Ogi apurrak

26343 - Gorputza, Osasuna eta Gaixotasuna  • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
  • Titulazioa: Gizarte Antropologiako Gradua
  • Ikasturtea: 2017/18
  • Maila: 4


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

DESKRIBAPENA:
Ikasgai hau osasun/gaixotasun/arretaren prozesueen azterketa antropologikoaren hurbilketa bat da, kulturartekoa, erlatibista, fenomenologikoa, kritikoa eta feminista izan nahi duen ikuspegi batetik.
Bertan, sistema mediko ezberdinen panorama orokor eta historikoa aurkezten da, biomedikuntza ezaugarritzen duten determinismo biologikoaren eta etnozentrismoaren kritika nabarmenduz. Era berean, osasun-arreta eta auto-arretaren maila ezberdinak aztertzen dira.
Gaur egun indarrean dauden gorputzaren teoriek, testuinguru ezberdinetan (estetika, sexualitatea...)ematen diren gorputzen interbentzioen azpian dauden erregulazio eta kontrol soziala aztertzea ahalbidetuko digute, baina baita prozesu horien dimentsio bizitua eta irudikatua ere.

HELBURUAK:
- Osasun/gaixotasun/arretaren prozesuen kulturarteko azterketari hurbiltzea
- Gizarte-zientzietan azken hamarkadetan egiten ari den gorputzaren teoriaren ikuspegi orokorra jasotzea.

KONPETENTZIAK:
M6C1. Gizarte antropologia dauden oinarrizko alorretatik sorturiko testuak ahoz eta idatziz aztertzea, modu argi, ordenatu eta errigoredunaz, terminologia antropologikoa erabiliz.
M6C2. Ikasgai honi dagozkion gizarte antropologiako eremu tematikoen oinarrizko kontzeptuak hautematea, definitzea eta aurkeztea.
M6C9. Gizarte garaikideek dituzten erronkak eta antropologiak beraien inguruan egiten dituen interpretazioak eta azalpenak ikastea eta aztertzea.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1.- Osasunaren eta medikuntzaren antropologiaren Sarrera
2.- Osasun-arretaren maila ezberdinak eta sistema medikoak
3.- Kulturartekotasuna eta osasuna
4.- Gorputzaren teoria soziala eta antropologiaren sarrera
5.- Gorputz disziplinatua. Gorputzaren gaineko interbentzioak eta patroi estetikoak
6.- Gorputz erregulatua. Ugalketa eta sexu-osasuna
7.- Gorputz bizitua. Gorputz-ibilbideen ikerketado
8.- Gorputz ekintzailea. Gorputz politikoak

Metodologia

Metodologiaren oinarriak:
- Irakasleak egindako aurkezpen eta klase magistralak
- Klaseetara etorri baino lehen fotokopiaturiko irakurgaiak irakurtzea eta ikasgelan lantzea
- Ikasgaiaren edukien zerikusia duten pelikulak ikustea eta lantzea
- Ikasgaiaren edukien zerikusia duten bestelako materialak lantzea (ikasgelan)
- Hizlari gonbidatuen aurkezpenak
- Ikasleek egindako lanen aurkezpenak

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

  • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
    • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Klaseetara ez datozen ikasleentzat:
- Azterketa idatzia (notaren 100%)

Klaseetara datozen ikasleentzat:
- Azterketa idatzia: 40%
- Banakako lan teorikoa edota enpirikoa: 40%
- Irakurgaien lanketa: 20%

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

MARTÍNEZ HERNÁEZ, Angel (1996) Antropología de la Salud. Una aproximación genealógica. En: Prat, J.; Martínez Hernáez, A. (eds.) Ensayos de antropología cultural. Barcelona: Ariel AntropologíA, pp. 369-381.
MARTÍNEZ HERNÁEZ, Angel (1992) Eficacia simbólica, eficacia biológica. Hacia un nuevo modelo analítico y terapéutico en la asistencia sanitaria. Rol-Revista de Enfermería, 172:61-67.
PERDIGUERO, Enrique (2006) Una reflexión sobre el pluralismo médico. En: Fernández Juárez, G. (coord.) Salud e interculturalidad en América Latina. Antropología de la salud y crítica intercultural. Ediciones Abya-Yala/Universidad Castilla La Mancha, pp. 33-49.
OSORIO, Rosa María (2007) La trayectoria de atención en las enfermedades infantiles. Una puesta en escena de las representaciones y prácticas sociales. En: Esteban, Mari Luz (ed.) Introducción a la antropología de la salud. Aplicaciones teóricas y prácticas. Bilbao: OSALDE, 151-166.
FERNÁNDEZ JUÁREZ, Gerardo (2005) Salud e interculturalidad: Sugerencias para organizaciones de salud en contextos indígenas, a partir de una experiencia boliviana. Revista de dialectología y tradiciones populares, 60(2):29-54.
MAUSS, Marcel (1991) Técnicas y movimientos corporales. Sociología y antropología. Madrid: Editorial Tecnos, pp. 335-356.
ESTEBAN, Mari Luz (2013) El cuerpo en la sociedad occidental. En: Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio. Barcelona: Edicions Bellaterra, pp. 69-121.

Bibliografia

  • Oinarrizko bibliografia:

ESTEBAN, Mari Luz (2004) Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio, Barcelona, Bellaterra.
MARTÍNEZ HERNÁEZ, Angel (2008) Antropología médica. Teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad, Barcelona, Anthropos.
PERDIGUERO, Enrique; COMELLES, Josep M. (eds.) (2000) Medicina y cultura. Estudios entre la antropología y la medicina, Barcelona, Bellaterra.
  • Gehiago sakontzeko bibliografia:

BLACKMAN, Lisa (2008) The Body. The Key Concepts. New York: Berg Publisher.
BORDO, Susan (1993) Unbearable Weight. Feminism, Western Culture, and the Body. Berkeley: University of California Press.
BOURDIEU, Pierre (1997) Razones prácticas. Una teoría de la acción. Barcelona: Anagrama.
BUTLER, Judith (1993) Bodies that Matter. New York: Routledge [Traducción castellana: Cuerpos que importan. Buenos Aires: Paidós, 2002].
CASTRO, Isabel y OTRAS. No habrá igualdad sin servicios públicos y reparto del cuidado. Algunas ideas para una política feminista. Ponencia presentada en las IV Jornadas Feministas de Euskal Herria (Portugalete, 12-13 de Abril de 2008).
CONBOY, Katie; MEDINA, Nadia; STANBURY, Sarah (eds.) (1997) Writing on the body. Female Embodiment and Feminist Theory. New York: Columbia University Press.
CSORDAS, Thomas J. (ed.) (1994) Embodiment and experience. Cambridge: Cambridge University Press.
FEATHERSTONE, M.; HEPWORTH, M.; TURNER, B.S. (eds.) (1991) The Body. Social Process and Cultural Theory. London: Sage Publications, pp. 390-403.
FERRÁNDIZ, Francisco (2004) Escenarios del cuerpo: espiritismo y sociedad en Venezuela. Bilbao, Publicaciones de la Universidad de Deusto.
FOUCAULT, Michel (1987) La historia de la sexualidad I. La voluntad de saber. Madrid: Siglo XXI [1977].
MARTÍNEZ HERNÁEZ, Angel. Antropología de la Salud. Una aproximación genealógica. En: Prat, J.; Martínez Hernáez, A. (eds.) Ensayos de antropología cultural. Barcelona: Ariel Antropología, 1996, pp. 369-381.
SCARRY, Elaine (1985) The body in pain The Making and Unmaking of the World. Oxford: Oxford University Press.
  • Aldizkariak:

Body and Society (Sage Publications)

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es