Atalak

UNIBERTSITATEKO IRAKASLEEN IRAKAS-PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO

CONVOCATORIA DE JUNIO 2014ko EKAINAREN DEIALDIA

logoFOPUMN

HARTZAILEAK: UPV/EHUko IIP (I, II eta III tipokoak)

DESTINATARIOS: PDI de la UPV/EHU (Tipo I, II Y III)

Izena emate/Inscripción: 12-19 de mayo 2014ko maiatzaren 12tik 19ra arte

Prozedura: Kurtso bakoitzeko eskabidea bete behar da, LANGILEN ATARIAn erakusten diren urratsak jarraituz. (“nire lanpostua” izeneko atalean “pretakuntza-deialdi irekiak”sakatu).

Procedimiento: Ha de cumplimentarse una solicitud, para cada uno de los cursos, siguiendo los pasos que se indican en el PORTAL DEL PERSONAL (en el bloque denominado “mi puesto de trabajo” pulsar “convocatorias abiertas de formación”).

Condiciones de matriculación y programas/ Izena emateko baldintzak eta programak:

UIPRE – FOPU

ikdGazte 2013-14

ikdMartxoaren 5ean izan zen ikdGazte 2013-14 moduluaren aurkezpena. (Ikusi Bideoa)

Proiektuaren helburua da ikasleen artean ekimenekiko espiritua sustatzea curriculum garapenaren, hezkuntza berrikuntzaren, eta parte hartze eta erantzukizun instituzionalaren markoan ahalduntzeko. IKD da UPV/EHUko graduak orientatzeko erabiltzen dugun eredua, eta ikdGazte proiektuak hezkuntza aktiboaren aldeko ekarpen egiazkoa eta berritzailea egiten du, parte hartze printzipioaren koherentziarekin bat eginda.

IkdGazte proiektuaren bidez konfiantzazko boto bat ematen zaie ikasleei, hau da, aukera bat ematen zaie guri eta beren buruei erakusteko, ikasteko duten ingurune desberdinetan, rol aktibo eta arduratsu batez jabetzeko gai direla. Aukera bat da ikasleen ekimenekiko espiritua ideiak ekintza solidarioak bilaka ditzaten. Modu bat da ikasleek konpromisoa hartu eta kide diren komunitateari zerbitzuak modu zentzudunean eskain diezazkieten.

……………………………………………………………………….

El 5 de marzo se celebró la presentación del módulo ikdGazte 2013-14.  (Ver Video)

El objetivo principal del proyecto ikdGazte no es otro que, promover el sentido de la iniciativa entre las y los estudiantes de tal manera que se empoderen en el marco del desarrollo curricular, la innovación educativa, y la participación y responsabilidad institucional.  IKD es el modelo con el que orientamos los grados en la UPV/EHU, e ikdGazte hace una aportación genuina e innovadora a la educación activa, en coherencia con el principio de participación.

IkdGazte es dar un voto de confianza al alumnado, es ofrecer la oportunidad para que nos demuestren y se demuestren a sí mismos que son capaces de asumir un papel activo y responsable en sus diferentes entornos de aprendizaje, es una oportunidad para que su sentido de la iniciativa transforme las ideas en acciones solidarias, es una manera de que el alumnado se comprometa y preste servicios con sentido a la comunidad de la que participa.

II PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO - 2014

G9

 

Las actividades del Plan CVC-G9 de Formación del Profesorado Universitario se ofertan a todos los docentes pertenecientes a las Universidades del G-9.

Cada docente podrá realizar hasta un máximo de 2 inscripciones (del 17 al 31 de marzo a las 14:00 horas)

La inscripción se realizará a través de la web: http://www.uni-g9.net/formacion-del-profesorado-universitario

Más Información

PIE/HBP 2013-15 Novedad/Berria

Dirulaguntzako proiektuen zerrenda / Relación de proyectos subvencionados

Erabakia_Resolución PIE 2013-15

UNIBERTSITATEKO IRAKASLEEN IRAKAS-PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO

CONVOCATORIA DE ENERO 2014ko URTARRILAREN DEIALDIA

logoFOPUMN

 

 HARTZAILEAK: UPV/EHUko Irakasleak eta Ikertzaileak

DESTINATARIOS: Personal Docente e Investigador de la UPV/EHU

Izena emate/Inscripción: 11-18 de diciembrede 2013ko diciembre11-18

Prozedura: Kurtso bakoitzeko eskabidea bete behar da, LANGILEN ATARIAn erakusten diren urratsak jarraituz. (“nire lanpostua” izeneko atalean “pretakuntza-deialdi irekiak”sakatu).

Procedimiento: Ha de cumplimentarse una solicitud, para cada uno de los cursos, siguiendo los pasos que se indican en el PORTAL DEL EMPLEADO (en el bloque denominado “mi puesto de trabajo” pulsar “convocatorias abiertas de formación”).

Condiciones de matriculación y programas/ Izena emateko baldintzak eta programas: 

UIPRE – FOPU

VI JORNADAS DE DOCENCIA EN ECONOMIA

ECONOMIIA

BILBAO, 12-13 JUNIO DE 2014

La Universidad del País Vasco (UPV-EHU) organiza las VI Jornadas de Docencia en Economía con el objetivo de continuar el excelente trabajo realizado en las ediciones anteriores para promover un espacio para la reflexión y el intercambio de experiencias docentes entre profesores.

Se quiere contribuir a la difusión y el debate de las experiencias docentes innovadoras en este contexto, para mejorar la docencia de la economía en el entorno del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, al cual, algunas materias todavía se están adaptando. Se propone compartir ideas y estrategias de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje para reflexionar sobre las dificultades y los riesgos que suponen y sobre los resultados alcanzados.

Más Información

HPB 2013-15 ALDIRAKO DEIALDIA / CONVOCATORIA PIE 2013-2015

Hezkuntza berrikuntza

Eskaerak aurkezteko epea amaituko da Gradu Ikasketen eta Berrikuntzaren arloko Errektoreordetzako iragarki taulan eta Campusetako Errektoreordetzetako iragarki tauletan (ehutaula) deialdi hau argitaratzen den egunetik hasi eta hilabete batera.

  • El plazo de presentación de solicitudes finalizará un mes después de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Estudios de Grado e Innovación y en los tablones de anuncios (ehutaula) de los Vicerrectorados de Campus.
  • HBP 2013-15 aldirako deialdia / Convocatoria PIE 2013-15

Eskabide-orria / Solicitud

Azken txostena / Informe final

Osatuta eta osatu gabeko eskaeren zerrenda / Lista de solicitudes completas e incompletas

Lista definitiva de solicitudes completas e incompletas/Osatu eta osatu gabeko eskaeren behin betiko zerrenda

ERAGIN 2014-2015eko Deialdia / Convocatoria ERAGIN 2014-2015

Programa en castellanoERAGIN

IRAKASLEAK IRAKASKUNTZA-METODOLOGIA AKTIBOETAN TREBATZEKO PROGRAMA

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN METODOLOGÍAS ACTIVAS DE ENSEÑANZA 

Aurkezpena / Presentación

Irakaskuntza-metodologia aktiboak / Metodologias activas de enseñanza

Programari buruzko informazioa / Información acerca del programa

Programa euskeraz / Programa en castellano 

Eranskinak/ Anexos

 

DOCENTIAZ

 

                                                                  p200-dest_docentiaz           Docentiaz programa / Programa Docentiaz

4.deialdia / 4ª convocatoria

    Izena emateko epea urriaren 9ra arte / Abierta la inscripción hasta el  9 de octubre.

 Informazio gehiago / Más información

 

IKD-Jendartea 2013

 

relojes

       “IKD: BIDEA EKINEZ EGINA”

  Berrikuntza eta kalitatea EHUko graduetan / Innovación y calidad en los grados de la EHU

XIX. Kalitatearen eta Bikaintasunaren Europar Astea / XIX Semana Europea de la Calidad y Excelencia

Azaroaren 14an eta 15an / 14 y 15 de noviembre

 Informazio gehiago /Más Información

Bideoak / Videos