Bilaketa aurreratua

Ogi apurrak

Zehazki gaztelania-euskara hiztegia

pie 1 m oin: me duelen los pies, oinetako mina dut.

2 (del calcetín) oin.

3 (de un objeto) oin, oinarri: el pie de la copa, koparen oina.

4 (de una montaña, un árbol...) oin.

5 (de una cama, una tumba) oin(ak).

6 (de un documento, fotografía, dibujo) oin: en los pies de foto, argazki oinetan.

7 (de página) oinalde, oin: a pie de página, orrialdearen oinaldean; nota a pie de página, oinaldeko oharra.

8 (de un verso) oin: pie forzado, beharturiko errima.

9 (medida de longitud) oin: de ocho pies de longitud, zortzi oin luze.

a los pies de, -en oinetan, -en oinetara: viendo tales extensiones a nuestros pies, halako eremuak gure oinetan ikusiz.

a pie, oinez.

a pie(s) juntillas, duda izpirik gabe, duda-mudarik gabe: creer a pies juntillas, colq duda-mudarik gabe sinetsi.

al pie de, en oinean; (cerca) -en behealdean: al pie del altar, aldarearen oinean.

al pie de la letra, hitzez hitz.

al pie del cañón, colq zereginean jo eta ke.

cojear del mismo pie, ahulgune bera izan.

con buen pie, ongi: comenzar con buen pie, hasiera ona izan.

con mal pie, gaizki: comenzar con mal pie, hasiera txarra izan.

con pies de plomo, kontu handiz: ir con pies de plomo, kontu handiz ibili.

dar pie, bide eman, aurrerabidea eman.

de la cabeza a los pies, burutik oin zolaraino: hombres de la cabeza a los pies , burutik oin-zolarainoko gizonak.

de pies a cabeza, behatzetatik bururaino, burutik oinetaraino, osoki.

de pies pesados, oin-astun.

en pie, zutik, oinen gainean goi.

en pie de guerra, borrokarako prest.

en pie de igualdad, maila berean.

hacer pie, hondoa ukitu.

nacer de pie, hortzekin jaio.

no dar pie con bola, gauza zuzenik ez egin.

no tener ni pies ni cabeza, (ez) bururik ez buztanik ez izan.

pararle los pies (a alguien), (norbaiti) aurre egin.

pie de atleta, (enfermedad) atleta oin.

pie de imprenta, inprimatzailearen datu(ak).

pie quebrado, (luzeekin tartekatzen den bertso) lerro labur.

pies planos, oin zapal(ak), oin lau(ak).

poner los pies en, -n oinak ipini, ezarri.

ponerse de pie, en pie, zutik jarri.

por pies, lasterka.

saber de qué pie cojea (alguien), (norbaiten) ahulgunea jakin.

sin pies ni cabeza, (ez) bururik ez buztanik: una cosa sin pies ni cabeza, aldebreskeria bat.

tenerse de pie, zutik atxiki.

piedad 1 f (misericordia) erruki, urrikalmendu goi; bihozberatasun: tener piedad de alguien, norbait erruki izan, norbaitez errukitu.

2 (devoción religiosa) jaiera, debozio.

piedra 1 f (materia) harri: muros de piedra, harrizko hesiak.

2 (fragmento) harri: tirar piedras, harriak bota.

3 (granizo) harri, harrite, harriabar, babazuza goi.

4 (en el riñón etc) harri.

5 (de un encendedor) harri.

6 (de afilar) zorroztarri.

7 (giratoria) zorroztarri, geztera.

a tiro de piedra, harri ukaldi batera.

echar (alguien) piedras a su propio tejado, (nork) bere buruari harrika egin, (norbaitek) akuiluaren kontra ostiko egin.

no ser de piedra, colq harrizkoa ez izan.

pasar por la piedra (a alguien), vulg (norbaiti) larrua jo.

piedra angular, harkantoi, kantoi harri; giltzarri.

piedra arenisca, hareharri.

piedra caliza, kareharri.

piedra de afilar, zorroztarri, (giratoria) zorroztarri, geztera.

piedra de mechero, suharri.

piedra de molino, errotarri.

piedra de toque, frogaharri.

piedra filosofal, filosofoen harri, sorgin-harri.

piedra imán, iman harri.

piedra labrada, harlandu.

piedra pómez, apar-harri.

piedra preciosa, harri bitxi.

piedras para vadear, harpauso(ak).

quedarse de piedra, colq harri eta zur gelditu.

tirar (alguien) piedras a su propio tejado, (nork) bere buruari harrika eman, (norbaitek) akuiluaren kontra ostiko egin.

tropezar dos veces en la misma piedra, leku berean bi aldiz irauli.

piel 1 f (de persona) larruazal, azal, azalmintz goi: enfermedades de la piel, larruazaleko gaitzak; un hombre de piel amarillenta, gizon azal-horixka bat.

2 (de animal, sin curtir) larru, azal: de piel de cabra, ahuntz larruzkoa; el buey tenía la piel fina, idiak larru fina zuen.

3 (curtida) larru: un bolso de piel, larruzko poltsa.

4 (con pelo) ile: un abrigo negro de piel, ilezko beroki beltza.

5 (de la fruta, patatas) azal.

cubrir con piel larruztatu.

dejarse la piel en, -n larrua utzi, -n buru-belarri aritu.

forrar con piel larruztatu.

tener la piel de gallina, oilo ipurdia izan, oilo azala izan.

piel roja, azal-gorri.

ser de la piel del diablo, bihurri demonioa izan.

piélago m lit itsaso, ozeano.

pienso m pentsu, zaldale.

pierna 1 f zango, hanka beh: un joven de piernas gruesas, gazte zango-sendo bat.

2 (de aves y cuadrúpedos) izter: comer pierna de cordero, arkume izterra jan.

3 (entre la rodilla y el pie) zango, berna.

4 (pernera) zango, berna.

dormir a pierna suelta, zerraldo lo egin.

romperse la pierna (alguien), (norbaitek) hanka hautsi, zangoa hautsi: se rompió la pierna, hanka hautsi zuen.

salir por piernas, hanka jokoa egin.

pieza 1 f (componente) pieza, atal: las piezas del puzzle, puzzlearen piezak: una vajilla de 48 piezas, 48 piezako baxera bat; un vestido de dos piezas, bi ataleko jantzia.

2 (de un mecanismo) atal, pieza: las piezas de un reloj, ordulari baten atalak.

3 (de un juego de tablero) pieza, atal: una pieza de ajedrez, xake pieza bat.

4 mus (composición breve) pieza: la pieza llamada Padam Padam, Padam Padam izeneko pieza.

5 teat antzerki lan.

6 (moneda) txanpon, (diru) peza goi.

7 (de artillería) pieza, peza goi: piezas de artillería, kanoiak, artilleria piezak.

8 (en caza) ehizaki.

9 (habitación) gela.

10 (de tela) oihal zati.

11 (remiendo) adabaki, petatxu.

de una pieza, atal bateko, pezako, osoko: vestido de una pieza, atal bateko soinekoa; embarcación de una pieza , atal bateko ontzia.

dejar de una pieza, harri eta zur utzi.

pieza de recambio, ordezko atal.

quedarse de una pieza, harri eta zur gelditu.

¡vaya pieza!, ha ze aparejoa!

piezoelectricidad f fis piezoelektrizitate.

piezoeléctrico adj fis piezoelektriko.

piezómetro m fis piezometro.

Nodoa: liferay1.lgp.ehu.eus