birformulatzailea

esplikatiboa

alegia

beste era batera esanda

beste hitz batzuetan

beste hitz batzuetan esanda

beste hitz batzuekin (esanda)

beste hitzetan (esanda)

beste hitzez (esanda)

beste modu batera esanda

bestela esanda

erran nahi baita

erran nahi da

esan nahi baita

esan nahi da

hau da

hots

zehaztailea

hain zuzen

hurrenez hurren

zehatz-mehatz

zehatzago esanda

zehatz esanda

zehatz esateko

zehatzago esan

zehatzago esatearren

zehatzago esateko

zehazkiago esan

zehazkiago esanda

zehazkiago esateko

zehazkiago

laburbiltzailea

azken batean

azken baten

azken batez

azken buruan

azken finean

hitz batean

hitz batez

hitz bitan esateko

hitz gutxitan

labur esanda

labur esateko

laburbilduz

laburbilduta

urruntzailea

dena dela

dena den

edonola ere

edozein kasutan

edozein kasutan ere

edozein modutan

edozein modutan dela

edozein modutan ere

edozein moduz

edozein moduz ere

hala ere

halaz ere

halarik ere

hala izanda ere

hala izanik ere

hala eta guztiz ere

hala eta guzti ere

halaz guztiz ere

nolanahi den

nolanahi den dela

nolanahi den ere

nolanahi ere

nolanahi dela ere

nolanahi izanda ere

nolanahi izanik ere

zuzentzailea

are hobeki

are hobeto

barkatu

barka

bestela esanda

(edo) hobeto

(edo) hobeki

egia esanda

hobeto esanda

zer diot?

Maribi Unamuno Garate
NOLANAHI DELA ERE
 

1. Saila > azpisaila

birformulatzailea > urruntzailea

2. Balioa

Nolanahi ere markatzailearen aldaera honetan izan aditza orain aldian jokaturik azaltzen da, -la partikula modalaz hornituta, dela.

Atal birformulatzailean kokatu ohi da, hasieran gehienetan, erdian sarritan eta amaieran inoiz edo behin, nolanahi ere kokatzen den modua berean.

Nolanahi ere-k betetzen dituen funtzioak betetzen ditu, hau da, birformulakizunean adierazitakoa gorabehera, atal birformulatzailean adierazten denak du garrantzia handiagoa edo horrixi ematen dio hiztunak errelebantziarik handiena.

(2.1)

Baten batek dio metala odolean sartzen eta hura apurka-apurka ahultzen duelako gertatzen dela hori; beste batzuok areago pentsatzen dugu Jainkoen mendeku dela, baina nolanahi dela ere Rodmundarroi axola gutxi zaigu gure bizia laburra izatea, zeren aberats baikara, jendeen baitan itzala baitugu, eta mundua ikusteko aukera. [Sistema periodikoa, Primo Levi / Juan Garzia (Alberdania, 1998) Orr.: 115]

(2.2)

Nolanahi dela ere, ni ez naiz emakume bakarrarekin konformatzen den horietakoa. [Zortzi kontakizun, Isaac B. Singer / Koro Navarro (Alberdania-Elkar, 2002) Orr.: 128]

NOLANAHI ZELA ERE (3)

Lokailuak, orokorrean, forma lexikalizatutzat jo arren, dela, izan aditza orain aldiko forma jokatuan, inoiz edo behin zela iraganekoa izan daiteke, gutxitan gertatzen bada ere.

(2.3)

Nolanahi zela ere, arrazoi zeukaten bisitariek, egoera ez zen aldatua, auskalo okertua ez ote. [Denak du bere prezioa, Migel Angel Mintegi (Ibaizabal, 2002) Orr.: 279]

3. Balio oinarrizkoa

Ikus NOLANAHI ERE