Ogi apurrak

25155 - Ezagutzaren Teoria I • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Filosofiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 2


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Los contenidos fundamentales de esta asignatura se centran en los problemas de la explicación del concepto "conocimiento", las fuentes del conocimiento, la extensión y sus límites, la exposición y examen de las diferentes teorías del conocimiento, así como en el análisis tradicional del conocimiento como "creencia verdadera justificada". También se analizará el concepto de "e-Epistemología" en el contexto actual.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Gai horren oinarrizko edukiak ezagutzaren azalpen kontzeptualaren arazoei buruzkoak dira, hain zuzen, ezagutzaren iturriei buruzkoak, ezagutzaren teoria ezberdinen azalpen eta aztarketei buruzkoak eta ezagutzaren analisi tradizionalari buruzkoak ere. Tradizionalki, ezagutza ¿egiazko sinesmen justifitakua¿ bezala definitzen da.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Zer da ezagutza? Ezagutzaren motak.
2. Nola ezagutzen dugu? Ezagutzaren iturriak eta bere objektuak. Ezagutzaren bidea (Ulises, Adorno)
3. Ezagutzaren teoriak: Arrazionalismoa, Enpirismoa, Pragmatismoa, Eszeptizismoa, Transzendentalismoa, Espekulazioa. Ezagutzarei buruzko teoria ezberdinak.
4. Analisis tradizionala: Ezagutza egiazko sinestasun justifikatu bezala. Konzepzio horri kritika.

Metodologia

Exposición magistral de Profesor y participación del alumnado mediante aportaciones personales de las lecturas de autores clásicos y contemporáneos indicados en la bibliografía y discutidos en clase.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 42   18            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 63   27            

Ebaluazio-sistemak

 • EBALUAZIO JARRAITUAREN SISTEMA
 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 40%
  • LANEN, IRAKURKETEN... AURKEZPENA 40%
  • Asistencia y participación activa 20%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

El examen será escrrito. Posibilidad de presentar Trabajos individuales.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

En la convocatoria extraordinaria sólo es posible la "prueba o evaluación final".
Se tendrá en cuenta lo siguiente: examen escrito (100 %) [El profesor, si así lo considera, podrá tener en cuenta otros factores].

Nahitaez erabili beharreko materiala

SÁNCHEZ MECA, D.: (2001): Teoría del conocimiento. Ed. Dykinson. Madrid.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

Homero: Ulises XII/M (Sireneen pasartea; Adorno, Ilustrazioaren Dialektika)
Sofokles: Antigona (Hegel: Gogoaren Fenomenologia)
Platon: Errepublika, Fedon (96,5-102,a)
Aristoteles: (Metafisika B)

Descartes: Metodoaren Diskurtsoa (Klasikoak)
Leibniz/Locke eztabaida (Leibnizi Javier Echevarriak egindako sarrera)
Hume (Klasikoak)

Kant: Arrazoi hutsaren kritika (Klasikoak): Sarrera eta Estetika tranzendentala. Kategoriak. (Klasikoak)
Hegel: Gogoaren Fenomenologia (I-IV) (Klasikoak)VI (Antigonai buruzkoa). • Gehiago sakontzeko bibliografia:

CASSIRER, E. (1986): El problema del conocimiento. Vol. I-IV. F. C. E. México.
GETTIER, E. L. (1963): Is Justified True Belief Knowledge, en Analisis, 23 (1963), pp.121-123.
POPPER, K.R. (1979, 2ª ed.): El desarrollo del conocimiento científico. Conjeturas y refutaciones. Paidós. Buenos Aires.

 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://www.ucs.louisiana.edu/~kak7409/EpistPapersBySubject.html#Evolutionary (22.7.2011)
http://www.filosofia.net/ (27.7.2011)
http://fs-morente.filos.ucm.es/publicaciones/recursos/inicio.htm (27.7.2011)
http://www.epistemelinks.com/ (27.7.2011)
http://plato.stanford.edu/ (27.7.2011)
http://www.earlham.edu/~peters/philinks.htm (27.7.2011)
http://www.webdianoia.com/ (27.7.2011)
http://noesis.evansville.edu/ (27.7.2011)
Vídeos
Epistemología/Teoría del Conocimiento I-V (http://www.youtube.com/watch?v=lpmf5AIbP_E&feature=mfu_in_order&list=UL)
Epistemología y Gnoseología: http://www.youtube.com/watch?v=3mpVvyDxCEg&feature=mfu_in_order&list=UL
Sobre la verdad: http://www.youtube.com/watch?v=wGTkj6SiGpA&feature=autoplay&list=UL3mpVvyDxCEg&lf=mfu_in_order&playnext=1

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/06/21
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es