Ogi apurrak

25159 - Hizkuntzaren Filosofia II • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Filosofiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 3


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Se parte del problema de la demarcación entre semántica y pragmática, para posteriormente abordar el análisis de contextos intensionales de distinto tipo y presentar teorías semánticas y pragmáticas conocidas que pretenden dar cuenta del significado en el lenguaje. Por último se consideran acercamientos para el análisis del discurso.
La presente asignatura pertenece al bloque (denominado) Obligatorio y a la materia (o módulo) Filosofía del lenguaje.
Su contribución es necesaria para satisfacer las competencias de dicha materia (módulo); todas ellas transversales.
El coordinador de curso velará por la coordinación horizontal de la presente asignatura, mientras que la coordinación vertical corresponderá al coordinador de grado.


Competencias del Módulo Filosofía del Lenguaje

Zeharkakoa M088C1 HIZKUNTZAREN IZAERARI ETA FUNTZIONAMENDUARI BURUZ EGINDAKO GOGOETAK BULTZATUTAKO FILOSOFIAKO KONTZEPTUEN ETA ARAZOEN JAKINTZAN SAKONTZEA, ETA HIZKUNTZAREN FILOSOFIAREN TERMINOLOGIA ESPEZIALIZATUA APLIKATZEN JAKITEA.

Zeharkakoa M088C2 FILOSOFIAKO EGILE ESANGURATSUENEN JATORRIZKO TESTUAK MODU AKTIBOAN ULERTZEA ETA MODU KRITIKOAN INTERPRETATZEA, HIZKUNTZAREN FILOSOFIAREN JAIOTZAN ETA GARAPENEAN ETA HAINBAT ESPARRU TEORIKOTAN MUGARRI IZAN DIRENAK.

Zeharkakoa M088C3 EPISTEMOLOGIAREN, ONTOLOGIAREN, ETIKAREN ETA FILOSOFIAKO GAINERAKO ALORREN ESANAHIEN TEORIEN INTERESARI ETA ERABILERARI BURUZKO GAIAK AHOZ AZALTZEA, EZTABAIDATZEA, MODU KRITIKOAN BALORATZEA, ETA HORIEI BURUZKO HITZALDI ONGI EGITURATUAK MODU ARRAZOITUAN IDAZTEA.

Zeharkakoa M088C4 HIZKUNTZA ERABILTZEAN ABUSUAK EGITEAK EDO HIZKUNTZAREN FUNTZIONAMENDUA EZ EZAGUTZEAK SORTUTAKO GARRANTZI FILOSOFIKOA DUTEN ARAZO, ILUSIO ETA ENGAINU FALTSUAK IDENTIFIKATZEA ETA GARRANTZI-ORDENAN AZTERTZEA, ETA ONDORIOZ, HIZKUNTZAK EZKUTATZEN DITUEN BENETAKO ARAZO FILOSOFIKOAREN ADIBIDEAK ADIERAZTEA.

Zeharkakoa M088C5 EDOZEIN MOTATAKO ARGUMENTUEN KORRELAZIO LOGIKOA IDENTIFIKATZEA ETA EBALUATZEA, HIZKUNTZAREN TEORIA SEMANTIKOEKIN ETA AZTERKETA PRAGMATIKOEKIN OSATUTAKO TEKNIKA LOGIKOEN BIDEZ.

Zeharkakoa M088C6 INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIAK ERABILTZEA DATUAK BILTZEKO ETA TRUKATZEKO, ETA ITURRI BIBLIOGRAFIKOAK ESKURATZEKO. HORREZ GAIN, IKUSPUNTU TEORIKOTIK, INFORMAZIOEN TEKNOLOGIEKIN LOTUTAKO HIZKUNTZA NATURALAREN PROZEDURA-TEKNIKEN OINARRIAK EZAGUTZEA.EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

El temario que a continuación se detalla es orientativo y será precisado al comienzo del curso


1. El problema de la demarcación entre semántica y pragmática
2. Lenguaje, opacidad y actitudes proposicionales Análisis del lenguaje en contextos intensionales
3. Presentación de teorías semánticas actuales
4. Presentación de teorías pragmáticas actuales
5. Análisis del discurso

Metodologia

El temario detallado es orientativo y será precisado al comienzo de cda curso

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

-García Suárez, A. (1997): Modos de Significar. Tecnos.
-Korta, K. (ed.) (2007), Hitzaren lilura: Hizkuntzaren filosofiarako irakurgaiak. Bilbo: UPV/EHU.
-Valdés, L. M. (comp. (1991)): La búsqueda del Significado. Tecnos.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

-Escandell, V. (2006): Introducción a la pragmática. Ariel.
-Levinson, S.C. (1983, Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
-Lyons, J. (1997), Semántica Linguística: Una introducción. Barcelona: Paidós.
-Valdés, M.M. (comp.) (1996): Pensamiento y Lenguaje: problemas en la atribución de actitudes proposicionales.
UNAM
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

-Gamut, L., T. F. (1991): Logic, Language, and Meaning (Vol. 1). The University of
Chicago Press
-Gamut, L., T. F. (1991): Logic, Language, and Meaning (Vol. 2). The University of
Chicago Press
-Garson, J. W. (2006), Modal Logic for Philosophers. Cambridge University Press.
-Kearns, K. (2000). Semantics. Palgrave.
-Recanati, F. (1993), Direct Referente. Balckwell Publishers

 • Aldizkariak:

GOGOA
 • Interneteko helbide interesgarriak:

Direcciones de Internet: http://plato.stanford.edu/

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es