Kontserbazio eta zaharberritzeko ikasleei zuzendutako bloga da informazio erabilgarria izan dezaten

Ofrece a los alumnos/as de conservación-restauración de arte un medio de información y participación

BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL MUSEO DEL PRADO 2015

BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL MUSEO DEL PRADO 2015

El Museo Nacional del Prado convoca dos becas destinadas a fomentar la investigación en el Área de Restauración.

Candidaturas:
Podrán concurrir las personas físicas diplomadas en Restauración (especialidad Pintura) y licenciadas o graduadas en Bellas Artes (especialidad Pintura), que cumplan además el resto de requisitos específicos detallados en la base Quinta de la convocatoria.

Ayudas:
La cuantía individual de cada beca será de 15.000 euros anuales y tendrá una duración de 10 meses.

Plazo:
Las solicitudes podrán presentarse hasta 30 de julio de 2015 (inclusive) en el Registro General del Museo del Prado (calle Ruiz de Alarcón, 23, 28014, Madrid).

Contacto:
Por teléfono llamando a 913.30.28.00 (ext.2006/7).

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7752.pdf

 

EL PRADO MUSEOAREN PRESTAKUNTZA ETA IKERKETA BEKAK 2015

El Prado Museo Nazionalak bi beka atera ditu, Errestaurazioaren Arloko ikerketa sustatzeko.

Hautagaitzak:
Errestaurazioan diplomatutako (espezialitatea: Pintura) eta Arte Ederretan lizentziatutako edo graduatutako (espezialitatea: Pintura) pertsona fisikoak aurkez daitezke, deialdiaren bosgarren oinarrian zehaztutako gainerako betekizun zehatzak betetzen badituzte.

Laguntzak:
Bekadun bakoitzak 15.000 euro izango ditu urteko, eta bekaren iraupena 10 hilabetekoa izango da.

Epea:
Eskaerak 2015eko uztailaren 30era bitartean (egun hori barne) aurkeztu ahal izango dira, El Prado Museoaren Erregistro Nagusian (Ruiz de Alarcón kalea, 23, 28014 Madril).

Harremanetarako:
Telefonoz: deitu 913.30.28.00 telefono zenbakira (luz.: 2006/7).

Informazio gehiago: http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7752.pdf

 

Deje una respuesta

 

 

 

Puedes utilizar estos tags HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>