birformulatzailea

esplikatiboa

alegia

beste era batera esanda

beste hitz batzuetan

beste hitz batzuetan esanda

beste hitz batzuekin (esanda)

beste hitzetan (esanda)

beste hitzez (esanda)

beste modu batera esanda

bestela esanda

erran nahi baita

erran nahi da

esan nahi baita

esan nahi da

hau da

hots

zehaztailea

hain zuzen

hurrenez hurren

zehatz-mehatz

zehatzago esanda

zehatz esanda

zehatz esateko

zehatzago esan

zehatzago esatearren

zehatzago esateko

zehazkiago esan

zehazkiago esanda

zehazkiago esateko

zehazkiago

laburbiltzailea

azken batean

azken baten

azken batez

azken buruan

azken finean

hitz batean

hitz batez

hitz bitan esateko

hitz gutxitan

labur esanda

labur esateko

laburbilduz

laburbilduta

urruntzailea

dena dela

dena den

edonola ere

edozein kasutan

edozein kasutan ere

edozein modutan

edozein modutan dela

edozein modutan ere

edozein moduz

edozein moduz ere

hala ere

halaz ere

halarik ere

hala izanda ere

hala izanik ere

hala eta guztiz ere

hala eta guzti ere

halaz guztiz ere

nolanahi den

nolanahi den dela

nolanahi den ere

nolanahi ere

nolanahi dela ere

nolanahi izanda ere

nolanahi izanik ere

zuzentzailea

are hobeki

are hobeto

barkatu

barka

bestela esanda

(edo) hobeto

(edo) hobeki

egia esanda

hobeto esanda

zer diot?

Maribi Unamuno Garate
HALAZ ERE
 

1. Saila > azpisaila

birformulatzailea > urruntzailea

2. Balioa

(2.1)

Etxe haren luze-zabala neurtu izan balu, mintzatuko zatekeen agian huste lan nekagarri eta halaz ere askatzaile honi buruz. [Nola hustu nuen gurasoen etxea, Lyidia Flem / Joxan Elosegi (Alberdania, 2005) Orr.: 19]

(2.2)

eta haurrei batez ere nolabaiteko gutxieneko babesa eskaintzearren eta lan istripuen aurka neurri zehatz batzuk indarrean ezartzearren; bainan joan-etorri guzti haiek ezer gutxi lortu zuten. Halaz ere ez ziren alferrik suertatu: 1900. urtean, Parisen egindako kongresu batean, Langileen Babes Legalerako Nazioarteko Elkartea sortu zen eta bere baitan, sei urte geroago, lehenengo [ELERIA_Art_Enp_Lz_2000_Lan Zuzenbidearen iturriak_K. Gorostiaga]

(2.3)

Lan merkatuaren batasuna langileen joan-etorri askean oinarritzen da, nazionalitatearengatiko gutxiespenak galaraziz. Halaz ere, ordena publikoaren arrazoiengatik askatasunez joan eta etortzeko eskubide hori oztopa daiteke, estatuz kanpoko leku batetik datorren langileari sarrera ukatuz edo –Estatuaren barruan baldin badago– [ELERIA_Art_Enp_Lz_2000_Lan Zuzenbidearen iturriak_K. Gorostiaga]

(2.4)

1989ko abenduaren 9an Estrasburgon egindako bilkuran, Langileen Funtsezko Eskubide Sozialen Karta Komunitarioa onartu zuen. Bainan Erresuma Batuaren desadostasunarengatik Maastrichteko Aktatik at geratuko da, Aktari itsatsia halaz ere eranskin gisa. [ELERIA_Art_Enp_Lz_2000_Lan Zuzenbidearen iturriak_K. Gorostiaga]

(2.5)

Halaz ere, filosofiak bere lan propioa hari dagozkion printzipioen arabera egin behar du, arrazoien ebidentzia bilatuz, eta horretan datza, hain zuzen, haren autonomia. [Filosofiako gida, Askoren artean (UEU, 2004) Orr.: 70]

(2.6)

Altzamahaiko kutxa ireki nuen, Michelin mapa zaharkitua bilatzen hasi nintzen. Nola mudatzen diren kontuak. Erraz irudi nezakeen emakume hura urruti, ezin iritsizko aurkitzen nuen garaia, bere edertasunaren marfilezko dorrean zurrunik, hieratikoa. Orain, ordea, desplazaturik aurkitzen ginen, irudizko postuetatik erauziak biak ala biak, elkarrengandik distantzia berean halaz ere. [Ihes lerroak, Xabier Altube (Erein, 2009) Orr.: 208]

(2.7)

Gogora dezagun, berriro, badaezpada ere: besteak beste, hitzaren lantegian ekoizten da nazioaren interpretazioa, diskurtsoaren gainerako osagarriekin batera. Errealitatea bera ere hitzaren baitan baitatza, ezinbestez, errealitate sentitua eta ezagutua izango bada. Bidegurutze honetan, halaz ere, eta batez ere, nazio-identitatearen definizioa mugarritu nahi genuke, egitate nazional a-linguistikoak ikusten dituen abertzalearen jarrera aldatzeko asmoz edo. [Abertzaleak eta euskara. Edo nazio euskaldunaren gainbehera, Joxe Manuel Odriozola (Elkar, 2008) Orr.: 49]

(2.8)

Geldi egoterik permititzen ez diguten makinak darabiltzagu; geldi egoterik permititzen ez digun bizimodua daramagu: hainbat gertakariz, distiraz eta soinuz uneoro distraituak eta inorantz eramanak. Isuria azkarragoa edo mantsoagoa izan daiteke: hazkundea bizitu edo emekitu daiteke, halaz ere beti norako berean: jendeari espazioa kentzeko norakoan. [Gizajendearen ahitzea, Pablo Sastre (Elkar, 2010) Orr.: 21]

3. Balio oinarrizkoa

Ikus HALA ERE