birformulatzailea

esplikatiboa

alegia

beste era batera esanda

beste hitz batzuetan

beste hitz batzuetan esanda

beste hitz batzuekin (esanda)

beste hitzetan (esanda)

beste hitzez (esanda)

beste modu batera esanda

bestela esanda

erran nahi baita

erran nahi da

esan nahi baita

esan nahi da

hau da

hots

zehaztailea

hain zuzen

hurrenez hurren

zehatz-mehatz

zehatzago esanda

zehatz esanda

zehatz esateko

zehatzago esan

zehatzago esatearren

zehatzago esateko

zehazkiago esan

zehazkiago esanda

zehazkiago esateko

zehazkiago

laburbiltzailea

azken batean

azken baten

azken batez

azken buruan

azken finean

hitz batean

hitz batez

hitz bitan esateko

hitz gutxitan

labur esanda

labur esateko

laburbilduz

laburbilduta

urruntzailea

dena dela

dena den

edonola ere

edozein kasutan

edozein kasutan ere

edozein modutan

edozein modutan dela

edozein modutan ere

edozein moduz

edozein moduz ere

hala ere

halaz ere

halarik ere

hala izanda ere

hala izanik ere

hala eta guztiz ere

hala eta guzti ere

halaz guztiz ere

nolanahi den

nolanahi den dela

nolanahi den ere

nolanahi ere

nolanahi dela ere

nolanahi izanda ere

nolanahi izanik ere

zuzentzailea

are hobeki

are hobeto

barkatu

barka

bestela esanda

(edo) hobeto

(edo) hobeki

egia esanda

hobeto esanda

zer diot?

Maribi Unamuno Garate
NOLANAHI IZANIK ERE
 

1. Saila > azpisaila

birformulatzailea > urruntzailea

2. Balioa

Nolanahi ere markatzailearen aldaera honetan izan aditzaren partizipio bukatua, izanik, ageri da egituraren osagaietan.

(2.1)

Tira, nolanahi izanik ere, ziur dakit (han eta hemen galdetu nuelako) nik ikusi nuen eski-jauzilariari, Marius Lippiri alegia, izugarri gustatzen zitzaiola Paul Delvaux pintore belgikarra, eta Jaume Muxarten koadro bat baino gehiago zuela zintzilikaturik bere etxeko egongela funtzionalean. [Ez balego beste mundurik, Karlos Linazasoro (Alberdania, 2000) Orr.: 21]

(2.2)

[...] apainduta dagoena. Halandaze, litekeena zen Folin-ek Xahoren idazlanak irakurtzea eta estekamendu posible horren ideia zuzenean bertatik hartzea. Paperaren gainean behintzat, Xaho izan zitekeen Folin-en ideia-hornitzailea, nahiz eta Xahoren mito esoteriko-hermetikoaren tonua oso urrun egon Folin markesaren lan-hipotesi zuhurretik. Nolanahi izanik ere, frogatzeke utzi behar dugu iradokizun hau, horretarako erarik ez baitaukagu. Alabaina, ezin gara geratu ditugun susmoak plazaratu barik. Horren aldekoak izan daitezkeen zantzuak dauzkagu, Folin-ek Xahoren idazlanik irakurri gabe ere ideia berari zor izatea proposatzeko.Lehen konexio posiblea Julien Vinson zen. Berorrek [...] [Folin markesa eta euskaldunen jatorria, Altonaga Sustatxa, Kepa – Editorial Eusko Ikaskuntza, S.A., 1997 (liburu artikulua)]

3. Balio oinarrizkoa

Ikus NOLANAHI ERE