Bilaketa aurreratua

Ogi apurrak

Zehazki gaztelania-euskara hiztegia

real1 adj (verdadero) egiazko, benetako, erreal: era un peligro real, egiazko arriskua zen; es un hecho real, egiazko istorioa da; en la vida real, bizitza errealean.

número real, mat zenbaki erreal.

real2 1 adj (regio) erregeren, errege-: familia real, erregeren familia; palacio real, erregeren jauregia; real academia, errege akademia; perder la dignidad real, erregetza galdu.

2 ale: una real moza, neska alea.

3 m (moneda) erreal: moneda de dos reales, erreal bikoa.

camino real, errege bide.

estar sin un real, sosik gabe egon.

no vale un real, ez du ardit bat balio.

por real decreto, zuz erregeren dekretuz.

real de plata, erreal zilar.

real de vellón, erreal kuarto.

real3 1 m (de feria) (azokaren) eremu.

2 hist (armadaren) kanpaleku.

realce 1 m (acción) nabarmentze: poner de realce, nabarmendu.

2 (adorno que sobresale) erliebe, irtengune: bordado de realce, erliebezko brodatua.

3 (lustre) ospe, jasotasun: dar realce, ospea eman.

realengo adj koroa-: villas de realengo, koroaren hiriak.

realeza 1 f (dignidad) erregetasun, erregetza.

2 (conjunto de reyes) errege-erreginak.

persona de la realeza, erregezko.

realidad 1 f (cualidad) errealtasun; egiazkotasun, benetakotasun.

2 (cosa real) errealitate: las realidades fundamentales de la vida, bizitzako errealitate funtsezkoak.

3 (lo real) errealitate.

en realidad, egiaz, egiatan.

realidad virtual, alegiazko errealitate, errealitate birtual.

realimentación f (retroalimentación) atzeraeragin.

realismo1 1 m (de la realidad) errealismo: expuso con realismo la situación, egoeraren azalpen errealista egin zuen.

2 (tendencia artística) errealismo.

realismo2 m (de la monarquía) erregezaletasun.

realista1 adj-mf (de la realidad) errealista: hay que ser realista, errealista izan behar da.

realista2 adj (de la monarquía) erregezale, erregetiar.

realista3 adj-mf (aficionado de la Real Sociedad) errealzale.

realizable adj gauza daitekeen, egingarri, gauzagarri.

realización 1 f gauzatze, egite: la elaboración y la realización del plan, plana egitea eta gauzatzea.

2 (de un deseo) betetze.

3 hizk agerraldi: las dos realizaciones del fonema [t] en la palabra "tonto", [t] fonemaren bi agerraldiak "tonto" hitzean.

4 zinem tb errealizazio.

realizador 1 adj gauzatzaile, egile.

2 m,f zinem tb errealizadore.

realizar/se 1 egin, gauzatu, mamitu.

2 (ambición, deseo, esperanza) mamitu, bete.

3 (sueño) mamitu, egia bihurtu.

4 (llevar/se a cabo) burutu, burutara eman goi.

5 t (un viaje) egin.

6 (película, programa) errealizatu.

7 (vender mercaderías etc) dirutu: realizar beneficios, etekinak dirutu.

8 p (persona) (nork) bere burua gauzatu: realizarse en el trabajo, nork bere burua lanean gauzatu.

realmente 1 adv (de verdad) egiaz, benetan: realmente no sé cómo hacerlo, egiaz ez dakit nola egin.

2 (en realidad) egia esan: realmente no hace tanto frío, egia esan, ez du halako hotzik egiten.

realojar t berriz ostatu eman.

realquilado adj-m,f azpialokatu(a).

realquilar t azpialokatu, berralokatu.

realzar 1 t (elevar) jaso, goratu.

2 (engrandecer, destacar) areagotu, nabarmendu: el vestido realzaba su belleza, soinekoak haren edertasuna areagotzen zuen.

Nodoa: liferay1.lgp.ehu.eus