Ogi apurrak

25149 - Filosofia Politikoa I • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Filosofiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

1. Filosofia Politikoaren izaera aztertu.
2. Filosofia Politiko klasikoaren eta garaikidearen ezaugarri ezberdinak ezagutu.
3. Filosofia Politikoaren oinarrizko kontzeptuen azterketa: boterea, legitimitatea, autoritatea, Estatua, balio politikoak.
4. Filosofia Politikoaren egungo eztabaidak (feminismoa, kultur aniztasuna, globalizazioa) aztertu.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Sarrera historikoa: Politikaren pentsalari handiak. Filosofia Politikoaren Historia.
2. Filosofia Politikoa: diziplina analitiko eta arauemailea. Diziplina gisa, Filosofia Politikoaren ezaugarriak.
3. Natura egoera eta estatuaren justifikazioa.
4. Botere politikoa eta beraren legitimitatea. Legitimotasun horren oinarriak.
5. Demokrazia. Arazoak eta tentsioak. Demokrazia ereduak.
6. Balio politikoak: askatasuna, berdintasuna, justizia.
7. Erronka berriak: feminismoa, kultur aniztasuna, globalizazioa.

Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 42   18            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 63   27            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

Leo Strauss, “Zer da Filosofia Politikoa?” (Esteban Antxustegi, Filosofia politikorako irakurketak I. EHUko Argitalpen Zerbitzua, 1998.), 23-62.
Jonathan Wolff, Filosofía Política. Una introducción, Barcelona, Ariel, 2012.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

Platon, "Politeia", Klasikoak, 1993.
Thomas Hobbes, "Leviathan", Klasikoak,1994.
John Locke, "Gobernu zibilari buruzko bigarren tratatua", Klasikoak, 2003.
Jean-Jacques Rousseau, "Gizarte-Hitzarmena", Klasikoak, 1993.
John S. Mill, "Askatasunaz, Emakumeen Menpekotasuna eta Sozialismoari buruzko Kapituluak", Klasikoak, 2004.
Max Weber, "Politika, eta zientzia lanbide", Klasikoak, 2007.
John Rawls, "Justiziaren teoria bat", Klasikoak, 2008.

(Liburu hauek guztiak eskuragarri http://www.ehu.es/ehg/klasikoak/ helbidean.)
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Esteban Antxustegi, "Filosofia politikorako irakurketak I" (1998), "II" (1999), "III" (2005), EHUko Argitalpen Zerbitzua.
Jose María Cabo, “Filosofia politikoa” (Askoren artean, "Filosofiako gida", UEU, 2004), 217-227. (Eskuragarri http://www.buruxkak.org/ helbidean)
Will Kymlicka, "Filosofía política contemporánea. Una introducción", Barcelona, Ariel, 1995.
David Miller, "Filosofía política: una breve introducción", Madril, Alianza, 2011.
Michael J. Sandel, "Justicia. ¿Hacemos lo que debemos?", Debolsillo, 2012.
 • Aldizkariak:

ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política, ISSN: 1130-2097, CSIC, Instituto de Filosofía, Madrid.
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA, UNED, ISSN 1132-9432, Madrid.
RES PUBLICA. Revista de Filosofía Política, Universidad de Murcia, ISSN: 1576-4184, Murcia.
CONTRASTES. Revista Internacional de Filosofía, Universidad de Málaga, ISSN: 1136-4076, Málaga.
DILEMATA. Revista Internacional de Éticas Aplicadas, ISSN: 1989-7022.
 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria
http://saavedrafajardo.um.es
http://www.dilemata.net/

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es