birformulatzailea

esplikatiboa

alegia

beste era batera esanda

beste hitz batzuetan

beste hitz batzuetan esanda

beste hitz batzuekin (esanda)

beste hitzetan (esanda)

beste hitzez (esanda)

beste modu batera esanda

bestela esanda

erran nahi baita

erran nahi da

esan nahi baita

esan nahi da

hau da

hots

zehaztailea

hain zuzen

hurrenez hurren

zehatz-mehatz

zehatzago esanda

zehatz esanda

zehatz esateko

zehatzago esan

zehatzago esatearren

zehatzago esateko

zehazkiago esan

zehazkiago esanda

zehazkiago esateko

zehazkiago

laburbiltzailea

azken batean

azken baten

azken batez

azken buruan

azken finean

hitz batean

hitz batez

hitz bitan esateko

hitz gutxitan

labur esanda

labur esateko

laburbilduz

laburbilduta

urruntzailea

dena dela

dena den

edonola ere

edozein kasutan

edozein kasutan ere

edozein modutan

edozein modutan dela

edozein modutan ere

edozein moduz

edozein moduz ere

hala ere

halaz ere

halarik ere

hala izanda ere

hala izanik ere

hala eta guztiz ere

hala eta guzti ere

halaz guztiz ere

nolanahi den

nolanahi den dela

nolanahi den ere

nolanahi ere

nolanahi dela ere

nolanahi izanda ere

nolanahi izanik ere

zuzentzailea

are hobeki

are hobeto

barkatu

barka

bestela esanda

(edo) hobeto

(edo) hobeki

egia esanda

hobeto esanda

zer diot?

Julio Garcia
ZEHAZKIAGO ESAN
 

1. Saila > azpisaila

birformulatzailea > zehaztailea

2. Balioa

(2.1)

Eta prezioen egonkortasuna edo desegonkortasuna epe luzeetan, ekoizpen-sistemaren eraginkortasunaren hazkunde-tasarekin alderatuta, alokairu-unitatearen (edo, zehazkiago esan, kostu-unitatearen) goranzko joerak duen indarraren araberakoa izango da. [[PKC] Enplegu, interes eta diruari buruzko teoria orokorra, John Maynard Keynes / Carmelo Busturia (1999) 308. or.]

(2.2)

Aurrekoa honakoa esanez labur genezake: aurreikuspenen edozein egoeratan jendearen buruan nolabaiteko joera potentziala dagoela beharrezkoa baino eskudiru gehiago gordetzeko, transakzio-zioa nahiz zuhurtzi zioa asetzeko, eta, ondorioz, benetako diru-edukitza izango dute, eta kopurua diru-agintaritza eskudirua sortzeko duen borondatearen menpekoa izango da. Potentzialitate hau da L2 likidezi funtzioak duena. Beraz, diru-agintaritzak sortutako diru-kopuruarekin bat etorriz, ceteris paribus, interes-tasa jakin bat edo, zehazkiago esan, interes-tasaren multzo bat egongo da hainbat epemugetako zorrentzat. [[PKC] Enplegu, interes eta diruari buruzko teoria orokorra, John Maynard Keynes / Carmelo Busturia (1999) 210. or.]

(2.3)

Basoan gerra amorratua dago. Ekologoak hau ikusiz, hausnarka eta buruari bueltaka hasten dira. Hipotesiak ere sortzen dira: lurrean edo, zehazkiago esan, lurzoruan gertatzen da lehia hori. Beraz, badoa gure ekologoa pala batekin mendira, basora, lur-laginak hartzera. Hartu eta laborategira eramaten ditu. Laginketa bi baso-motetan egin du eta laborategiko analisiak honako hau esan dio gure ekologoari: lurzoruko lagin guztiak antzekoak dira. Pikutara joan zaio ekologoari bere hipotesia: lurzorua ez da batak (haritzak) ala besteak (pagoak) irabazteko arrazoia. [[ZTC] Ekologi azterketak nola egin?, Lizeaga, J. / Zapirain, Josetxo Elhuyar Fundazioa, 1990 (aldizkari artikulua)]

(2.4)

Giza espeziean ilea gauza nahikoa urria da, buruko ile-larruan besape edo galtzarbeetan eta pubisean izan ezik. Baina urri izanda ere, buruko ilea edertasun zeinua da, bai gizonezkoarengan eta bai emakumezkoengan ere. Eta horrexegatik, ile galera (eta burusoiltasuna zehazkiago esan) sarritan izan ohi da medikuaren kontsultagai. [[ZTC] Burusoiltasuna, Agirre Lasarte, Jabier Elhuyar Fundazioa, 1994 (aldizkari artikulua)]