27273 - Histologia Mediko Berezia • Ikastegia: Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea
 • Titulazioa: Medikuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

1. Arnasa-, digestio-, gernu-, ugal- eta tegumentu-sistemetako eta sistema endokrinoko organoetako ehunen antolaketa eta egitura mikroskopikoa ezagutzea; egitura eta funtzioa erlazionatzeko gai izatea eta horrek patologiaren oinarrietan duen garrantziaz ohartaraztea, ezagutza hori beste diziplina biomedikoenekin integratuz. Analisi kritikoa egiteko eta oinarri histologikoa duten galdera edo problemei erantzuteko gai izatea eta, hori guztia, terminologia zientifiko egokia erabiliz.
2. Arnasa-, digestio-, gernu-, ugal- eta tegumentu-sistemetako eta sistema endokrinoko oinarrizko ehunen morfologia, egitura eta funtzioari buruzko gai bat prestatzea, baliabide bibliografiko eta digitalak erabiliz. Analisi kritiko bat burutzea, galderei edo problemei erantzunak ematea eta ikasgelan aurkeztea.
3. Arnasa-, digestio-, gernu-, ugal- eta tegumentu-sistemetako eta sistema endokrinoa osotzen dituzten organoetako egitura bereizgarriak irudi mikroskopikoetan ezagutu ahal izatea.
4. Mikroskopioarekin ezagutu ahal izatea zein organoari dagokion edozein gertakin histologikoa.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

EGITARAU TEORIKOA

1.    Ikasgaia. Aurkezpena. ORGANO, SISTEMA ETA APARATU KONTZEPTUAK. Parenkima eta estroma kontzeptuak.
2. Ikasgaia. SISTEMA ENDOKRINOA. Hormonen natura kimikoa, ehun endokrinoaren egitura orokorra eta guruin endokrinoen sailkapen orokorra. Hiperfuntzio eta hipofuntzio hormonala. EPIFISIAren ontogenia, zitologia eta egitura histologikoa. . SISTEMA HIPOTALAMOHIPOFISARIOA. Garapen enbrionarioa. Hipotalamoaren zatiketa topografikoa. Nukleo hipotalamikoen esanahi funtzionala. Adenohipofisiaren zitologia eta sakabanaketa. . Korrelazio klinikoak.
3.    Ikasgaia. TIROIDES ETA PARATIROIDES. Jatorri enbrionarioa eta histogenesia. Helduaren tiroidearen antolaketa histologikoa. Korrelazio klinikoak.
4.    Ikasgaia. GURUIN SUPRARRENALAK. Jatorri enbrionarioa eta histogenesia, kortex suprarrenal fetala eta helduarena. Egitura histologiko orokorra. Guruinaren zitologia. Baskularizazioa eta inerbazioa. Histofisiologia. Korrelazio klinikoak.
5.    Ikasgaia. ARE ENDOKRINOA ETA SISTEMA NEUROENDOKRINO BARREIATUA. Jatorri enbrionarioa eta histogenesia. Langerhansen irlatxoen zitologia, baskularizazioa eta inerbazioa. Are endokrinoaren histofisiologia. Sistema neuroendokrino barreiatuaren hedapena, zitologia eta funtzioak. Korrelazio klinikoak.
6.    Ikasgaia. ARNAS APARATUA. Arnas aparatuaren garapena. Helduaren arnas aparatuaren antolaketa orokorra. Korrelazio klinikoak.
7.    Ikasgaia. BIRIKA. Birikaren garapena. Birika barneko bronkio, bronkiolo eta birikako arnas ataleen anatomia mikroskopikoa. Zitologia albeolarra. Korrelazio klinikoak.
8.    Ikasgaia. DIGESTIO-APARATUA. Antolaketa orokorra. Korrelazio klinikoak.
9.    Ikasgaia. HORTZAK. Odontogenesia. Erupzio dentarioa. Hortz helduaren anatomia mikroskopikoa. Korrelazio klinikoak.
10.    Ikasgaia. HESTEGORRIA ETA URDAILA. Digestio-hodiaren garapen enbrionarioa. Egitura orokorra. Hestegorriaren anatomia mikroskopikoa eta histofisiologia. Urdailaren histologia eta histofisiologia. Korrelazio klinikoak.
11.    Ikasgaia. HESTE MEHEA ETA LODIA. Hesteetako topografia histologikoa. Heste mehe, kolon eta ondestearen anatomia mikroskopikoa. Apendize ileozekalaren histologia. Uzkiaren anatomia mikroskopikoa. Korrelazio klinikoak.
12.    Ikasgaia. LISTU GURUINAK ETA ARE EXOKRINOA. Jatorri enbrionarioa. Listu-guruinen sailkapena eta kokapena. Listu-guruin handi eta txikien anatomia mikroskopikoa. Korrelazio klinikoak.
13.    Ikasgaia. GIBELA ETA BEHAZUN-BESIKULA. Histogenesi hepatikoa. Gibeleko antolaketa baskularra. Parenkima hepatikoa. Gibel barneko zuhaitz libiarra. Lobuluxka hepatikoaren egitura funtzionala (klasikoa, portala eta azino hepatikoa). Korrelazio klinikoak.
14.    Ikasgaia. GERNU-APARATUA. Aparatu urogenitalaren garapen enbrionarioa. Gernu aparatuaren antolaketa orokorra eta bere funtzioak. GILTZURRUNAren anatomia mikroskopikoa. Nefronaren egitura eta funtzioa. Aparatu yuxtaglomerularra. Korrelazio klinikoak.
15.    Ikasgaia. GERNUBIDEAK. Giltzurrun-pelbisaren eta ureterraren histologia. Gernu-puxikaren anatomia mikroskopikoa. Sexuaren araberako uretraren ezberdintasunak. Baskularizazioa eta inerbazioa. Histofisiologia. Korrelazio klinikoak.
16.    Ikasgaia. UGAL-APARATU MASKULINOA. Ugal aparatu maskulinoaren garapen enbrionarioa. Helduan duen antolaketa orokorra. TESTIKULUAren anatomia mikroskopikoa. Korrelazio klinikoak.
17.    Ikasgaia. BIDE ESPERMATIKOAK, ASOZIATURIKO GURUINAK ETA ZAKILA. Rete testis, hodixka eferente, epididimo, konduktu deferente eta konduktu eiakuladorearen antolaketa, egitura eta funtzioa. Korrelazio klinikoak.
18.    Ikasgaia. UGAL-APARATU FEMENINOA. Ugalaparatu femeninoaren garapen enbrionarioa. Helduko antolaketa orokorra. Obario helduaren eta pubertaroaren histologia eta funtzioa. Obarioaren ziklo funtzionala eta bere erregulazioa. Korrelazio klinikoak.
19.    Ikasgaia. OBIDUKTUA, UTEROA, bagina eta bulba. Falopioren tronpen histologia eta funtzioa. Uteroaren anatomia mikroskopikoa. Baskularizazioa eta inerbazioa. Ziklo endometriala eta biopsia endometrialen garrantzi diagnostikoa. Korrelazio klinikoak.
20.    Ikasgaia. HAURDUNALDIA. Obarioaren eta endometrioaren haurdunaldian zeharreko histologia. Uteroko zuntz muskularraren haurdunaldian eta erditzean zeharreko erantzuna. Utero-lepoan erditzean gertaturiko aldaketak. Korrelazio klinikoak.
21.    Ikasgaia. TEGUMENTU-SISTEMA. Kanpo tegumentuaren funtzio orokorrak. Larruazalaren eta bere anexoen enbriologia. Larruazalaren egitura histologikoa. Ehun zelular subkutaneoa. Korrelazio klinikoak.
22.    Ikasgaia. LARRUAZALEKO APENDIZEAK . Anexo kutaneoen funtzio orokorrak. Ile folikuluen, izerdi-guruinen eta azazkalen anatomia mikroskopikoa. Korrelazio klinikoak.
23.    Ikasgaia. UGATZ-GURUINA. Garapen enbrionarioa. Ugatz-ehuneko hartzaile hormonalak. Atsedenaldiko, haurdunaldiko eta edoskitzaroko ugatzaren anatomia mikroskopikoa. Korrelazio klinikoak.

Metodologia

Gela-praktikak:
1. Sistema endokrinoa
2. Arnas aparatua
3. Digestio-aparatua
4. Gernu-aparatua eta Ugal aparatu arra
5. Ugal aparatu emea
6. Tegumentua eta Ugatza

Laborategi-praktikak:
1. Oinarrizko Histologia Medikoarekiko integrazioa
2. Sistema endokrinoa
3. Arnas aparatua
4. Digestio-aparatua I
5. Digestio-aparatua II
6. Digestio-aparatua III
7. Gernu-aparatua
8. Ugal aparatu arra
9. Ugal aparatu emea I
10. Ugal aparatu emea II
11. Tegumentua eta Ugatza
12. Berrikusketa

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 27   12 24          
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 51   12 24          

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Test motatako proba 65%
  • PRAKTIKAK EGITEA (ARIKETAK, KASUAK EDO BURUKETAK) 35%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

EBALUAZIO-SISTEMA ZEHAZTUAGOA AURKI DAITEKE eGELA PLATAFORMAN, IRAKASGAIAREN IKASLE-GIDAN, (5.ATALA: EBALUAZIO-SISTEMA)

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

1.Histología y BiologíaCelular.Introducción a la Anatomía Patológica. A.L.Kierszenbaum y Laura L.Tres. 3ª Edición.Elsevier Saunders 2012
2.RossMH,PawlinaW.Histología.Texto y Atlas Color con Biología Celular y Molecular. 6ª Edición. Panamericana 2012.
3.Material didáctico proporcionado por el profesorado a través de eGela.
4.Guía de Prácticas (disponible en eGela)

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

1. Ross MH, PawlinaW. Histología. Texto y Atlas Color con Biología Celular y Molecular. 5ª Edición. Panamericana 2007.

2. Bloom eta Fawcet-en Histologiaren Sintesia. Don W. Fawcett, Ronald P. Jensh. EHUko Argitalpen Zerbitzua. 2008.

3. Histología y Biología Celular. Introducción a la Anatomía Patológica. A.L.Kierszenbaum y Laura L.Tres. 3ª Edición. Elsevier Saunders. 2012

4. Gartner LP y Hiatt JL. Atlas Color de Histología. 3ª Edición. McGraw-Hill 2008.

5. Ross MH, Pawlina W Barnash TA. Atlas de Histología Descriptiva. Editorial Panamericana, 2012
 • Aldizkariak:

Investigación y Ciencia
Mundo Científico
Mente y Cerebro
 • Interneteko helbide interesgarriak:

1. http://histolii.ugr.es//histolint.html
2. http://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/
3. http://www.mic.ki.se/histology.html
4. http://www.ufrgs.br/morfologicas/
5. http://www.umesci.maine.edu/ams/microsc.htm.
6. http://www.ehu.es/seh
7. http://lmux02.lm.ehu.es/~histologia2

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/07/06
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es