Irakasgaia, TSE programaren lan-unitatea

Terminologia Sareak Ehunduz programaren lan-unitatea irakasgaia da. Programan parte hartzen duten irakasleek ematen duten irakasgai batean erabiltzen dituzten testuak bildu, terminologia erauzi eta landu, eta irakasgai […]

TSE programaren metodologia

Terminologia Sareak Ehunduz programaren abiapuntua dira unibertsitateko irakasleek beren irakaskuntza-jarduerak aurrera eramateko sortzen dituzten dokumentuak. Izan ere, unibertsitateko esparru akademikoetan adituek egiten duten euskararen erabilera erreala deskribatzeko […]

Terminologia erreala, terminologia kodifikatua eta terminologia ofiziala

Komunikazio espezializatuak ezinbestekoa du terminologia. Hortaz, espezialitate-alor jakin bateko komunikazio espezializatuan hizkuntza jakin bat erabiltzen denean, hizkuntza horretan espezialitate-alor horretako terminologia badagoela ondorioztatu behar dugu. Gure unibertsitateetan […]

Terminologia in vivo

Laurogeiko hamarkadaren bukaeran zalantzan jartzen hasi ziren ordura arte nagusi zen Terminologiaren Teoria Orokorraren (TTO) hatsarreak, besteak beste, terminoen gardentasuna, biunibokotasuna, monosemia eta termino idealen ezaugarriak (motibatua, […]

Terminologia Sareak Ehunduz programa: abiapuntuko ideia batzuk

Euskarak garapen handia izan du azken hamarkadetan. Garapen hori ezinbestekoa izan da, besteak beste, hizkuntza lehenago erabili gabeko testuinguruetan erabili ahal izateko. Testuinguru horietako batzuk espezializatuak dira, […]