Ogi apurrak

25170 - Antropologiako Oinarrizko Testuak  • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
  • Titulazioa: Filosofiako Gradua
  • Ikasturtea: 2017/18
  • Maila: 1


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Ikastaro honek aurrez hautaturiko antropologiako oinarrizko testu sorta baten eta hauei loturiko sei monografien lanketa proposatzen du. Hiru helburu ditu ikastaroak: 1) antropologiaren baitan dauden metodo nagusien berri ematea, 2) Europako eta Estatu Batuetako antropologien artean dauden lotura teorikoak eta hauen erakusgarri diren monografia klasikoak ikusgarri egitea, 3)etnografia bera, ezagutza antropologikoak eraikitzeko garaian, iharduera pribilegiatu egitea.
Ikastaro honek parte hartzen duen moduluaren helburuak lortzeko balio du.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

GAIA 1.
Kulturatik kulturara: lehenengo haustura epistemologikoa. Modernitatearen ilusioak. Gizadi osoarentzat historia unilineal bat. Transkribapenak: kultura ezberdinen historia espezifikoak.

GAIA 2.
Teoria antropologikoak eta praktika etnografikoak; behaketa, deskribapena, transkribapena, azterketa. Etnografia positibisten ekoizpena. Funtzionalisten ikerketak, hurbilketa kulturalistak. Kontestu kolonialetan egindako ezagutza etnografikoa: erabilpen politikoak.

GAIA 3.
Oinarrizko egituren bila: bigarren haustura epistemologikoa. Proposamen arrazionalista bat. Egiturak ezin daitezke behatu. Aldaezinak diren unibertsalen bila. Inkontzientearen garrantzia. Aldarrikapen heretiko bat: ¿bidaiari eta esploratzaileekiko gorrotoa?

GAIA 4.
¿Eta zer gertatzen da pertsonekin? ¿Baldintzatuak edo mugatuak?. Egituren eransketa. Subjektuak botere, ezberdintasun eta dominazio sistema sozialetan. Gatazkaren inguruko hausnarketa eta aldaketa soziala. Historia eta egitura artikulatu beharraz.

GAIA 5.
Unibertsal dena partikularra da: hirugarren haustura epistemologikoa. Ezaguera antropologikoaren interpretazio sistemaren zantzuak. Deskribapen mamitsuaren datu osagarriak. Idealismo interpetatzaile batetaruntz. Interpretazioaren mugak.

GAIA 6.
Monografia klasikoaren prosa errealista eta bere egiazkotasunaren eraginak. Monografiak: osotasun fikzioak. Monografia versus landa laneko egunkaria. Iharduera antropologikoaren inguruan: intersubjektitibitatea; intertestualitatea eta iharduera etnografikoa.

Metodologia

Irakaskuntza estrategia hauexek izango dira: klase magistralak, irakurgaien gaineko lana eta ikasleen aurkezpenak. Osagarri gisa, antropologia dokumentalak.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 48   12            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 72   18            

Ebaluazio-sistemak

  • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
    • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

1.- Klaseetara datozenentzat:
Ikastarora bertaratzea, partehartze aktiboa eta tutoretzara bertaratzea: 10% (1/10)
Irakurgaien laburpena: 20% (2/10)
Talde aurkezpenak: 20% (2/10)
Bestelako lana (2 aukera):
- Lan indibiduala (ahozko aurkezpena): 50% (5/10)
- Azterketa idatzia: 50% (5/10)

2.- Klaseetara ez datoztenentzat: azterketa idatzia

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

GAIA 2:
Benedict, R. (1974): El crisantemo y la espada. Patrones de la cultura japonesa, (9-25), Madrid, Alianza.
Malinowski, B. (1975) [1922] Los argonautas del pacífico occidental (19-42), Barcelona, Península.

GAIA 3:
Lévi-Strauss, C. (1976): “Familia”. Polémicas sobre el origan y la universalidad de la familia, Barcelona, Anagrama, 7-50.
Lévi-Strauss, C. (1988): Tristes Trópicos (19-23; 330-340), Barcelona, Paidós.

GAIA 4:
Appadurai, A. (2007): "Las identidades predatorias", en: "El rechazo de las minorías. Esayo sobre la geografía de la furia (pp. 69.79), Barcelona, Tusquets.
Héritier, F. (1996): Masculino / Femenino. El pensamiento de la diferencia (Cap.1). Barcelona, Ariel.

GAIA 5:
Geertz, C. (1998): “Deskribapen trinkoa: kulturaren teoria interpretatibo bateruntz, Ankulegi, 2:90-113.
Geertz, C. (1994) “¿Desde el punto de vista del nativo: sobre la naturaleza del conocimiento antropológico”, Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas (73-90) Barcelona, Paidós.

GAIA 6:
Clifford, J. 1991. "Sobre la autoridad etnográfica" en El surgimiento de la antropología posmoderna Barcelona, Gedisa: 141-170
Marcus, G.E. & Cushman, D. E. 1991. "Las etnografías como textos", en El surgimiento de la antropología posmoderna. Barcelona, Gedisa: 171-213.

Bibliografia

  • Oinarrizko bibliografia:

Bateson, G. (1990): Naven. Una ceremonia Iatmul, Madrid, Jucar.
Clastres, P. (1998): Crónica de los indios guayaqui. Barcelona, Alta Fulla.
Descola, P. (2005): Las lanzas del crepúsculo. Buenos Aires, F.C.E.
Evans-Pritchard, E.E. (1977): Los nuer, Barcelona, Anagrama.

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es