (esaldi hanpatuetan)
  8 (beste galdetzaile baten ezkerrean)
  9 noiz eta ere (denborazko perpaus bat txertatzen)
  10 noiz... noiz...
  11 noiz nola (orobat noiznola) egoeraren arabera.
  12 noiz eta nola.
  13 noiz nolako izond
  · 14 iz
  15 noizean behin (orobat noizeanbehin g.er.) adlag batzuetan, gutxitan, bataren eta bestearen artean tarte handia gertatzen dela. ik noizbehinka.
  16 noizean behingo izlag
  17 noizean behinka adlag noizean behin.
  18 noizean noiz adlag noizean behin.
  19 noizetik noizera adlag noizean behin. ik noiztik.
  20 noizik behin adlag noizean behin.
  21 noizik behingo izlag
  22 noizik behinka adlag noizik behin.
  23 noizik eta behin adlag noizean behin.
  24 noizik noizera adlag noizetik noizera. ik noiztik 4.
  25 noiztara adlag ipar noizean behin.
noizaldi noizaldi iz denbora.
noizbait noizbait (orobat noizpait g.er. eta noizpeit g.er.; Hiztegi Batuan noizbait agertzen da) 1 adlag
  2 noizbait ere (orobat noizpaitere g.er. eta noizpaitte g.er.; Hiztegi Batuan noizbait ere agertzen da)
  3 noizbaiteko (orobat nozbaiteko g.er.) izlag
  4 noizbaiteko batean
noizbehin noizbehin adlag inoiz.
noizbehinka noizbehinka (orobat noiz behinka g,.er.; Hiztegi Batuan noizbehinka agertzen da) 1 adlag noizean behin.
  2 noizbehinkako izlag
noizdanik noizdanik ( orobat noiztanik g.er.; Hiztegi Batuan noizdanik agertzen da) adlag noiz ezkero. ik noiztik.
noizeanbehin noizeanbehin ik noiz 15.
noizko noizko 1 adlag zer denborata(ra)ko?
  2 izlag
noizkotasun noizkotasun iz
noiznahi noiznahi (orobat noiz nahi; Hiztegi Batuan noiznahi agertzen da) 1 iz edozein alditan.
  2 noiznahiko izlag
  3 noiznahi den noiznahi.
noiznola noiznola ik noiz 11.
noiznolakotasun noiznolakotasun iz noiz nolakoa izateko nolakotsauna. ik noiz 13.
noizpait noizpait ik noizbait.
noizpaitere noizpaitere ik noizbait 2.
noizpaitte noizpaitte ik noizbait 2.
noizpeit noizpeit ik noizbait.
noiztanik noiztanik ik noizdanik.
noiztara noiztara ik noiz 24.
noiztasun noiztasun iz ordua.
noiztenka noiztenka 1 adlag ipar noizbehinka.
  2 noiztenkako izlag
noiztenkari noiztenkari iz noizbehinka aritzen den pertsona.
noiztik noiztik 1 adlag noiz ezkero. ik noizdanik.
  2 noiztik eta
  3 noiztik hona? zer dela eta?
  4 noiztik noizera ik noiz 19; noiz 24.
noiztsu noiztsu adlag noiz gutxi gorabehera.
noiztxu noiztxu adlag adkor noiz.
noka noka 1 adlag emakume bati hika. ik toka.
  2 (izen gisa)
  3 nokako izlag
nola nola adlag
  1 nola edo hala nolabait; ahal den moduan.
  2 nola edo halako izlag nolabaiteko; ahal den moduko. ik beherago 9.
  3 nola... ere!
  4 nola eta ez (erlatibozko aditzarekin)
  5 nola ez noski.
  6 nola-hala (orobat nolahala g.er.) nola edo hala.
  7 nola, hala
  8 nola ... hala ...
  9 nola halako ( orobat nolahala g.er.) izlag nola edo halakoa.
nolabait nolabait 1 adlag
  2 (izen gisa)
  3 nolabaiteko izlag moduren batekoa; erdipurdikoa.
  4 erdipurdikoa.
  5 nolabait ere
nolabaitkeria nolabaitkeria iz
nolahala nolahala ik nola 6.
nolahalako nolahalako ik nola 9.
nolaka nolaka
  1 ahal nolaka ahal den moduan, nola edo hala.
nolakatu nolakatu, nolaka(tu), nolakatzen da ad nolako bihurtu. ik holakatu.
nolako nolako izlag
nolakotasun nolakotasun 1 iz gauza bat den bezalakoa egiten duen hura.
  2 (filosofian eta kidekoetan)
  3 (izenondoekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
nolakoxe nolakoxe adlag zehazki nolakoa.
nolamoduz nolamoduz adlag nola.
nolanahi nolanahi adlag
  1 nolahiko izlag edozein motatakoa; erdipurdikoa. ik nahinolako.
  2 ez nolanahiko (izenondo balioaz)
  3 nolanahi den nolanahi ere.
  4 nolanahi ere ( orobat nolanahiere g.er.) aurreko esaldian adierazten dena gorabehera, eta hura osatuz, esaten denari laguntzen dion esapidea. ik dena 3; dena 4.
  5 nolanahi ere den nolanahi ere.
nolanahiere nolanahiere ik nolanahi 4.
nolanahika nolanahika ( orobat nola nahika Hiztegi Batuan nolanahika agertzen da) 1 adlag nolanahi, edozein moduz.
  2 nolanahikako izlag
nolanahiko nolanahiko ik nolanahi 1.
nolanahita nolanahita adlag nolanahi ere.
nolapait nolapait ik nolabait.
nolarebait nolarebait ik nolerebait.
nolatan nolatan adlag adkor 1 nola. (harridura adieraziz, edo erretorika galderetan). ik nolaz; nondik 12.
  2 (galdera txertatuetan)
nolatsu nolatsu adlag gutxi gorabehera nola.
nolatxobait nolatxobait adlag adkor nolabait.
nolatzarbait nolatzarbait adlag adkor nolabait.
nolaxe nolaxe
  1 zer-nolaxe
nolaz nolaz adlag (Hiztegi Batuak nola hobesten du) adlag nola. ik nolatan.
nolazbait nolazbait ik nolazpait.
nolazbeit nolazbeit ik nolazpait.
nolazpait nolazpait adlag (orobat nolazbait g.er., nolazbeit g.er. eta nolazpeit g.er.; Hiztegi Batuak nolabait hobesten du) adlag nolabait.
nolazpeit nolazpeit ik nolazpait.
nolerebait nolerebait ( orobat nolarebait ; Hiztegi Batuak nolabait ere hobesten du) adlag nolabait ere.
nolotil nolotil iz metamizolaren merkataritza izena.
nomada nomada 1 izond alderrai bizi dena, bizileku finkorik ez duena.
  2 (izen gisa)
  3 erdi-nomada
nomadismo nomadismo iz bizimodu nomada.
nomenklatura nomenklatura 1 iz jarduera edo zientzia bateko terminoen multzoa.
  2 (hitz elkartuetan)
nomina nomina 1 iz lansaria, soldata; soldataren agiria.
  2 enpresa bateko soldatadunen zerrenda.
  3 irud/hed
  4 pertsonen edo gauzen izenen zerrenda.
nominal nominal 1 izond izenarena, izenari dagokiona; izenez baino ez dena.
  2 izena aipatuz egiten dena.
  3 (gramatikan)
  4 ekonomian, balioaz eta kidekoez mintzatuz, idatzia dagoena.
nominalismo nominalismo iz unibertsalak objektiboki existitzen ez direla eta izenak baino ez direla dioen doktrina filosofikoa.
nominalista nominalista 1 izond izenari dagokiona.
  2 nominalismoarena, nominalismoari dagokiona.
  · 3 izond/iz filosofian, nominalismoaren aldekoa.
nominalizatzaile nominalizatzaile izond gramatikan, perpauseko elementu bati izen izaera ematen diona.
nominalizatze nominalizatze iz gramatikan, perpauseko elementu bati izen izaera ematea.
nominatibo nominatibo iz akusatiboa duten hizkuntzetan, subjektuaren kasua.
nominatu nominatu, nomina(tu), nominatzen du ad sari baterako hautagai izendatu.
nomo nomo iz antzinateko Egipton, administrazio barrutia, probintziaren kidekoa.
nomologiko nomologiko izond arautzeko teknikari dagokiona.
nomotetiko nomotetiko (corpusean nomotetika soilik) izond lege logikoen edo naturaren zientzien araberakoa.
non non (orobat nun g.er.)
  1 (toki perpaus bat txertatzen, dagokion aditzak bait- aurrizkia hartzen duela) ik beherago 10.
  1a (toki perpaus bat txertatzen, dagokion aditzak -n atzizkia hartzen duela)
  2 auskalo non
  2a halako eran non
  3 halako eran ... non
  4 halako gisaz non
  5 halako gisaz ... non
  6 halako maneraz non
  7 non edo han non edo non.
  8 non edo non tokiren batean. ik nonbait.
  9 non edo nondik
  10 non ere (toki perpaus bat txertatzen)
  11 non ez den ez bada.
nona nona iz orduen liturgian, primaren ondoan errezatzen den otoitza.
nonahi nonahi ( orobat non-nahi , nonnahi g.er., nun nahi , nunnahi g.er. eta nunahi g.er.; Hiztegi Batuan nonahi eta non-nahi agertzen dira) 1 adlag edozein tokitan. ik edonon; nahinon.
  2 nonahiko (orobat non-nahiko) izlag edozein tokitakoa.
  3 nonahira izlag edozein tokitara.
  4 nonahitik ( orobat non-nahitik ) adlag edozein tokitatik. ik nondik 7.
nonahikotasun nonahikotasun iz nonahikoa denaren, nonahi dagoenaren nolakotasuna.
nonahitar nonahitar iz nonahi sortua.
nonahitasun nonahitasun iz nonahi izateko nolakotasuna.
nonahitasunzale nonahitasunzale iz nonahitasunaren zalea.
nonahitsu nonahitsu adlag gutxi gorabehera nonahi.
nonbait nonbait (orobat nunbait g.er. nunbeit g.er. eta nonbeit g.er.) 1 adlag tokiren batean. ik beherago 4.
  2 dirudienez, antza denez.
  · 3 nonbaiteko izlag tokiren batekoa.
  · 4 nonbaiten adlag nonbait, tokiren batean.
  5 nonbaitera adlag tokiren batera. ik norabait.
  6 nonbaiterako adlag/izlag
  7 nonbaitetik adlag tokiren batetik.
  8 nonbaitik adlag tokiren batetik.
  9 nonbaitik ere nolabait, nola edo hala.
  10 han nonbait
  11 hemen nonbait
  12 hor nonbait adlag inguru horretan.
  13 gutxi gorabehera.
  14 nonbait ere dudarik gabe.
  ·15 tokiren batean.
  16 nonbait han adlag gutxi gorabehera.
  17 nonbait hor adlag gutxi gorabehera.
  18 berdintsu.
nonbaitasun nonbaitasun iz
nonbaitiar nonbaitiar iz nonbaitekoa.
nonbeit nonbeit ik nonbait.
nonbratu nonbratu, nonbra, nonbratzen du ad izendatu.
nonbre nonbre (orobat nunbre b.er.; Hiztegi Batuak nonbre baztertzen du eta kopuru erabili behar dela adierazten) iz ipar kopurua.
nonbretsu nonbretsu izond ipar kopurutsua.
nondar nondar 1 iz non jaioa, nongoa. (galderetan)
  2 (zehar galderetan)
nondibait nondibait ik nondik 5.
nondik nondik 1 adlag
  · 2 nondikako iz jatorria.
  · 3 nondiko1 adlag non sortua.
  · 4 nondiko2 iz nondikakoa, jatorria.
  5 non edo nondik
  6 nondik-bait (corpusean nondikbait eta nondibait soilik) nonbaitetik.
  7 nondik edo handik nonbaitetik.
  8 nondik ere1 (toki perpaus bat txertatzen)
  9 nondik ere2 nondikakoa gorabehera.
  10 nondik-nahi ( orobat nondinahi Hiztegi Batuan nondik-nahi agertzen da) nonahitik.
  11 nondik nora1
  12 nondik nora2 adkor nolatan.
  13 nondik norainoko izlag
  14 (izen gisa)
  15 nondik norainokotasun iz
  16 nondik norako1 izlag
  17 nondik norako2 iz ik ibilera.
  18 nondik norako3 iz zer-nolakoa; zertzelada.
nondikako nondikako ik nondik 2.
nondikbait nondikbait ik nondik 6.
nondiko nondiko ik nondik 3.
nondinahi nondinahi ik nondik 10.
nonerenahiko nonerenahiko izond
noneto noneto iz bederatzi instrumentutarako onduriko musika lana.
nongo nongo 1 izlag zer tokitakoa. (galderetan)
  2 (zehar galderetan)
  3 (izen baten ezkerrean)
  4 auskalo nongo
  5 ez dakit nongo
  6 noiz-nongo iz pl noiz eta nongo zertzeladak.
  7 nongo edo hango
nongotar nongotar izlag nongoa, non jaioa.
nongotasun nongotasun iz nongoa izatea.
non-nahi non-nahi ik nonahi.
nonoiz nonoiz (orobat nonoz) adlag noiz edo noiz. ik noizbait.
nonon nonon adlag non edo non. ik nonbait.
nonondik nonondik adlag non edo nondik.
nonor nonor adlag nor edo nor. ik norbait.
nonora nonora adlag norabait.
nonoxynol nonoxynol iz konposatu organikoa, espermizida gisa erabiltzen dena.
nonoz nonoz ik nonoiz.
nontasun nontasun iz
nontsu nontsu adlag non gutxi gorabehera.
nonzeberri nonzeberri iz kontakatilua.
nor nor izord ik nortzuk.
  1 nor baino nor
  2 (izen gisa)
  3 nor edo nor norbait.
  4 nor ere (erlatibozko perpaus bat txertatzen)
  5 nor izan da ad
  6 nor... nor...
nora nora
  1 nondik nora1
  2 nondik nora2 adkor nolatan.
  3 nora edo hara norabait. ik beherago 9.
  4 nora ere (toki perpaus bat txertatzen)
  5 nora ezean ( orobat noraezean Hiztegi Batuan, ‘nora gabe’ adieran, nora ezean agertzen da) nora gabe. ik noraez.
  6 nora ezik (orobat noraezik) nora ezean.
  7 nora gabe (orobat noragabe) adlag
  8 nora gabean (orobat noragabean) nora ezean.
  9 nora hara (corpusean norahara soilik) norabait.
  10 norako ik norako.
norabait norabait (orobat norabeit g.er. eta norapait g.er.) 1 adlag tokiren atera. ik nora 3.
  2 (beste-ren eskuinean)
  3 (izen gisa)
  4 norabaitera norabait.
norabaiteratu norabaiteratu, norabaitera(tu), norabaiteratzen 1 da/du ad norabait joan; norabait eraman.
  2 (era burutua izenondo gisa)
norabako norabako izlag noragabekoa.
norabeit norabeit ik norabait.
norabide norabide 1 iz norbait edo zerbait nora doan adierazten duen lerro zuzena; noranzkoa.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
norabideratu norabideratu, norabidera(tu), norabideratzen du ad norabide jakin bat harrarazi. ik orientatu 4; norabidetu.
norabidetu norabidetu, norabide(tu), norabidetzen 1 da ad orientatu.
  · 2 du ad norabideratu. ik zuzendu.
noradino noradino ik noraino.
noraez noraez (orobat nora ez g.er.) 1 iz norakorik eza, orientaziorik eza. ik desorientazio.
  2 irud/hed
  3 (adizlagun gisa)
noraezean noraezean ik nora 5.
noraezik noraezik ik nora 6.
noraezitis noraezitis iz adkor cf noraez.
noragabe noragabe 1 izond helbururik ez duena, nora gabe dabilena.
  2 (-en atzizkiaren eskuinean, izen gisa)
  3 ik nora 7.
  4 noragabean ik nora 8.
  5 noragabeko izlag noragabea.
noragabeki noragabeki adlag nora gabe.
noragabetu noragabetu, noragabe(tu), noragabetzen 1 da/du ad nora gabe gertatu. ik desorientatu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
noragaldu noragaldu izond
norahaize norahaize iz
norahara norahara ik nora 9.
noraino noraino (orobat noradino g.er.) adlag
  1 norainoko izlag
  2 (izen gisa)
  3 nondik norainoko izlag
  4 (izen gisa)
  5 nondik-norainokotasun iz
norainoko norainoko ik noraino 2.
norako norako 1 adlag zer tokitarako.
  · 2 izlag
  3 iz norabidea, joera.
  4 nondik norako1 izlag
  5 nondik norako2 iz ik ibilera.
  6 nondik norako3 iz zer-nolakoa; zertzelada.
noranahi noranahi adlag
  1 noranahiko izlag
  2 (adizlagun gisa)
  3 iz noranahiko ibilgailua.
  4 noranaiko auto
  5 noranahiko ibilgailu
noranahiko noranahiko ik noranahi 2.
noranahira noranahira adlag noranahi.
noranahitar noranahitar adlag noranahikoa.
norandrosterona norandrosterona 1 iz nandrolona giza gorputzean sartzean bihurtzen den gaia.
  2 (hitz elkartuetan)
norantz norantz (orobat norantza g.er. eta noruntz g.er.) 1 adlag zer aldetarantz.
  2 noranzko izlag ik noranzko.
norantza norantza1 (Hiztegi Batuak norantza baztertzen du eta noranzko erabili behar dela adierazten) iz noranzkoa; norabidea.
norantza norantza2 ik norantz.
noranzko noranzko 1 iz norabide batean higitzeko dauden bi eratako bakoitza.
  2 irud/hed
norapait norapait ik norabait.
noratasun noratasun iz
noratu noratu, nora(tu), noratzen du ad aipatzen den norakoan zuzendu. ik norabideratu.
norbait norbait (orobat norbeit g.er.) 1 izord
  2 norbait izan nor izan.
norbaitzuk norbaitzuk izord pl pertsonez mintzatuz, batzuk.
norbakoitz norbakoitz iz norbanakoa.
norbanakako norbanakako izlag
norbanako norbanako iz gizabanakoa.
norbanakotasun norbanakotasun iz norbanakoa izateko nolakotasuna. ik gizabanakotasun; indibidualismo.
norbedera norbedera izord norbera. ik batbedera.
norbegia norbegia ik norvegia.
norbegiar norbegiar ik norvegiar.
norbeit norbeit ik norbait.
norbera norbera 1 izord hitz egiten ari dena bera, edo aipatu den hura bera. ik nor; batbedera.
  2 norberaren ik pertsonal.
  3 norbere izlag norberaren.
  4 norberezko izlag norberarena.
norberaganatu norberaganatu, norberagana(u), norberaganatzen du ad nork beretu.
norberakoi norberakoi izond
norberanismo norberanismo iz cf soberanismo.
norberanista norberanista izond cf soberanista.
norberatasun norberatasun iz norbera izateko nolakotasuna.
norbere norbere ik norbera 2.
norberekeria norberekeria iz norberekoikeria. ik egoismo.
norberekoi norberekoi izond ororen gainetik norberari komeni zaiona egiten duena. ik berekoi; egoista.
norberekoikeria norberekoikeria iz norberaren berekoikeria. ik norberekeria; egoismo.
norberekoitasun norberekoitasun norberaren berekoitasuna.
norberetze norberetze iz aipatzen dena nork bere bihurtzea.
norberezko norberezko ik norbera 3.
nordiko nordiko 1 izond ipartarra.
  2 edredoi lumaduna daukana.
  3 konbinatu nordiko eski jauziak eta iraupeneko eskia biltzen dituen kirol norgehiagoka.
norengandikotasun norengandikotasun iz
noreste noreste iz ipar-ekialdia.
norgauzatu norgauzatu, norgauza, norgauzatzen 1 da/du ad nortasuna hartu edo eman.
  2 (era burutua izenondo gisa)
norgehiago norgehiago iz norgehiagoka.
norgehiagoka norgehiagoka 1 adlag elkarren lehian arituz.
  2 iz lehiaketa, bereziki indarrak neurtzen direna. ik zeingehiagoka.
  3 (kiroletan) ik txapelketa.
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
norgehiagokeria norgehiagokeria iz norgehiagoka gaitzesgarria.
norgehiagotasun norgehiagotasun iz
noria noria 1 iz ur-gurpila.
  2 jolas parkeetako gurpil handia.
  3 irud/hed
  4 (hitz elkartuetan)
norkeria norkeria iz nortasun gaitzesgarria.
norlehenka norlehenka adlag nor lehenago iritsi, elkarren lehian arituz.
norma norma 1 iz araua.
  2 (xake jokoan) aldeko goi emaitza jakin baten bidez lortzen den izendapena.
  3 ez-norma iz
normal normal 1 izond ezer berezirik edo neurriz gainekorik ez duena, maizkoena edo ohikoena den motaren araberakoa dena.
  2 (izan eta kideko aditzekin)
  3 (adizlagun gisa) ik normalki.
  4 normalean adlag gehienean, maizenik. ik jeneral 2.
  5 ez-normal izond
  6 normal-normal adlag
  7(adizlagun gisa)
  normaldu normal, normaltzen 1 da/du ad normal bihurtu. ik normalizatu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
  3 ez-normaldu izond
normalisatu normalisatu ik normalizatu.
normalitate normalitate iz normaltasuna.
normalizatu normalizatu ( orobat normalisatu g.er.), normaliza, normalizatzen 1 da/du ad normal bihurtu. ik normaldu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
  3 ez-normalizatu izond
normalizazio normalizazio 1 iz normalizatzea. ik normalkuntza.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
normalki normalki 1 adlag normalean, jeneralean.
  2 normal, modu normalean.
normalkuntza normalkuntza 1 iz normalizazioa.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
normaltasun normaltasun 1 iz normala denaren nolakotasuna. ik normalitate.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 normaltasunez normal.
  5 ez-normaltasun iz
normaltxo normaltxo (orobat normaltxu g.er.) izond adkor normala.
normaltxu normaltxu ik normaltxo.
normaltze normaltze iz normal bihurtzea.
normalxeago normalxeago adlag
normandiar normandiar 1 izlag/iz Normandiakoa, Normandiari dagokiona; Normandiako herritarra.
  2 behe normandiar
normandiera normandiera iz germaniera zaharraren aldaera, normandiar zaharrak hitz egiten zutena.
normando normando izlag/iz normandiarra.
normatibizatu normatibizatu, normatibiza, normatibizatzen du ad arau jakin baten mendean ezarri.
normatibizazio normatibizazio iz normatibizatzea.
normatibo normatibo 1 izond arau-emailea.
  2 arauari dagokiona.
nornagusigo nornagusigo (corpusean nornausigo) iz nagusi izateko lehiaketa.
nornahi nornahi 1 izord edozein pertsona. ik edonor.
  2 (ezezko esaldietan)
  3 (izen baten eskuinean edo ezkerrean)
  4 nornahi ere1 nornahi.
  5 nornahi ere2 (dela, zela edo kideko adizkiren bat bat tartekaturik)
  6 nornahi ere3 (dela, den edo kideko baten ezkerrean)
  7 nornahi den
nornahitasun nornahitasun iz nornahi izateko tasuna.
nornaiznikeria nornaiznikeria (corpusean norniznikeria) iz handiustea, harrokeria.
noroeste noroeste 1 iz ipar-mendebaldea.
  2 ipar-mendebaleko haizea.
  3 (adizlagun gisa)
norpirenaiko norpirenaiko izond Pirineoetako iparraldekoa.
nortarzun nortarzun ik nortasun.
nortasun nortasun (orobat nortarzun g.er.) 1 iz gizabanakoaren izaera eratzen duten ezaugarrien multzoa. ik pertsonalitate.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 izen-abizenek zertzen duten nortasuna.
  6 zerbaiten izaera eratzen duten ezugarrien multzoa.
  7 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  8 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  9 nortasun agiri ( orobat ageri g.er.)
  10 nortasun karta nortasun agiria.
  11 nortasun txartel nortasun agiria.
  12 nortasuna izan du ad
nortasundun nortasundun izlag
nortasungarri nortasungarri izond nortasuna ematen duena.
nortasuntsu nortasuntsu izond nortasunez betea.
nortasunzale nortasunzale izond nortasunaren zalea dena.
norte norte 1 iz iparraldea.
  2 iparreko haizea.
  3 Ferrocarril del Norte-ren izena.
nortu nortu, nor(tu), nortzen da/du ad giza nortasuna hartu edo eman. ik pertsonifikatu; zertu.
nortxo nortxo iz
nortzu nortzu ik nortzuk.
nortzuk nortzuk (nor kasuan; orobat nortzu g.er.; Hiztegi Batuak, nor hobesten du pluralean ere, eta adibide hau ematen: nortzuk dira ene anaiak? hobe nor dira ene anaiak?) 1 izord pl nor.
  2 nortzuek (nork kasuan; orobat nortzuk g.er.)
  3 (bestelako kasuetan)
noruntz noruntz ik norantz.
norvegiar norvegiar (orobat norbegiar) 1 izlag Norvegiakoa, Norvegiari dagokiona.
  2 iz Norvegiako herritarra.
norvegiera norvegiera iz Norvegian mintzaten den germaniar hizkuntza.
noski noski 1 adlag baieztatzen edo ezeztatzen dena ezaguntzat edo begien bistakotzat hartzen dela adierazteko hitza. ik jakina.
  2 beharbada, ziur aski.
nosografia nosografia iz eritasunen sailkapen eta deskribapena.
nosografiko nosografiko izond nosografiarena, nosografiari dagokiona.
nostalgia nostalgia 1 iz maite den zerbaiten edo norbaiten faltak edo urruntsunak eragiten digun goibeltasunezko egoera. ik min 6; oroimin; iragan2 6.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 nostalgia izan du ad
nostalgikeria nostalgikeria iz nostalgia, gaitzesgarritzat markatua.
nostalgiko nostalgiko 1 izond nostalgiari dagokiona; nostalgia dariona.
  2 nostalgia sentitzen duena.
nostromo nostromo iz kontramaisua.
nota nota 1 iz partitura batean, soinu bat adierazteko ikurra; soinu hori bera.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 oharra.
  6 (azterketetan) ik kalifikazio 2.
  7 zerbaiten xehetasun, alderdi edo nolakotasuna.
notabilismo notabilismo iz
notable notable 1 iz pertsona gailena, pertsona ospetsua.
  2 (izenondo gisa)
  3 azterketen kalifikazioetan, ongi edo oso ongi.
notableņo notableño iz adkor notablea.
notableria notableria iz notableen multzoa.
notari notari ik notario.
notarial notarial izond notarioarena, notarioari dagokiona. ik notario 2.
notario notario (orobat notari g.er.) 1 iz
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik notarial.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
notariogo notariogo iz notariotza.
notariotza notariotza (orobat notaritza) 1 iz notarioaren lanbidea; notarioaren kargua.
  2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
notaritza notaritza ik notariotza.
notatu notatu, nota(tu), notatzen du ad ohartarazi.
  2 nabaritu.
notatxo notatxo 1 iz ohar laburra.
  2 adkor musika nota.
notatze notatze iz ohartaraztea.
notazio notazio (orobat notazione g.er.) 1 iz ikur eta sinboloen bitartez irudikatzea; ikur eta sinbolo sistema.
  2 (hitz elkartuetan)
notaziobide notaziobide iz notazio sistema.
notazione notazione ik notazio.
notejode notejode interj
notifikadore notifikadore iz epaitegietan jakinarazpenez arduratzen dena.
notifikazio notifikazio iz jakinarazpena.
notin notin iz pertsona.
notizia notizia iz berria.
notiziario notiziario iz albistegia.
noumenalki noumenalki adlag
noumeno noumeno iz arrazoimenak pentsaturiko gauza.
novecento novecento iz Italian 1922 eta 1933 urteen artean garatu zen arte higikundea, Berpizkundearen ariman oinarrritzen zena eta faxismoaren estilo ofiziala-edo bihurtu zena.
novohispano novohispano izond Nueva Españari, hots, Mexikori, dagokiona.
noziarazi noziarazi, norizaraz, noziarazten du ad nozitzera behartu.
nozio nozio 1 iz gauza baten ideia.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 (aipatzen den izen baten eskuinean)
nozitu nozitu, nozi, nozitzen du ad pairatu, jasan, eraman.
nozitzaile nozitzaile izond/iz nozitzen duena. ik pairatzaile.
nuarbetar nuarbetar izlag/iz Nuarbekoa, Nuarberi dagokiona; Nuarbeko biztanlea.
nudismo nudismo iz gorputza biluzik agertzean datzan praktika.
nudismozale nudismozale iz nudismoaren zalea dena.
nudista nudista 1 izond tokiez mintzatuz, nudismoa praktikatzen dena.
  2 nudismoa praktikatzen duen pertsona.
nuklear nuklear 1 izond zerbaiten nukleoarena, nukleoari dagokiona.
  2 familiaz mintzatuz, gurasoek eta seme-alabek soilik osatzen dutena.
  3 atomoaren nukleoarena, atomoaren nukleoari dagokiona.
  4 energiaz mintzatuz, erreazkio nuklear batean sortzen dena.
  5 energia nuklearrari dagokiona.
  6 energia nuklearra erabiltzen duena.
  7 arma nuklearrei dagokiena; arma nuklearrak dituena.
nukleartegi nukleartegi iz ipar zentral nuklearra.
nukleiko nukleiko izond azidoez mintzatuz, adeninak edo kideko batek, azukre batek eta azido fosforiko batek osaturikoa, izakien bizian oinarrizkoa dena.
nukleo nukleo 1 iz zerbaiten -batez ere atomoaren, zelularen eta kidekoen- gunea.
  2 irud/hed ik gune 4.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
nukleoproteido nukleoproteido iz zelulen nukleoaren osagaia, proteina baten eta azido nukleiko baten konbinazioak osatua.
nukleotido nukleotido iz azido nukleikoen osagai oinarrizkoa, base nitrogenodun batek, bost karbono atomoko azukre batek eta azido fosforikoko molekula batek osatua.
nulitate nulitate 1 iz baliorik eza, baliogabetasuna.
  2 ezgauza.
nulo nulo ik nulu.
nulu nulu (orobat nulo) 1 izond baliogabea, batez ere legearen aldetik.
  2 matematikan zero zenbakiari dagokiona.
  3 boxeoan, ados bukatzen den borroka.
numantziar numantziar izond Numantziako biztanlea.
numenifero numenifero izond
numerario numerario 1 izond pertsonez mintzatuz, kide kopuru mugatu batek osaten duen korporazio batekoa.
  2 (izen gisa)
  3 (ekonomian)
numeratu numeratu, numera, numeratzen du ad zenbakia ipini.
numerazio numerazio 1 iz numeratzea.
  2 (hitz elkartuetan)
numeriko numeriko 1 izond numeroari dagokiona; numero bidez egina.
  2 ipar digitala.
numerito numerito iz adkor showa. ik numerotxo.
numerizatu numerizatu, numeriza, numerizatzen du ad ipar digitalizatu.
numerizazio numerizazio iz ipar digitalizazioa.
numero numero (orobat lumero g.er) 1 iz zenbakia.
  2 (kontuez mintzatuz)
  3 aldizkariez eta kidekoez mintzatuz, alea.
  4 telefono numeroa.
  5 gramatika-morfena, hitz batek gauza bati edo gehiagori dagokion adierazten duena.
  6 Polizia edo Guardia Zibileko kide soila.
  7 ikuskizun edo emankizun bat osatzen duten zatietako bakoitza.
  8 numero uno
  9 telefono numero telefono zenbakia.
numerodun numerodun (corpusean lumerodun soilik) izond numero duena.
numerologia numerologia (orobat lumerologia g.er) iz zenbakien ezkutuko esanahiaren eta haiek giza bizitzan duen eraginaren azterketa.
numerotaratu numerotaratu, numerotara(tu), numerotaratzen du ad numerotara ekarri.
numerotxo numerotxo iz adkor showa.
numismatika numismatika iz diru piezak eta dominak aztertzen dituen jakintza.
numismatikalari numismatikalari iz numismatikan aditua.
nun nun ik non.
nunahi nunahi ik nonahi.
nunbait nunbait ik nonbait.
nunbeit nunbeit ik nonbait.
nunbre nunbre ik nombre.
nunnahi nunnahi ik nonahi.
nuntzio nuntzio iz estatu batean Aita Santuaren ordezkari diplomatikoa den artzapezpikua.
nutriente nutriente 1 iz elikagarria.
  2 mikro-nutriente ik mikronutriente.
nutriologo nutriologo iz elikagai kontuetan aditua.
nutritibo nutritibo 1 izond elikatzen duena. ik elikagarri.
  2 irud/hed
nutritu nutritu, nutri, nutritzen du ad elikatu.
nutrizeutiko nutrizeutiko izond
nutrizio nutrizio 1 iz elikatzea.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik nutrizional.
nutrizional nutrizional izond elikatzearena, elikatzeari dagokiona. ik nutrizio 2.
nutrizionista nutrizionista iz elikatze kontuetan aditua.
nylon nylon (orobat nilon g.er.) iz ehungintzan erabiltzen den erretxina sintetikoa.
  2 (hitz elkartuetan)
nylonki nylonki (corpusean nilonki soilik) iz nylon gaia.

 Nodoa: liferay1.lgp.ehu.eus