Ogi apurrak

25157 - Zientziaren Filosofia I • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Gizarte Antropologiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 3


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Ikasgai honek zientziaren kontzpetuari eta bere metodologiaren oinarrizko gaiei buruzko gogoeta bat dakar; aurreko mendearen hasieran sortutako ikuspegietatik zientziaren filosofia zertan datza eta bere arazo garrantzizkoenak zeintzuk dira azaltzen du; azkenik zientziaren filosafiaren oinarrizko gaiak jorratzeko.
Ikasgai hau Derrigorrezkoen atalean dago (horrela izendatua) eta Zientziaren Filosofia ikasgaiaren (moduloaren) zatia da. Bere ekarpena beharrezkoa da ikasgai (modulo) horren konpetentziez jabetu ahal izateko, den denak zeharkakoak. Kurtsoaren koordinatzailea ikasgai honen koordinazio horizontala zainduko du eta Gradu koordinatzaileari dagokio koordinazio bertikalaz arduratzea.

Gaitasunak:
- Zientziaren filosofiako egile ezagunen testuak beren esparru teorikoetan eta kontzeptualetan modu aktiboan ulertzea eta modu kritikoan interpretatzea, gutxienez EBko bi hizkuntza ofizialetan.
- Zientziaren arazo, ikuspuntu eta ikusmolde tradizionalei eta gaur egungoei buruzko gaiak ahoz azaltzea, eztabaidatzea, modu kritikoan baloratzea, eta horiei buruzko hitzaldi ongi egituratuak modu arrazoituan idaztea, eta horretarako, zientziaren filosofiaren eta metodologiaren terminologia espezializatua erabiltzea.
- Zientziaren filosofiaren eta metodologiaren arloko eztabaida tradizionalei eta garaikideei buruzko argumentuen balizkotasuna edo onargarritasuna identifikatzea eta ebaluatzea, hainbat prozeduraren bitartez, eta hitzaldi zientifikoa aztertzean logikaren garrantzia azpimarratzea.
- Zientzia modernoa garatzeak eta horri buruzko filosofiaren gogoetak sortutako ondorio sozialak, etikoak, ekonomikoak eta kulturalak ulertzean aurrera egiteko taldean lan egitea.
- Informazioaren teknologiak erabiltzea, datuak biltzeko eta iturri bibliografikoak eskuratzeko, zientziaren filosofian eta metodologian gaur egun eztabaidatzen diren ikuspegiak ikertzeko.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. ¿Zer da Zientzia? Zientziaren metodologiara sarrera. Legeak, hipotesiak eta teoriak; kontzeptu zientifikoak; argudio deduktiboak eta induktiboak; azalpen zientifikoa.
2. Zientziaren Filosofiaren ezaugarri orokorrak. XX. eta XX. mendeetako ikusmolde nagusien aurkezpen laburra.
3. Zientziaren ikuspegi sinkronikoak. Positibismo Logikoa eta Empirismo Logikoa; Estrukturalismoa.
4. Zientziaren ikuspegi diakronikoak. Zientziaren historiaren garrantzia Zientziaren Filosofiarentzako.
5. Zientziaren ikuspegi sozialak. Zientziaren Soziologia; Zientziaren ikerketa kulturalak; ZTS ikeketak; Zientziaren Filosofia feminista; erlatibismoa eta “zientzien gerra”.
6. Zientziaren Filosofiaren ezinbesteko gaiak. Egiaztagarritasunaren arazoa; Popper eta faltsagarritasuna (zadarriketa); Kuhn: Zientzia normala eta iraultza zientifikoak; elkarneurgaiztasuna (Kuhn eta Feyerabend); ikerkuntza zientifikoaren programak (Lakatos); arrazionalitatea eta progresoa (Laudan).

* Kurtso hasieran irakasleak, gai zerrenda ofizial honen barruan, egokiak ikusten dituen zehaztapenak jakainaraziko ditu.

Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Kurtso hasieran irakasleak zehaztuko dituen proportzio tarte hauek kontuan izanik
- Azterketa: azken notaren % 40-60% tartean,
- Lan indibidualak: azken notaren % 40-60% tartean,
- Klasera etortzea eta bertan parte hartzea kontauan hartuko da ikasgaiaren ebaluaketan.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

Echeverria, J. (1999) Introducción a la metodología de la ciencia, Madrid: Cátedra.
Baztarrika, P., Eizagirre, X., Ibarra, A. & Oianguren, J. (1992) Zer da Zientzia delako hori? Bilbo: UPV/EHU.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

Dieguez, A. (2005) Filosofía de la ciencia, Madrid: Biblioteca Nueva/Universidad de Málaga.
Díez Calzada, J.A., Moulines, C.U., (1997) Fundamentos de Filosofía de la Ciencia, Barcelona: Ariel.
Godfrey-Smith, P. (2003): Theory and Reality. An introduction to the philosophy of Science. Chicago: The Chicago University Press.
Olivé, L. y Pérez Ransanz, A. R. Eds. (1989) Filosofía de la ciencia: teoría y observación, México: Siglo XXI.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Balashov, Y & Rosenberg, A. Eds. (2002) Philosophy of Science. Contemporary Readings. New York: Routledge.
Curd, M. & Cover, J. A. Eds. (1998) Philosophy of Science. The central issues. WW. Norton.
Lange, M. (2007) Philosophy of Science. An anthology. Oxford: Blackwell.
Okasha, S. (2002): Philosophy of Science. A very short introduction. Oxford University Press.
Rosenberg, A. (2000) Philosophy of Science. A contemporary introduction. New York: Routledge.
 • Aldizkariak:

Erkenntnis; Philosophy of Science; Synthese; Theoria; Teorema.
 • Interneteko helbide interesgarriak:

European Philosophy of Science Association. www.epsa.ac.at
Philosophy of Science Association. philsci.org
Philsci Archive. philsci-archive.pitt.edu
Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la ciencia. www.solofici.org
Stanford Enciclopedia of Philosophy. plato.stanford.edu

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es