27280 - Ikerketa Biomedikorako Sarrera • Ikastegia: Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea
 • Titulazioa: Medikuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Irakasgai honetan metodo zientifikoa oinarria hartuta ikerketa biomedikorako teknika desberdinen formakuntza teoriko-praktiko oinarrizko bat ematen da. Hau gauzatzeko, arlo desberdinen ikuspuntu bateratzaile bat lantzen da. Arloak hauek dira: Zelulen Biología, Neurozientziak, Farmakologia, Genetika, Mikrobiologia, Fisiologia eta Epidemiologia.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

1. Oinarrizko ikerkuntza, aplikatua, epidemiologikoa eta zeharkakoa ezagutu maila desberdinetan

2. Giza gaixotasunak ikertzeko erabiltzen diren oinarrizko teknika zelular, molekular eta animali modeloak ezagutu.

3. Ikerkuntza epidemiologikoaren atal eta fase desberdinak desberdindu eta analisirako tresnak ezagutu.

4. Jakintza bateratzeko metodo estatistikoak ezagutu

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

I. IKERKUNTZA EPIDEMIOLOGIKORAKO SARRERA:

Klase magistralak:

1. Metodo zientifikoa. Epidemiologia: kontzeptua. (Ordu 1)
2. Ikerketa epidemiologiko mota garrantzitsuenak. Sarrera. (Ordu 1)
3. Populazio baten osasun adierazleak: prebalentzia, intzidentzia eta hilkortasuna. Tasen estandarizazioa. (Ordu 1)
4. Asoziazio eta inpaktu neurriak. (Ordu 1)
5. Kausalitatea epidemiologian. (Ordu 1)
6. Elkarrekintza eta nahasmena. Kontzeptuak eta kontrolatzeko metodoak. (Ordu 1)
7. Erregresio logistikoa. (Ordu 1)
8. Behaketako ikerketak. (Ordu 1)
9. Entsegu klinikoak. (Ordu 1)
10. Meta-analisia eta berrikuspen sistematikoak. (Ordu 1)

Ordenagailuko praktikak:

16 ordu: 2 orduko 8 praktika-saio, 24-30 ikasle.
II. IKERKUNTZARAKO TRESNAK:

Klase magistralak:

1. Irakasgaiaren aurkezpena (Ordu bat)
2. Ikerketa Biomedikorako sarrera (Ordu bat)
3. From bench to bedside, adibide erreal bat (Ordu bat).
4. Hazkuntza zelularrak. (Zelulen Biologia, 2 Ordu)
5. Irudian oinarritutako teknikak. (Neurozientziak, 2 Ordu)
6. Mikrobiologian oinarritutako teknikak (Mikrobiologia, Ordu bat)
7. Biologia molekularrean oinarritutako teknikak (Fisiologia, Ordu bat)
8. Gaixotasunak ikertzeko animali ereduak.(Farmakologia, Ordu bat)

Laborategiko praktikak:

16 ordu: 2 orduko 8 praktika-saio, 16-25 ikasle:

1. Hazkuntza zelularrak. (Zelulen Biologia, 2 Ordu)
2. Irudian oinarritutako teknikak. (Neurozientziak, 2 Ordu)
3 eta 4. Mikrobiologian oinarritutako teknikak (Mikrobiologia, 4 Ordu)
5 eta 6. Biologia molekularrean oinarritutako teknikak (Fisiologia, 4 Ordu)
7 eta 8. Gaixotasunak ikertzeko animali modeloak.(Farmakologia, 4 Ordu)

Mintegiak:

12 ordu. Sail bakoitzean, 16-25 ikasle:

1. Hazkuntza zelularrak. (Zelulen Biologia, 2 Ordu)
2. Irudian oinarritutako teknikak. (Neurozientziak, 2 Ordu)
3. Mikrobiologian oinarritutako teknikak (Mikrobiologia, Ordu bat)
4. Genetikan oinarritutako teknikak (Genetika, 5 Ordu)
5. Biologia molekularrean oinarritutako teknikak (Fisiologia, Ordu bat)
6. Gaixotasunak ikertzeko animali modeloak.(Farmakologia, Ordu bat)

Metodologia

Eskola magistralak: gaien aurkezpenak eta azalpenak
Mintegiak eta Laborategi praktikak: oinarrizko esperimentazioa eta kasu praktikoen azterketa
Ordenagailu praktiak: datu epidemiologikoen tratamentu estatistikoa

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 20 12   16 16        
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 40 30   8 8        

Ebaluazio-sistemak

 • EBALUAZIO JARRAITUAREN SISTEMA
 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Test motatako proba 60%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 40%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Ebaluazio Jarraitua:
1.- Epidemiologia Atala (% 40): Test froga (Gutxieneko nota: 5) (%15), Talde lanak (%10) eta banakako lan pratikoa (% 15)

2.- Tresnak Atala (%60: Test froga (%30)(Gutxieneko nota: 5) eta Talde lanak (%30)

Praktiketara bertaratzea eta lanak aurkeztea ezinbestekoa da.
Test ariketa guztien batezbesteko nota gutxienez 5 izan behar da.
Tresnak portzentajean: lanak, aukera anitzeko testak, asistentzia eta parte hartze aktiboa kontuan hartuko da notarako.


Ikasleak ebaluazio jarraituari uko egin diezaioke, eta ohiko deialdiaren azterketa finala egin. Horretarako, saileko dokumentu ofiziala sinatu eta irakasgaiaren koordinatzaileari entregatu behar dio, epea irakasgaiaren 9. astearen amaiera arte izango da. Azterketa finala ez badu egiten, Ez Aurkeztu kalifikazioa izango du.
Ebaluazio jarraituan jarraitzen duen ikasleak ez baditu egiten froga guztiak Ez-Nahiko kalifikazioa izango du. Baina 11.astearen amaiera arte uko egin diezaioke ohiko deialdiari. Kasu horretan, Ez Aurkeztu kalifikazioa izango luke.

Atalen baten (Epidemiologia edo Tresnak) lortzen den emaitza positiboak gorde egingo dira ezohiko deialdirako.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ezohiko azterketa (Epidemiologia + Tresnak): % 60 aukera anitzeko eta erantzun bakarreko testa; % 40 lanak.

Nahitaez erabili beharreko materiala

Campus birtuala ez-bertaratzeko ikaskuntza sustatzeko tresna: eGela. Ezinbestekoa da irakaslea proposatutako ariketa eta materialak esturatu ahal izateko. http://egela.ehu.eus/
Irakasleak kurtso hasieran zehaztu dezakeen beste edozein.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

1. Gerald Karp. Biología Celular y Molecular .Conceptos y experimentos. Ed. Mc Graw- Hill .Interamericana. México,
Madrid. 4º edición 2006
2. Bruce. Alberts; Dennis Bray; Karen Hopkin; Alexander Johnson; Julian Lewis; Martin Raff; Keith Roberts; Peter Walter:
Introducción a la Biología Celular. Ed. Médica Panamericana, Buenos Aires, Madrid. 2º edición 2006
3. Porta M, Last JM, eds. Dictionary of Epidemiology. 5 ed. New York: Oxford University Press; 2008.
4. Webb P, Bain C, Pirozzo S. Essential epidemiology : an introduction for students and health professionals. Cambridge,
UK: Cambridge University Press; 2005.
5. Gordis L. Epidemiologia. 3ª edición. Madrid: Elsevier; 2005.
6. Henneckens CH, Buring JE. Epidemiology in Medicine. Boston: Little Brown; 1987
7. Feldman R.S., Meyer J.S., Quenzer L.F. Principles of Neuropsychopharmacology. Sinauer Associates Inc.
Massachusetts (USA). 1997.
8. Neurozientzien Laborategiko Eskuliburua. Udako Eusakal Unibertsitatea, 2009.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Maunsbach, A.B. and Afzelius, B.A. 1999. Biomedical electron microscopy: illustrated methods and interpretations. San Diego: Academic Press.
-Ramnani N, Behrens TEJ, Penny W, et al. (2004). New approaches for exploring anatomical and functional connectivity
in the human brain. Biological Psichiatry. 56: 613-619.
-Palomo T., Beninger R., Jiménez-Arriero M. A., Huertas E. Modelos animales de trastornos afectivos. En: Avances neurocientíficos y realidad clínica. Vol. 6: El espectro bipolar (Capítulo 7, pp: 137-176). Ed. CYM (Fundación cerebro y
mente). Madrid. 2002. http://www.cermente.com/es/indice.php?id=6
-López-Muñoz F., Álamo-González C. La Investigación Básica y su Contribución al Avance de la Psicofarmacología).
En: Historia de la Psicofarmacología .Tomo I: De los orígenes a la medicina científica: sobre los pilares Biológicos del
Nacimiento de la Psicofarmacología (Sección III). Editorial Médica Panamericana, Madrid. 2007.
http://www.medicapanamericana.com/
-Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (SEIMC) http://www.seimc.org/inicio/index.asp.
American Society for Microbiology http://www.asm.org/
 • Aldizkariak:

-Le Bars D., Gozariu M., Cadden S.W. (2001) ?Animal models of nociception? Pharmacol. Rev. 53, 597-652.http://pharmrev.aspetjournals.org/cgi/reprint/53/4/597
-Hoffman D.C., Donovan H. (1995) ?Catalepsy as a rodent model for detecting antipsychotic drugs with extrapiramidal side effect liability?. Psychopharmacology 120, 128-133.
-Deussing J M (2006) ?Animal models of Depression?. Drug Discovery Today: Dis. Models 3, 375-383.
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B75D8-4MJJC8C-1&_user=984461&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000049823&_version=1&_urlVersion=0&_userid=984461&md5=1e11d3e15085d27e27367241e8e8f93a
-Betarbet R., Sherer T.B., Greenamyre T. (2002) ?Animal models of Parkinson¿s disease? BioEssays: news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 24, 308-318.
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/92013246/PDFSTART?SRETRY=0
 • Interneteko helbide interesgarriak:

- Cells II: Cellular Organization (buenos esquemas y dibujos).
http://www.emc.maricopa.edu/
- Cell Biology Laboratory Manual (Manual de técnicas)
http://gac.edu/cgi-bin/user/~cellab/phpl?index-1.html
- Material Docente de la Unidad de Bioestadística Clínica del Hospital Ramón y Cajal, Madrid: http://www.hrc.es/bioest/M_docente.html
- Web de la Colaboración Cochrane:
http://www.cochrane-handbook.org
- Morrison A.R., Evans H.L., Ator N.A., Nakamura R.K. ?Methods and welfare considerations in behavioral research with animals: report of a National Institutes of Health workshop?. National Institute of Mental Health (NIH) - U.S. Government Printing Office. 2002. Versión pdf disponible online en: www.nimh.nih.gov/research/animals.pdf

Oharrak

Irakasgai honen bertsio osoa xehetasun guztiekin ikasleentzat eskuragarri egongo da ikasturte hasieran.
Azken aldaketaren data: 2017/07/27
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es