Ogi apurrak

25161 - Filosofia Politikoa II • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Filosofiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 3


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

IRAKASGAIAREN EDUKIEN DESKRIBAPENA
Demokraziaren ikasketari lotzeko arrazoi zibikoak azaltzeaz gain, haren izaera eta beste erregimen politikoen gainetik dagoela frogatzeko argudio egokienak erakusten dira. Gainera, erabakiak hartzeko prozesu demokraziari dagozkion hiru momentuak aztertzen dira eta egun hartzen dituen modu nagusien berri ematen da.
Irakasgai hau Etika eta filosofia politikoa izeneko derrigorrezko multzo eta moduluari dagokio. Hortaz, haren ekarpena ezinbestekoa da moduluko gaitasunak gainditzeko, guztiak zeharkakoak izanik.
Ikasturteko koordinatzailea irakasgai honen koordinazio horizontalaz arduratuko da, koordinazio bertikala graduko koordinatzaileak bideratuko duen bitartean.

ETIKA ETA FILOSOFIA POLITIKOKO MODULUAREN GAITASUNAK
Historiako egile esanguratsuenen filosofia politikoaren, etikaren eta demokraziaren teoriaren teoriak eta testuak modu aktiboan ezagutzea eta modu kritikoan interpretatzea, jokoan dauden kontzeptuak eta argumentuak bereiztea, eta horretarako, filosofia praktikoaren terminologia espezializatua erabiltzea
Hainbat prozeduraren bitartez hitzaldi politikoaren eta moralaren berariazko argumentuen baliozkotasun formala identifikatzea eta ebaluatzea, eta falazia errepikarienak identifikatzea.
Filosofia politikoaren, etikaren eta teoria demokratikoaren oinarri arautzaileak gizarte-konpromisoen zerbitzura eta desberdintasunaren eta aniztasunaren errespetuaren zerbitzura jartzea.
Arazo sozialei, moralei eta politikoei lotutako eta filosofia politikoari, etikari eta demokraziaren teoriari lotutako gaiak laburtzea, modu kritikoan baloratzea, ahoz azaltzea, eta horiei buruzko hitzaldi ongi egituratuak modu arrazoituan idaztea.
Filosofia politikoaren, etikaren eta demokraziaren teoriaren arazo klasikoak, gaur egungo eztabaidak eta horien arteko harremana talde-lanean identifikatzea; hartara, aurrez aztertutako bereizketak, kontzeptuak eta argumentuak horiei modu kritikoan aplikatzeko; eta horietan ezkutatutako gai filosofiko sakonak identifikatzea.
Informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta filosofia politikoko, etikako eta demokraziaren teoriako iturri bibliografikoak eta material erabilgarriak eskuratzeko.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Heziketa demokratikorako arrazoiak. Heziketa demokratikoa
2. Demokraziaren historia. Demokrazia kontzeptuaren historia eta bilakaera
3. Aske eta berdinen arteko gobernua. Askatasuna eta berdintasuna
4. Demokraziaren justifikazioa
5. Prozesu demokratikoa. 1/ Ordezkaritza: alderdi politikoak eta Parlamentua. Ordezkazitza politikoa, alderdiak eta Parlamentua
6. Prozesu demokratikoa. 2/ Deliberazioa: negoziatu eta argudiatu. Deliberazio politikoa
7. Prozesu demokratikoa. 3/ Erabakia: gehiengoaren erregela. Erabaki politiko demokratikoa
8. Demokrazia konstituzionala
9. Demokrazia liberala
10. Demokrazia errepublikarraren ideala. Demokrazia errepublikarra

Ikasturtearen hasieran irakasleak gai zerrenda hau zehaztu edo osatu dezake.

Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Irakasgai hau ebaluatzeko garaian eskola-asistentzia aintzat hartuko da.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

Dahl R., La democracia. Una guía para los ciudadanos, 1999, Taurus. Madrid.
Held D., Modelos de democracia, 2001, Alianza. Madrid.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

Berlin I., Cuatro ensayos sobre la libertad, 1998, Alianza, Madrid.
Kelsen H., Esencia y valor de la democracia, 2002, Comares, Granada.
Sartori G., Elementos de teoría política, 1992, Alianza, Madrid.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Arteta A. (ed.), El saber del ciudadano. Las nociones capitales de la democracia, 2008, Alianza, Madrid.
Antxustegi Igartua, E., Demokraziaren historia, 1998, Gaiak, Donostia.
Dahl R., La democracia y sus críticos, 1992, Paidós, Barcelona.
Manin B., Los principios del gobierno representativo, 1998, Alianza, Madrid.
Ovejero F., Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo, 2008, Katz, Buenos Aires.
Schumpeter J., Capitalismo, socialismo y democracia, 1984, Folio, Madrid.
 • Aldizkariak:

ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política, ISSN: 1130-2097, CSIC, Instituto de Filosofía, Madrid.
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA, UNED, ISSN 1132-9432, Madrid.
RES PUBLICA. Revista de Filosofía Política, Universidad de Murcia, ISSN: 1576-4184, Murcia.
CONTRASTES. Revista Internacional de Filosofía, Universidad de Málaga, ISSN: 1136-4076, Málaga.
 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria
http://saavedrafajardo.um.es

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es