birformulatzailea

esplikatiboa

alegia

beste era batera esanda

beste hitz batzuetan

beste hitz batzuetan esanda

beste hitz batzuekin (esanda)

beste hitzetan (esanda)

beste hitzez (esanda)

beste modu batera esanda

bestela esanda

erran nahi baita

erran nahi da

esan nahi baita

esan nahi da

hau da

hots

zehaztailea

hain zuzen

hurrenez hurren

zehatz-mehatz

zehatzago esanda

zehatz esanda

zehatz esateko

zehatzago esan

zehatzago esatearren

zehatzago esateko

zehazkiago esan

zehazkiago esanda

zehazkiago esateko

zehazkiago

laburbiltzailea

azken batean

azken baten

azken batez

azken buruan

azken finean

hitz batean

hitz batez

hitz bitan esateko

hitz gutxitan

labur esanda

labur esateko

laburbilduz

laburbilduta

urruntzailea

dena dela

dena den

edonola ere

edozein kasutan

edozein kasutan ere

edozein modutan

edozein modutan dela

edozein modutan ere

edozein moduz

edozein moduz ere

hala ere

halaz ere

halarik ere

hala izanda ere

hala izanik ere

hala eta guztiz ere

hala eta guzti ere

halaz guztiz ere

nolanahi den

nolanahi den dela

nolanahi den ere

nolanahi ere

nolanahi dela ere

nolanahi izanda ere

nolanahi izanik ere

zuzentzailea

are hobeki

are hobeto

barkatu

barka

bestela esanda

(edo) hobeto

(edo) hobeki

egia esanda

hobeto esanda

zer diot?

Julio Garcia
ZEHATZAGO ESATEARREN
 

1. Saila > azpisaila

birformulatzailea > zehaztailea

2. Balioa

(2.1)

Lehenik eta behin, bihurritu egiten da DNA molekularen kate itxia; gero, etendura bat gertatzen da bi kateak elkartzen diren lekuan. Eta, azkenik, atzera berriz itsatsiko da helize bikoitza apurtu ez den katearen beste aldean (6.12 irudia). DNA jirasa hori topoisomerasa bat da; zehatzago esatearren, topoisomerasa II da. [[EHU ]Mikroorganismoen biologia , Madigan, Michael T et al. (EHU, 2007) 6. kapitulua ]

(2.2)

Lehenik eta behin, bihurritu egiten da DNA molekularen kate itxia; gero, etendura bat gertatzen da bi kateak elkartzen diren lekuan. Eta, azkenik, atzera berriz itsatsiko da helize bikoitza apurtu ez den katearen beste aldean (6.12 irudia). DNA jirasa hori topoisomerasa bat da; zehatzago esatearren, topoisomerasa II da. [[EHU ]Mikroorganismoen biologia , Madigan, Michael T et al. (EHU, 2007) 6. kapitulua]

(2.3)

Horren arabera, enolato ioia bi muturreko anioia da. Enolato ioiaren karbono atomoa izan ohi da erreakzioaren gunea, eta SN2 substratuekin (haloalkano egokiekin, adibidez) ordezkapen nukleozalea pairatzen du. Erreakzio horrekin karbono erreaktiboari alkilo talde bat lotzen zaionez, alkilazio deritzo prozesuari (zehatzago esatearren, C-alkilazioa). [[EHU ]Kimika organikoa, Volhardt, K. Peter C. et al. (EHU, 2008) 18. kapitulua]

(2.4)

Denok ilaran jartzen ginen, bi ilaratan zehatzago esatearren, eta nork bere besoa luzatzen zuen aurrekoarekiko distantzia finkatze aldera. Frai Manuelek, bere begi geometrikoa lagun zuela, zenbait zuzenketa agintzen zituen, "Rodríguez Etxeberria, ezker aldera apur bat! Gómez, egunero bezala, gaizki, distantzia ondo hartu, luza ezazu besoa guztiz!... ". [[EPD lib.] Istripuak, Agustin Arrieta Urtizberea (Alberdania, 2008) 146. or.]

— Helburuzko perpaus jokatugabe bat du oinarri zehatzago esatearren  birformulatzaileak.

— EUDIMA corpusean, oso erabil-maiztasun urrian ageri da diskurtso-markatzaile hau. Eta itzulpenetan erabilia da, batez ere.