Terminologia erreala, terminologia kodifikatua eta terminologia ofiziala

Komunikazio espezializatuak ezinbestekoa du terminologia. Hortaz, espezialitate-alor jakin bateko komunikazio espezializatuan hizkuntza jakin bat erabiltzen denean, hizkuntza horretan espezialitate-alor horretako terminologia badagoela ondorioztatu behar dugu. Gure unibertsitateetan […]

Terminologia in vivo

Laurogeiko hamarkadaren bukaeran zalantzan jartzen hasi ziren ordura arte nagusi zen Terminologiaren Teoria Orokorraren (TTO) hatsarreak, besteak beste, terminoen gardentasuna, biunibokotasuna, monosemia eta termino idealen ezaugarriak (motibatua, […]