Ogi apurrak

25150 - Estetika eta Arteen Teoria I • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Filosofiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

La creatividad, el ejercicio de la imaginación y la educación de la sensibilidad son rasgos fundamentales de la naturaleza humana. Están en el origen del arte, la literatura y la música, y también aparecen en el uso ordinario del lenguaje, en la vida social y en numerosas actividades cotidianas. Creatividad, imaginación y sensibilidad son componentes de la “experiencia estética”, que incluye desde concebir una obra de arte hasta disfrutar de un paisaje. Por eso todas las culturas han desarrollado sus propias ideas, más o menos formales, acerca de la experiencia estética y de categorías más o menos abstractas como la belleza, la fealdad, el gusto, la representación o la función de las distintas artes.
La estética es la disciplina filosófica que trata de estos asuntos y de las ideas, fenómenos y problemas teóricos relacionados con ellas. Podemos entender la estética como un conjunto de teorías sobre las artes (visuales, literatura y música), y también como una investigación filosófica de la función de la imaginación y la creatividad en el conocimiento y el pensamiento simbólico, entre otras muchas perspectivas.
En Estética I abordaremos ambas perspectivas en dos partes. La primera tratará sobre fenómenos como los de creatividad, imaginación, belleza y experiencia estética, y sobre las distintas artes en diferentes contextos culturales. En la segunda abordaremos las ideas y teorías estéticas en el periodo histórico que va desde las culturas clásicas hasta la Ilustración occidental.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Estetikaren kontzeptuen eta arazoen sarrera. Filosofiarekiko eta esperientzia estetikorako Artearen espezifikotasunari buruzko gogoeta.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Zer da Estetika? Oinarrizko kontzeptuak: edertasuna, sormena, gustua, esperientzia, adierazpidea, emozioa. Oinarrizko kontzeptu horien azalpena eta bilakaera.
2. Artea, Estetika eta Artearen Filosofia. Estetikarekiko ikuspegi desberdinak, baita berorren erlazioa Artearen Filosofiarekin ere.
3. Platon eta artearen errefuxapena: mimesiaren kritika. Irudimenezko Errepublikatik poetak kanporatzeko Platonen arrazoiak azaldu.
4. Aristotelesen Poetika: mimesiaren defentsa.
5. Neoplatonismoa eta "izatearen kate handia". Ikuspegi platoniarraren eta plotiniarraren arteko aldea, unibertsoko izate eta osagai oro oinarrizko Bata-ren partaide.
6. Addison eta Burke: irudimena eta sublime dena. Bi kontzeptu horien azalpena eta ondoren izan zuten eragina Kanteren formulaziorako.


OHARRA: Programa hori irakasleak zehaztuko du kurtso hasieran, taldearen eta moduloaren arabera.

Metodologia

Las clases teóricas consistirán en exposiciones del profesor y debate de los asuntos tratados. Para documentar los problemas abordados, estas clases incluirán materiales audiovisuales e imágenes.
Las prácticas consistirán en ejercicios personales de presentación crítica de un texto, obra o documento a cargo de los estudiantes. La exposición durará entre 10’ y 15’, e irá seguida de un debate colectivo de unos 15’-20’ sobre un tema que elegirá el propio estudiante entre los propuestos por el profesor.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 42   18            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 63   27            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 70%
  • PRAKTIKAK EGITEA (ARIKETAK, KASUAK EDO BURUKETAK) 30%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Klasera etortzen diren ikasleek aukera izango dute, kurtso bukaeran, lan bat egiteko edo azterketara aurkezteko: bata ala bestea izango da amaierako nota. Klasera etorri ohi ez diren ikasleek azterketa egin beharko dute.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

La prueba extraordinaria consistirá en un ejercicio escrito con valor del 100% de la nota final.

Nahitaez erabili beharreko materiala

-Wladyslaw Tatarkiewicz, "Historia de la estética", t. I, «Estética antigua», Akal, Madrid, 1987.
-Jean-Pierre Vernant, "La muerte en los ojos: figuras del Otro en la antigua Grecia", Gedisa, Barcelona, 1996.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

-David Hume, "La norma del gusto y otros ensayos", Nexos, Bartzelona, 1989.
-Eric Haveloc, "Prefacio a Platón", Visor, Madril, 1963.
-Hans Robert Jauss, "Pequeña apología de la experiencia estética", Paidós, Bartzelona, 2002.
-Immanuel Kant, "Crítica del discernimiento", A. Machado Libros, Madril, 2003.
-Simón Marchán Fiz, "La estética en la cultura moderna", Alianza, Madril, 1987.
-Wladyslaw Tatarkiewicz, "Historia de seis ideas", Tecnos, Madril, 1997.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

-Jacques Aumont, "La estética hoy", Cátedra, Madril, 1998.
-Remo Bodei, "La forma de lo bello", Visor, Madril, 1998.
-Valeriano Bozal, "El gusto", Visor, Madril, 1999.
-Galvano Della Volpe, "Historia del gusto", Visor, Madril, 1971.
-Umberto Eco, "Historia de la Belleza" (2004) e "Historia de la Fealdad" (2007), Lumen, Barcelona.
-Sergio Givone, "Historia de la estética", Tecnos, Madril, 1999.
-Richard Wollheim, "El arte y sus objetos", Seix Barral, Bartzelona, 1968.

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/09/05
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es