KONTSULTAGUNEAK

A) EUSKARAREN ERABILERA OROKORRA
Arlo horretan, hona zenbait material eta helbide, guztiz oinarrizkoak:
 

1. EUSKALTZAINDIAREN ARAU-ERABAKIAK

1.1 Euskaltzaindiaren arauak

1.2 Onomastika

2. KONTSULTA-ZERBITZUAK

2.1 DUDANET  (HAEE)

2.2 IRALE

2.3 Jagonet (Euskaltzaindia)

2.4 Zientzia.net (Elhuyar)

3. HIZKUNTZA-LANABESAK

3.1 EHUTSI (Euskaraz egiten diren akatsak zuzentzeko aplikazio informatikoa)

3.2 AZPidazki (UPV/EHUko langileei administrazio-agiriak euskaraz idazten laguntzeko "on line" sistema)

4. EIMA BATZORDEAREN ESTILO-LIBURUA

4.1 Ahoskera

4.2 Kalko okerrak [2005] (pdf, 532 Kb)

4.3 Letra larriak erabiltzeko irizpideak [2008] (pdf, 1 Mb)

4.4 Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak [2011] (pdf, 1,564 Kb)

4.5 Onomastika (pdf, 869 Kb)
4.6 Onomastika (izen-zerrendak) (pdf, 1.768 Kb)

4.7 Ortotipografia [2004] (pdf, 532 Kb)

4.8 Puntuazioa egoki erabiltzeko gida: oinarriak, jarraibideak eta aholkuak [2014] (pdf, 1,6 Mb)

4.9 Zientzia eta teknikako euskara arautzeko gomendioak [2011] (pdf, 1.304 Kb)

5. UPV/EHU-KO EUSKARA ZERBITZUA

5.1 EHULKUren aholkuak
5.2 Ereduzko Prosa Gaur

5.3 EHUskaratuak corpus paraleloa

5.4 Euskaraz seguru: euskara zalantzarik gabe erabiltzeko gida (pdf)

5.5 Gradu berrien euskarazko izenen zerrenda (pdf, 1,38 Mb)

5.6 UPV/EHUko izendegia (pdf, 348 Kb)

6. UPV/EHU-KO EUSKARA INSTITUTUA

6.1 Ereduzko Prosa Dinamikoa (EPD)

6.2 Egungo Testuen Corpusa (ETC)

6.3 Euskal Klasikoen Corpusa (EKC)

6.4 Egungo Euskararen Hiztegia (EEH)

6.5 Kalkoen behatokia

6.6 Pentsamendu Klasikoaren corpusa

6.7 Sareko Euskal Gramatika (SEG)

6.7.1. Zalantzen txokoa

6.8 ZIO corpusa

7. BESTE BATZUK

7.1 Albiste testu bikainak (eitb) [pdf]

7.2 Berria (estilo-liburua)

7.3 Eusko Legebiltzarra: idazkera-arauak

7.4 HABE

7.4.1 Gramatika-gaitasuna lantzen

7.4.2 Hizkuntza-arauak

7.5 IVAP

7.5.1. Estilo-liburua (2009; pdf)

7.5.2. Galdezka (pdf)

7.5.3. Zalantza-dantza (pdf)

B) HIZTEGIAK ETA ABAR
 

1. HIZTEGI ELEBAKARRAK

1.1 Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua

1.2 Hiztegi Batu Oinarriduna

1.3 Hauta Lanerako Euskal Hiztegia
1.4 Harluxet Hiztegi Entziklopedikoa

1.5 Orotariko Euskal Hiztegia
1.6 Sinonimoen Hiztegia (5000 hiztegia)
1.7 Sinonimoen Hiztega (UZEI)

2. HIZTEGI ELEBIDUNAK

2.1 Elhuyar hiztegia (gazt-eusk)
2.2 Hiztegia 5000 (gazt-eusk/eusk-gazt)

2.3 Zehazki (gazt-eusk)

2.4 Labayru hiztegia
2.5 Morris hiztegia (ing-eusk)

4. TERMINOLOGIA

4.1 Euskalterm

4.2 Erizaintzako Hiztegia (pdf 2447 Kb)

4.3 Eusko Legebiltzarra; hiztegia

4.4. Justizia.net

4.5 Laneki

4.6 Literatura Terminoen Hiztegia

4.7 Sexologia Hiztegia

4.8 Terminologia Batzordeak onartutako hiztegiak (pdf)

4.9 XX. mendeko corpusa

4.10 ZTHiztegia

 

4.11 Hiztegien bilduma
4.12 CILF (Base de Terminologie)
4.13 GDT (Le Grand Dictionnaire Terminologique)
4.14 IATE (InterActive Terminology for Europe)
4.15 RAEren hiztegia (2014)

4.16 Termcat (on line kontsulta)

4.17 Termcat (diccionaris en línia)

 

4.18 Orokorra

5. CORPUSAK

5.1 Lexikoaren Behatokiaren Corpusa

5.2 Corpeus

5.3 iMemoriak

5.4 Webcorpusa

5.5 Bizkaiko Foru Aldundiaren itzulpen-memoria

5.6 Consumer corpusa

C)  BESTE HELBIDE INTERESGARRI BATZUK
 

 

6.1 http://www.erabili.com
6.2 http://www.eizie.org/Tresnak/Itzul

6.3 2tzul

6.4 31 eskutik (bloga)

6.5 http://www.rae.es