Azterketa genetikoak eta diskriminazio arriskua

Egunkaria , “izarren hautsa” 2002ko maiatzaren 7a

Irantzu Bernales, EHU-KO GENETIKA IRAKASLEA

Azken hamarkadetan giza gene- tikaren arloak aurrerakada izu- garria izan du. 90eko hamarka- dan hasitako […]

Animalia transgenikoak, lagungarriak ote?

Egunkaria , “izarren hautsa” 2002ko apirilaren 9a

Asier Fullaondo EHU-KO GENETIKA IRAKASLEA

Izaki transgenikoei buruz asko hitz egin bada ere, gehienetan landare transgenikoei buruz ari da, baina […]

Gaitz genetikoen bila haur jaioberriengan

Egunkaria “Izarren hautsa” 2002ko martxoaren 5a

Begoña Jugo EHUKO GENETIKA TALDEA

D enok daukagu gaixotasun ge- netikoen hautemateko jaio au- rretiko diagnostikoari buruzko berririk. Jaio aurretiko […]

Terapia genikoa gaixotasun sendaezinen osabidearen giltza?

Egunkaria, “Izarren hautsa” 2002ko urtarrilaren 29a

Irantzu Bernales EHU-KO GENETIKA IRAKASLEA

I ngeniaritza Genetikoaren garape- narekin batera, 80ko hamarkadan, Terapia Genikoaren aukera agertu zen tratamendu egokirik […]

Landare transgenikoak ezbaian

Egunkaria, “Izarren hautsa” 2002ko urtarrilaren 2a

Asier Fullaondo   EHU-KO GENETIKA IRAKASLEA

I zaki transgenikoez hitz egiten de- nean landare transgenikoei buruz ari […]

Klonazioaren etorkizuna

Egunkaria , “Izarren hautsa”, 2001eko abenduaren 4a

Begoña M. Jugo, EHU-KO GENETIKA IRAKASLEA

N ahiz eta klonazio hitza gutxies- garria izan egun, klon hitzak genetikoki identikoa izatea […]

Gure geneak patentatu ahal dira?

Egunkaria, “Izarren hautsa”, 2001eko azaroaren 6a

Irantzu Bernales, EHUko genetika irakaslea.

Bioteknologian diharduten en- presa garrantzitsuenak ahalik eta giza gene gehienen paten- tea lortzen saiatzen ari dira […]

Pertsona ‘desagertuen’ identifikazio genetikoa

Egunkaria , “izarren hautsa” atalean,  2001eko urriaren 9a

Asier Fullaondo , EHUko genetika Irakaslea

Azken hilabetean Frantziako Tolosan eta New Yorken ger- taturiko ezbeharrek hamarna- ka eta […]