MISE masterra eta Bordeleko Unibertsitatea // Convenio: Master MISE y Univ. de Bordeaux

[EU]
Fakultateko Sistema Txertatuen Ingeniaritza masterrak (MISE) Erasmus-akordio bat sinatu du Bordeleko Unibertsitateko Master Ingénierie des systèmes électroniques embarqués masterrarekin.

Pasa den astean, apirilaren 25ean, Jean Tomas eta Laurent Oyhenart […]