AusArt 6.2 (2018ko abendua): Disidentzia eta Sistema / Sistema eta disidentzia. Posible da gaur, oraindik ere, sistema praktika artistikoetatik kritikatzea? AusArt 6.2 (dic. 2018): Disidencia y Sistema / Sistema y disidencia ¿Es todavía posible hoy una crítica al sistema desde las prácticas artísticas?

Sinesten genuenean azken teknologiak eta sare digitalak tresna berriak izango zirela lankidetzarako, ahalduntze kolektiborako, kritikarako eta kontestaziorako, orduan ikusi dugu sistemaren egiturek erreakzionatu dutela eta gai direla sortutako aukera berriak euren helburu propioen zerbitzuan jartzeko.

Edward Snowden, Julian Assange, Chelsea Manning, Aaron Swartzen kasuek, eta hemendik hurbilago Valtònyc kasuak edo “Mozal Legea” deritzanak, garbi erakusten digute norainoko trebetasuna duen sistemak disidentzia ezabatzeko eta estigmatizatzeko. Betidanik, praktika artistikoen eremua, ustez autonomoak ziren espazio marjinal batzuetatik, gune baliagarria izan da nolabaiteko subjektibitate kritikoa, erresistentzia-espazioak eta borroka ideologikoa garatzeko. Orain, AusArt aldizkaritik planteatzen dugun galdera da ea artearen eremutik posible ote  den, oraindik ere, disidentzia hori bideratzea; edo ea artea, sistemaren atala den neurrian, desadostasun forma oro ezabatzen laguntzen ari ote den.

Espero dugu zeuen proposamenak (orijinalak eta aurretik argitaratu gabeak) jasotzea Open Journal Systems plataformaren bitartez (www.ehu.eus/ojs/index.php/Ausart), 2018ko azaroaren 11 baino lehen. Artikuluaren artxiboan ez da agertuko ez autorearen(autoreen) izena, ezta beste inongo identifikazio-elementurik ere, eta honako hau sartu beharko du barne:

  • Artikuluaren izenburua (+ ingelesezko itzulpena);
  • Laburpena (± 150 hitz) + ingelesezko laburpena (idem);
  • Gehienez bost gako-hitz eta haien ingelesezko itzulpena,
  • Testua (± 3000 hitz), nahi izanez gero irudi eta grafikoekin; erreferentzia bibliografikoak Chicago formatuaren arabera (autorea-urtea).

Zenbaki honetan “Open AusArt” atala ere zabaltzen dugu, eta, hortaz, zeuen ekarpenak bidal ditzakezue askatasunez.


Cuando confiábamos en las últimas tecnologías y las redes digitales como nuevas herramientas para la cooperación, el empoderamiento colectivo, la crítica y la contestación, vemos cómo las estructuras del sistema se revuelven y, una vez más, son capaces de poner las nuevas posibilidades al servicio de sus propios objetivos.

Casos como el de Edward Snowden, Julian Assange, Chelsea Manning, AaronSwartz y más cerca, el caso Valtònyc o la denominada “Ley mordaza” nos demuestran la extrema habilidad del sistema para anular y estigmatizar la disidencia. Tradicionalmente, el terreno de las prácticas artísticas, desde algunos espacios marginales supuestamente autónomos, ha
servido de lugar para el desarrollo de cierta subjetividad crítica, espacios de resistencia y lucha ideológica. Desde la revista AusArt nos preguntamos ahora si desde el terreno del arte sigue siendo todavía posible esa disidencia o si, sin embargo, el arte como parte del sistema también está contribuyendo a eliminar cualquier forma de discrepancia.

Esperamos recibir vuestras propuestas (originales e inéditas) a través de la plataforma Open JournalSystems (www.ehu.eus/ojs/index.php/Ausart) antes del 11 de noviembre de 2018. El archivo del artículo no llevará ni el nombre ni ningún elemento identificativo de su(s) autor(es) y deberá incluir:

•       El título del artículo (+traducción al inglés);
•       Resumen (± 150 palabras) + resumen en inglés (ídem);
•       Hasta cinco palabras clave y su traducción al inglés,
•       Texto (± 3000 palabras) con imágenes y gráficos opcionales; referencias bibliográficas según formato Chicago autor-año.

En este número abrimos también la sección abierta “Open AusArt”, por lo que podéis enviar vuestras aportaciones de manera libre.
________________________________________________________________________
AUSART http://www.ehu.es/ojs/index.php/ausart

Erantzuna idatzi

 

 

 

HTML etiketa hauek erabil ditzakezu

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>