Ogi apurrak

25166 - Metafisika II  • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
  • Titulazioa: Filosofiako Gradua
  • Ikasturtea: 2017/18
  • Maila: 3


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Metafisika I eta Metafisika II ikasgaiak modu bakar batean daude osatuak. Bere xedea, metafísikak, (lehenengo filosofia bezala ulertuz), dituen arazo nagusien ulermen sistematikoa laguntzea izango da. Baita ere, bere historia kontzeptuala, historia eta culturaren artean osatu dituen loturak eta, aldi berean, culturaren barne betetzen duen legua. Metafisika Iek, metafisikaren nozio eta bere arazo nagusienetara sarrera eskeintzen du.

Metafisikako egile ezagunen testuak, arlo horretako oinarri kontzeptualak eta historia islatzen direnak, modu aktiboan ulertzea eta modu kritikoan interpretatzea, gutxienez EBko bi hizkuntza ofizialetan.
Sistema metafisikoak historiari eta horiek oinarritzeko arazoei buruzko gaiak ahoz azaltzea, eztabaidatzea, modu kritikoan baloratzea, eta horiei buruzko hitzaldi ongi egituratuak modu arrazoituan idaztea, eta horretarako, terminologia tradizional eta garaikide ezaguna erabiltzea.
Taldean nahiz modu autonomoan lan egitea, eta Metafisikako arazo errepikariak identifikatzea eta aztertzea, eta filosofia praktikoaren arloan agindu behar duten baloreei eta printzipioei gogoeta metafisikoa aplikatzea.
Hainbat prozeduraren bitartez, historian zehar proposatutako argumentu metafisikoen balizkotasuna edo onargarritasuna identifikatzea eta ebaluatzea, eta horretarako, horien puntu ahulak, falaziak eta paralogismoen menpe dauden alderdiak nabarmentzea.
Sistema metafisiko tradizionalak eta garaikideak ikertzeko asmoz informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri bibliografikoak eskuratzeko.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

OHARRA: Ondoren agertzen den gai-zerrenda orientagarria da eta ikasturte hasieran zehaztuko da.

1)Metafisikaren historizitatea. Zientzia lehena eta beste zientzien oinarri gisa agertzen den zientzia baten historizitateak, ze ondorio kontzeptualak ditu?
2)Aintzeneko eta erdi aroko metafisika. Sortutako arazo eta emandako erantzun proposamen aintzinako eta erdi aroko testu garrantzitsuenetan.
3)Bira kartesiarra eta metafisikaren krisialdi modernoa.: metafisikaren aldakuntza modernoa.Filosofia modernoen testuetan agertzen diren arazo eta erantzun proposamenak.
4)Bira linguistikoa eta metafisikaren krisialdi garaikidea. Bira kinguistikoaren ondorioak proiektu metafisikoarekiko eta metafisikaren garaiko krisialdiaren inguruan hainbat bertsio.
5)Egoeraren laburpena: metafisika, zientzia eta kultura garaikidea. Zientziaren aroan posible al da metafisika? Zer esan nahi du "aro post-metafisikoa" adierazpenak, garaiko kulturara deskribatzerakoan erabiltzen denean?
* Kurtsoaren hasieran, irakasleak egitarauak izan ditzekeen aldaketa eta xehatasunen berri argituko ditu

Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

  • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
    • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Klasean partehartzea kontuan hartua izango da ikasgaiaren ebaluaketarako

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

MARTÍNEZ, F. J.: Metafísica, UNED, Madrid, 1988

Bibliografia

  • Oinarrizko bibliografia:

PLATÓN: República, Libros VI y VII (CECL. Madrid 1981) y ARISTÓTELES: Metafísica (Gredos, Madrid 1994)
DESCARTES, R.: Meditaciones Metafísicas, Madrid 1977. Badago euskal bertsioa.
KANT, I.: Prolegómenos a toda metafísica futura, ed. Bilingüe, Itsmo Madrid 1999
HEGEL, G.W.F., Fenomenología del espíritu, FCE, México 1985, Badago euskal bertsioa. Itzul. Ibon Ulibarri.
HABERMAS, J.: Pensamiento postmetafísico, Taurus, Madrid, 1990
  • Gehiago sakontzeko bibliografia:

CONILL, J: El crepúsculo de la metafísica, Anthropos, Barceleona 1988
LOVEJOY, A. O.: La gran cadena del ser, Barcelona 1983
QUINE, W. V: Relatividad ontológica y otros ensayos, Alianza, Madrid, 1986
RORTY, R.: La filosofía en el espejo, Madrid 1983
STEGMÜLLER, W.: Metafísica, escepticismo y ciencia, Alianza, Madrid, 1986

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es