Ogi apurrak

25147 - Logika I • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Filosofiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ikasgai honen irakaskuntzarako ez da beharrezkoa Filosofiako graduaren lehenengo ikasturteko ikasgaiak ezagutzea. Logika eta zientziaren filosofia arloko ikasgaietarako tresna analitiko baliozkoa da oso. Logika proposizionala klasikoaz arduratzen den irakasgaia da; eta neurri txikiagoan bada ere, era berean logika ez-klasikoa jorratzen da. Logika-1 irakasgaiak lehen mailako predikatuen logikaz arduratzen den Logika-2 irakasgaian bere jarraipena du. XX. mendeko filosofia analitikoaren funtsezko oinarriak ezagutzea komenigarria da. Bi logika hauen irakaskuntzak arrazonamendu analisiaren moduetan eta arrazionalitate teoriko zein praktikoaren azterketan laguntzea nahi du.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Gaitasunak ondoko arloetan gauzatzen dira:

Hizkuntza naturala eta hizkuntza formala. Forma logikoa. Ondoriotasun logiko kontzeptuaren azterketa. Argumentazioa eta Logika. Logika proposizional klasikoaren sintaxia eta semantika. Falaziak. Proposizioen logikarako sistema formalak. Logika proposizional ez-klasikoetarako sarrera. Metalogika: funtsezko kontzeptuak eta emaitzak.

Irakasgai hau Derrigorrezkoa da eta Logika Moduloari dagokio. Bere ekarpena beharrezkoa da irakasgaiari (moduloari) dagozkion gaitasunak lortzeko; gaitasun guztiak zeharkakoak dira.

Kurtsoaren koordinatzailea irakasgai honen koordinazio horizontalaz arduratuko da, gradu koordinatzaileari, aldiz, koordinazio bertikala egokituko zaiolarik.


EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

Programak 10 ikasgai ditu. Lehena, sarrera modukoa eta kontzeptuala da, logika nozioari buruzkoa, hain zuzen. Eta horren tratamendua hizkuntza formal gisa. Era berean, oinarrizkoa den “ondoriotasun” nozioa bai semantikan bai kalkuluan aztertzen da. Programaren lehenengo zatiak logika proposizional klasikoaren semantikarentzat 2-5 ikasgaiak jartzen ditu. Honi bigarren zatiak segitzen dio, kalkulu axiomatikoa eta dedukzio-naturala, 6-7 ikasgaiekin. Era honetan, hirugarren zatian, 8 eta 9 ikasgaietan, logika proposizional ez-klasikoak, diberjenteak (bereziki, balioanizdunak) zein hedatuak (bereziki, modala) sartzen dira. Azken zatian, 10. ikasgaia dugu, eta honetan logika proposizionalaren metalogikaren oinarriak ditugu aztergai (zuzentasuna, konsistentzia, osotasun semantikoa, erabakigarritasuna, erregelen eta axiomen independentzia)

N.B.: Ikasleei ikasgaiaren programa lehenengo egunean banatzen zaie, programan oinarrizko eta sakontzeko bibliografia sartzen da, eta ebaluaketa modua jakinarazten zaie.

Metodologia

Irakaskuntza presentzial magistraleko orduetan ikasgai-zerrenda guztia emango da. Aldi berean, logika-testu batzuk landuko dira osagarri moduan. Saio berezi batzuk erreserbatuko dira aurrez etxean irakurritako testu horiei buruz eztabaidatzeko.
Irakaskuntza presentzialeko ikasgai-praktiketako orduetan ariketak egingo dira bakarka eta taldeka (talde txikietan), teorian ikusitako kontzeptuak landuz. Ikasgai bakoitzean ariketa egokiak proposatuko dira. Kontzeptu eta metodo logikoak lantzeko ariketa praktikoak egitea beharrezkoa da.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 42   18            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 63   27            

Ebaluazio-sistemak

 • EBALUAZIO JARRAITUAREN SISTEMA
 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 50%
  • PRAKTIKAK EGITEA (ARIKETAK, KASUAK EDO BURUKETAK) 40%
  • LANEN, IRAKURKETEN... AURKEZPENA 10%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:


Irakasgaiaren ebaluaketak ondoko konposizioa izango du: Azterketak %50 balioko du. Kurtsoan zehar gelan eta etxerako proposatuko diren ariketek eta jarduerek %40 balioko dute. Testu iruzkina %10 izango da.

Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoekin bat lauhilekoa hasten denetik kontatzen hasita.

Etengabeko ebaluazioaren kasuan, deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek kasuan kasuko irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino lehen, gutxienez, hilabete lehenago egin beharko dute eskaria. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Irakasgai honen ebaluaketarako azkeneko idatzizko azterketa bakarrik hartuko da kontuan. Azken ebaluazioanaren kasuan, azterketa egun ofizialetan egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki kasuan kasuko deialdiari uko egitea.

Nahitaez erabili beharreko materiala

1.    Ariketa orriak.
2.    Klasean banatutako materialak ikasgai bakoitzaren irakaskuntzaren osagarri moduan.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

DEAÑO, A., Introducción a la lógica formal. Madrid: Alianza, 1974.
GARRIDO, M., Lógica simbólica. Madrid: Tecnos, 1974, 2001.
MATES, B., Lógica matemática elemental. Madrid: Tecnos, 1987.

Ingelesez:
Copi, I., Introduction to Logic. New York: Macmillan, 1953.
Lemmon, E.J., Beginning Logic. 7th printing. Indianapolis: Hackett, 1988.
Newton-Smith, W.H., Logic. An Introductory Course. London: Routledge, 1985.
Restall, G., Logic. An Introduction. London: Routledge, 2006.
Tomassi, P., Logic. London: Routledge, 1999.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Badesa, C., Jané, I. y R. Jansana, Elementos de lógica formal. Barcelona: Ariel, 1998.
Gamut, L.T.F. Introducción a la lógica. Buenos Aires: Eudeba, 2002.
Haack, S., Lógica Divergente. Madrid: Paraninfo, 1980.
Hilbert, D. y W. Ackermann, Elementos de lógica teórica, 3ª ed. Madrid: Tecnos, 1993.
Hughes, G. and M. Cresswell, Introducción a la lógica modal. Madrid: Tecnos, 1973.
Honderich, T.(ed.), Enciclopedia Oxford de Filosofía. Madrid: Tecnos, 2009.
Kleene, S. C., Introducción a la Metamatemática. Madrid: Tecnos, 1974


Ingelesez:
Church, A., Introduction to Mathematical Logic (revised ed.). Princeton: P.U.P., 1956.
Detlefsen, M. et al., Logic from A to Z. London: Routledge, 1999.
Enderton, H.B., A Mathematical Introduction to Logic. London: Academic Press, 1972.
Gabbay, D. and F. Guenthner (eds.), Handbook of Philosophical Logic, Vols. II and III. new edition. Dordrecht: Kluwer, 1994.
Goldrei, D., Propositional and Predicate Calculus. A Model of Argument. London: Springer-Verlag, 2005.
Haack, S., Deviant Logic, Fuzzy Logic. Chicago: University of Chicago Press, 1996.
Hamilton, A.G., Logic for Mathematicians, revised edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
Hilbert, D. and W. Ackermann, Principles of Mathematical Logic. New York: Chelsea, 1950.
Honderich, T. (ed.), The Oxford Companion to Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1995.

 • Aldizkariak:

Teorema

Ingelesez eta maila altuko aldizkariak

1. Journal of Philosophical Logic.
2. The Bulletin of Symbolic Logic.
3. History and Philosophy of Logic.
4. Notre Dame Journal of Formal Logic.
5. Journal of Applied Logic.
6. Journal of Logic, Language, and Information.
7. Argumentation
8. The Review of Symbolic Logic
8. Informal Logic
 • Interneteko helbide interesgarriak:

Ingelesez:
http://plato.stanford.edu
http://www.iep.utm.edu

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/03/31
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es