Aurkezpena / Presentation

 

4b

 

   Terminologia Sareak Ehunduz  (TSE)

 

Euskara eta Eleaniztasun Errektoreordetzak, Euskara Zerbitzuaren bitartez,   hainbat zerbitzu eta ikastaro eskaintzen ditu euskaraz idatzitako testu akademikoen hizkuntza-kalitatea hobetzen joateko xedeari begira. Terminologia Sareak Ehunduz programak ere Euskara eta Eleaniztasun Errektoreordetzaren babesa du baina Euskal Filologia Saileko zenbait irakasleren ekimena da.

Programa honen bitartez, unibertsitateko jarduera akademikoetan erabiltzen diren testuetatik abiatuta,  komunikazio espezializatuan erabiltzen diren terminologia eta fraseologia errealak ikusgarri egin nahi dira, adituentzat, hizkuntzalarientzat eta normalizazio-ekimenetan parte hartzen duten eragileentzat.

Irakaskeek beren jarduera akademikoetan erabiltzen dituzten hizkuntza-baliabideen deskripzioa egiteaz batera,  irakasleen arteko sareak sortu eta dinamizatu nahi dira, erregistro akademikoen finkapenari eta garapenari laguntzeko.  Azken helburua da adituen arteko komunikazio-sareen ahultasuna konpentsatzeko tresnak eta baliabideak garatzea erregistro akademikoen normalizazioan laguntzeko.

INFORMAZIO GEHIAGO: Garaterm web-ataria

4b       Weaving Terminology Networks (TSE)

The Basque Service within the Vicechancellorship of Basque offers several services and courses whose aim is to improve the quality of academic texts written in Basque. The program Terminologia Sareak Ehunduz (Weaving Terminology Networks) is also supported by the Vicechancellorship of Basque and Multilingualism, but it has been an initiative of several teachers from the Department of Basque Language and Communication. The aim of the program is to make the real terminology and phraseology of specialized communication visible for experts, for linguistis and for those agents that participate in language normalization initiatives. This process is based on real texts that are employed in university teaching. Apart from describing the language-resources that teachers use in teaching, the program intends to create and dynamize networks among teachers themselves, since this is will help the development and fixation of academic registers. The ultimate goal is to help the normalization of academic registers by creating tools and resources that will compensate for the weak communication networks that exist among teachers.

MORE INFORMATION: Garaterm website