Ogi apurrak

25152 - Hizkuntza Klasikoak • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Filosofiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

HIZKUNTZA KLASIKOAK 6 kredituko ikasgaia da, Filosofiaren Graduko bigarren kurtsokoa, hain zuzen ere, eta VII. moduluan dago kokatua (“Filosofiaren Historia” delakoan). Bestalde, lehen lauhilabetekoan ematen da.
Ikasgai honek, bakarra izanik ere, edukiari dagokionez, greziar eta latindar hizkuntza nahiz kultura ezagutaraztea du helburu. Horregatik bi irakaslek ematen dute.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

1.Grekoaren eta latinaren bilakaera eta etapa desberdinak ezagutu.
2.Greziar eta latindar filosofiaren garai desberdinak eta autore ezagunenak desberdindu.
3.Latinak eta grekoak Filosofiaren eta Antzinateko zientzien esparru desberdinetan dituzten baliabide linguistikoak ezagutu.
4.Bi hizkuntza klasikoen hizkuntz erabilera nagusiak barneratu eta greziar nahiz latindar korronte filosofiko garrantzitsuenetan nola gauzatzen diren aztertu.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Sarrera: Grekoaren eta Latinaren historia eta bi hizkuntzen bilakaeraren etapa desberdinak.
2. Testu filosofikoen eta literarioen historia eta transmisioa.
3. Hitz eraketa: Filosofiaren eta zientzia desberdinen etimologia eta lexikoa grekotik eta latinetik abiatuta.
4. Grekoa/Latina I: Fonetikaren eta Morfologiaren hastapenak
5. Grekoa/Latina II: Sintaxia

Metodologia

1. Bertaratzea eta partehartzea. Klaseetara etorri eta bertan planteatuko zaizkien buruketa, proiektu eta proposamenetan parte hartzea ebaluatuko zaie ikasleei (orotariko puntuazioaren % 20a).

2. Banakako lana. Klasean irakasleak azaldutako arazo edo proposamen jakin batzuei buruzko idatzizko lan bat izango da, gero ahoz azaldu beharko dena (orotariko puntuazioaren % 20).
3. Idatzizko froga. Ikasgaia azaltzerakoan irakasleak planteatutako galdera, arazo eta proposamenen antzekoak garatzea da frogaren helburua. Bi froga egingo dira, lehenengoa kurtso erdian eta bigarrena bukaeran (orotariko puntuazioaren % 60, froga bakoitzak %30)

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 42   18            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 63   27            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Irizpide orokorrak: idatzizko azterketa edo froga, gelako praktikak, banakako lanak eta ahozko azalpenak.

Ikasgaia gainditzeko EBALUAZIO JARRAIA egingo da. Halere, ikasleek bukaerako froga edo azterketa egin beharko dute urtarrilan eta ekainan.

KALIFIKAZIOA
Orotariko nota, froga mota desberdinetan lortutako nota partzialen batura izango

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

KALIFIKAZIOA
Ikasgaia amaituta, idatzizko froga bat egingo du ikasleak non azaldutako edukiekin erlazionaturiko galderak eta ariketak garatu eta burutu beharko dituen. Ikasleak banakako lana egina eta ahoz aurkeztua izango balu, idatzizko frogak 100% 60 balioko du. Lana egina izango ez balu, bukaerako frogak 100% 100 balioko du.

Nahitaez erabili beharreko materiala

Diccionario VOX Latín-Español, Barcelona, 1995.
PABÓN, J. M., Diccionario manual griego-español, Barcelona,1967 (múltiples reediciones).

Horretaz gain, irakasleek beste era bateko materiala ere utziko dute ikaslearen eskura (hara nola, testuak, gramatika eranskinak, gai teorikoak): material hori ere beharrezkoa izango da.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

A. AYUSO CALVILLO, Presentación de la lengua latina, Madrid, 1999.
J.A. BELTRAN, Introducción a la morfología latina, Zaragoza, 1999.
J. BERENGUER AMENÓS, Gramática griega, Barcelona, 1942 (múltiples reediciones).
FLEURY, E., Compendio de fonética griega, Barcelona, Bosch, 1986.
FLEURY, E., Morfología histórica de la lengua griega, Barcelona, 1971.
LARA, D., Iniciación a la lexicografía griega, Madrid, 1997.
S. MARINER et al., Lengua y literatura latinas I, UNED, Madrid, 1990.
L.R. PALMER, Introducción al latín, Barcelona, 1984.
P. QUETGLAS, Elementos básicos de filología y lingüística latinas, Barcelona, 1985.
REYNOLDS, L. D. - WILSON, N. G., Copistas y filólogos, Madrid, Gredos, 1995.
L. RUBIO-T. GONZÁLEZ ROLÁN, Nueva Gramática Latina, Madrid, 1986.
E. VALENTÍ FIOL, Gramática de la lengua latina, Barcelona, 1999.
CRESPO, E. - CONTI, L. ¿ MAQUIEIRA, H., Sintaxis del griego clásico, Madrid 2003.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

DICCIONARIOS
BAILLY, C. Dictionnaire grec-français, Paris 1963.
CHANTRAINE, P., Dictionnaire étymologique de la langue grecque: histoire des mots, París 1968-1980.
CODERCH SANCHO, J., Diccionario español-griego, Madrid 1997.
Diccionario VOX Latín-Español, Barcelona, 1995.
F. GAFFIOT, Dictionnaire Latin-Français, Paris, Hachette,1951
LIDDELL, H. G. - SCOTT, R., A Greek-English Lexicon, Oxford 1996 (última reimpresión).
Oxford Latin Dictionnary, Oxford University Press, 1962-1980.
PABÓN, J. M., Diccionario manual griego-español, Barcelona,1967 (múltiples reediciones).
RODRÍGUEZ ADRADOS, F. (dir.), Diccionario griego-español, Madrid 1980- (seis vols. aparecidos
hasta la fecha,
SEBASTIÁN YARZA, F. I., Diccionario griego-español, Barcelona 1964.
S. SEGURA MUNGUÍA, Nuevo diccionario etimológico Latín-Español, Bilbao, 2006.
 • Aldizkariak:

CFC = Cuadernos de Filología Clásica (Un. Complutense de Madrid).
EC = Estudios Clásicos (Revista de la Sociedad Española de Estudios Clásicos).
Emerita (Revista de Lingüística y Filología Clásica).
Faventia (Un. Autónoma de Barcelona).
Gerion (Un. Complutense de Madrid).
Habis (Un. de Sevilla).
Minerva (Un. de Valladolid).
Myrtia (Un. de Murcia).
ReLat = Revista de Estudios Latinos.
Veleia (UPV/EHU).
 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://clasicas.usal.es/portal_recursos/
http://www.estudiosclasicos.org
http://www.fordham.edu
http://www.greek-language.gr
http://www.perseus.tufts.edu
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl111.php
http://www.extremaduraclasica.com/gramatica_latina/index.html

Oharrak

Hizkuntza bat ikasi eta barneratzeak etengabeko esfortzua eskatzen du. Beraz, klaseetara etortzea, parte hartzea eta banakako lana egitea kontuan hartuko dira.
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es