Azterketa genetikoak eta diskriminazio arriskua

Egunkaria , “izarren hautsa” 2002ko maiatzaren 7a

Irantzu Bernales, EHU-KO GENETIKA IRAKASLEA

Azken hamarkadetan giza gene- tikaren arloak aurrerakada izu- garria izan du. 90eko hamarka- dan hasitako […]

Terapia genikoa gaixotasun sendaezinen osabidearen giltza?

Egunkaria, “Izarren hautsa” 2002ko urtarrilaren 29a

Irantzu Bernales EHU-KO GENETIKA IRAKASLEA

I ngeniaritza Genetikoaren garape- narekin batera, 80ko hamarkadan, Terapia Genikoaren aukera agertu zen tratamendu egokirik […]

Gure geneak patentatu ahal dira?

Egunkaria, “Izarren hautsa”, 2001eko azaroaren 6a

Irantzu Bernales, EHUko genetika irakaslea.

Bioteknologian diharduten en- presa garrantzitsuenak ahalik eta giza gene gehienen paten- tea lortzen saiatzen ari dira […]