Convocatoria de Artículos para Ausart nº 5

AusArt 5(1) (junio 2017)- PETICIÓN DE ARTÍCULOS: Interrogantes feministas en la producción artística
[eusk beherago]

Desde los años 60-70 el “arte feminista” ha planteado cuestiones políticas adscritas a esa categoría artística: visibilizar a las mujeres artistas; visibilizar y cuestionar (tergiversar) los discursos patriarcales en las teorías y prácticas artísticas; utilizar la práctica artística en busca de identidades trans-género.

La vigencia e irrupción de aportaciones feministas en el campo artístico merece una atención especial para quienes se interesen en el “género” como variable de discriminación estructural junto a la clase y etnia en el campo de producción artística.

Esperamos recibir vuestras propuestas (originales e inéditas) a través de la plataforma Open Journal Systems (www.ehu.eus/ojs/index.php/Ausart) antes del 30 de abril de 2017. El archivo del artículo no llevará ni el nombre ni ningún elemento identificativo de su(s) autor(es) y deberá incluir:

 el título del artículo (+traducción al inglés);
 resumen (± 150 palabras) + resumen en inglés (ídem);
 hasta cinco palabras clave y su traducción inglesa,
 texto (± 3000 palabras) con imágenes y gráficos opcionales; referencias bibliografícas según formato Chicago autor-año.

AusArt 5(1) (2017ko ekaina)- ARTIKULUEN ESKAERA: Galdera feministak ekoizpen artistikoaren alorrean

60-70eko hamarkadaz geroztik, “arte feministak” kategoria artistiko horri atxikitako gai politikoak planteatu izan ditu: diskurtso patriarkalak teoria eta praktika artistikoetan bistaratzea eta kuestionatzea (desitxuratzea); praktika artistikoa identitate transgeneroen bilaketan erabiltzea.

Eremu artistikora iritsitako ekarpen feministek eta horien iraupenak arreta berezia merezi dute “generoaz” diskriminazio estrukturaleko aldagai gisa -klase eta etniarekin batera- interesatzen direnentzat.

Espero dugu zeuen proposamenak (originalak eta argitaratu gabeak) jasotzea, Open Journal Systems (www.ehu.eus/ojs/index.php/Ausart) plataformaren bitarez, 2017ko apirilaren 30a baino lehen.

Artikuluaren artxiboak ez du izenik eramango, ezta beraren egilea/k identifikatzeko elementurik ere, eta datu hauek adierazi beharko ditu:

 artikuluaren izenburua (+ingelesezko itzulpena);
 laburpena (± 150 hitz) + ingelesezko laburpena (idem);
 gehienez bost gako-hitz eta haien ingelesezko itzulpena,
 testua (± 3000 hitz), nahi izanez gero irudi eta grafikoekin; erreferentzia bibliografikoak – egilea eta urtea- Chicago formatuaren arabera.

Erantzuna idatzi

 

 

 

HTML etiketa hauek erabil ditzakezu

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>