birformulatzailea

esplikatiboa

alegia

beste era batera esanda

beste hitz batzuetan

beste hitz batzuetan esanda

beste hitz batzuekin (esanda)

beste hitzetan (esanda)

beste hitzez (esanda)

beste modu batera esanda

bestela esanda

erran nahi baita

erran nahi da

esan nahi baita

esan nahi da

hau da

hots

zehaztailea

hain zuzen

hurrenez hurren

zehatz-mehatz

zehatzago esanda

zehatz esanda

zehatz esateko

zehatzago esan

zehatzago esatearren

zehatzago esateko

zehazkiago esan

zehazkiago esanda

zehazkiago esateko

zehazkiago

laburbiltzailea

azken batean

azken baten

azken batez

azken buruan

azken finean

hitz batean

hitz batez

hitz bitan esateko

hitz gutxitan

labur esanda

labur esateko

laburbilduz

laburbilduta

urruntzailea

dena dela

dena den

edonola ere

edozein kasutan

edozein kasutan ere

edozein modutan

edozein modutan dela

edozein modutan ere

edozein moduz

edozein moduz ere

hala ere

halaz ere

halarik ere

hala izanda ere

hala izanik ere

hala eta guztiz ere

hala eta guzti ere

halaz guztiz ere

nolanahi den

nolanahi den dela

nolanahi den ere

nolanahi ere

nolanahi dela ere

nolanahi izanda ere

nolanahi izanik ere

zuzentzailea

are hobeki

are hobeto

barkatu

barka

bestela esanda

(edo) hobeto

(edo) hobeki

egia esanda

hobeto esanda

zer diot?

Julio Garcia
BARKA
 

1. Saila > azpisaila

birformulatzailea > zuzentzailea

2. Balioa

Diskurtso-markatzaile honen bidez, aurreko enuntziatua edo haren segmentu bat zuzentzen duen elemnetu bat sartzen da:

(2.1)

Baina oihularia (barka, jaun-andreok, erratu egin bainaiz, hizlaria esan nahi nuen) atsoen konturen batekin hasten denean, sarri gertatu ohi dena, guztiak itzartzen dira, adi-adi jartzen eta aho zabalik geratzen. [Eromenaren laudorioa, Rotterdamgo Erasmo / Julen Kalzada (1994) or. 145]

Birformulakizuna

Baina oihularia

Azalpena: atal birformulatzailea

(...)barka, jaun-andreok, erratu egin bainaiz, hizlaria esan nahi nuen (...)

Diskurtsoan lehenago —birformulakizunean— adierazitakoa (oihularia) zuzentzen du atal birformulatzaileak ( ...barka, jaun-andreok, erratu egin bainaiz, hizlaria esan nahi nuen ).