Ogi apurrak

26272 - Kultura arteko Hezkuntza • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Gizarte Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 3


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Helburuak:

Gure gizartean hizkuntz eta kultur aniztasun gaia aztertu, hezkuntza arloan bereziki, eremu formal nahiz ez formalean.

Kultur aniztasuna, kultur artekotasuna, integrazioa, asimilazioa, e.a. ko kontzeptuak sakonki aztertu.

Modu berezian, immigrazioa eta umeen hezkuntza aztertu, eskolako eta gizarte arazoak analizatuz.


Gaitasunak:

-Iturri garratzitsuenetan kultur arteko gaiei buruzko informazioa bilatzeko gaitasuna
-Immigrazioa, integrazioa eta hezkuntzaren gaiak ondo erlazionatu
-Hezkuntza eta immigrazioaz ideiak sakondu.
-Gai hauetako kontzeptuak ondo menperatu.
-Publikoz ideiak azaldu eta eztabaidatu.
-Gaiari buruzko proiektuak diseinatu eta garatu
-Gaiai buruzko ikuspegi kritikoa garatu.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1.-Kultura, hezkuntza, kultur aniztasuna, kultur identitatea eta hezkuntza. Aniztasun kulturalaren kudeaketa, begirunea.

2.-Asimilazioa, integrazioa, ghetizazioa eta abarren aurrean hezkuntzaren erantzuna. Hezkuntza inklusiboa, kultur arteko hezkuntza.

3.-Euskal Herriko immigrazioa. Etorkinen jatorria, proportzioak, nongoak eta zenbat diren. Ikasle etorkinak hezkuntzan, eremu formal eta ez formalean.

4.-Hezkuntza Formala ikasle etorkinekin. Kultur arteko programak. Baliabide eta praktika onak. Arazoak etorkinen hezkuntzaz.

5.-Gezkuntza ez formala ikasle etorkinekin. Aisialdia eta immigrazioa. Eskola frakasoaren aurkako lana. Eremu ez formalean integrazioa ahaleginak.

6.-Hezitzaileen formazioa. Oinarriak. praktika onak. Kasu eta esperientzien azterketa.

Metodologia

Metodologia eguneko klaseko lanean oinarrituko da, irakaslearen aurkezpenak eta ikasleen talde lanak konbinatuz.

Ikastaroan zehar kurtso bukaerako proiektua diseinatu eta burutu egingo da.

Azken proiektu hau eta bere aurkezpena ikasgaiaren ardatz nagusia izango dira.

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36 12 12            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54 18 18            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Ebaluazio jarraia izango da irakasgaian erabiliko dena. Irakasgaiaren funtsezko ardatza lanaren prozesuak eta lanaren emaitzak osatzen dutenez, biak (prozesua zein emaitza) hartuko dira aintzakotzat.

Horrez gain, ikasleek aukera izango dute deialdiari uko egiteko. Horretarako eskaria irakasgaiko irakasleari egin beharko diote idatzi bidez eta azterketetarako zehaztutako garai ofiziala hasi baino gutxienez hamar egun lehenago.

Kontutan hartuko ebaluazioa orduan ikasturtean zehar egindako ekimenak, bai bakarka eta baita taldeka. Baita ere ebaluatuko da ikasleek taldeka egingo duten lan monografikoa bat (15/20 orrikoa ) ikasgaian emandako gaitegiarekin zerikusia duena , lan hau klasean aurkeztuko da.

Ikasgai honetan ebaluatuko da ikaslearen parte-hartzea eta egindako jardueren kalitatea. Lanen ebaluazioan kontutan hartuko da informazioak ongi antolatuta dagoen, lanaren kalitatea eta gaiari buruzko hausnarketa;emaitzek arazoaren ikuspegi osoa eman behar dute eta ondorioen argudioek, arrazoibideak, koherenteak eta argiak izan behar dute, ikasgaian ikasitako azalpen teoriko eta praktikoak txertatuz.

Klaseko asistentzia %80 betetzea derrigorrezkoa izango da. Ebaluaketak honako irizpideak izango ditu:

Klaseko ekimenak egitea %30
Bukaerako talde lana %50
Proiektuaren aurkezpena %20

Ikasleari, justifikatutako arrazoiengatik ezin bazaio egin etengabeko ebaluazioa, bukaerako proba bakarra egingo zaio, irakasgaiko jakintzak eta gaitasunak bereganatu dituela egiazta dezan. Moduluko koordinatzaileak adieraziko dio egoera horretan dagoen ikasleari zein den jarrraitu behar duen prozedura.
Proba horrek irakasgaiko notaren %100 balioko du. Bukaerako froga honetara aurkezteko aukera egiten duenak, idatzizko froga bat egin beharko du eta baita ere lan-proiektu bat, derrigorrezkoak. Lan-proiektu hau aurrez azalduko diren testuak kontutan hartuta egingo dira. Idatzizko frogak %50 balio du eta lan-proiektuak %50a.

Idatzizko frogara ez aurkezteak deialdiari uko egitea suposatuko du.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

IKASTAROAN ZEHAR IKUSIKO DITUGUN PELIKULAK:

Chocolat
Un franco 14 pesetas
La clase
Fuerte Apache.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

Aguado, T. y Ballesteros, B. (coord) (2012). Equidad y diversidad en la educación obligatoria. En Revista de Educación, nº 358, monográfico.
Cea D’Ancona, Mª Ä.; Valles Martinez, M. S. (2010). Evolución del racismo y la xenofobia en España. Informe 2009. Ministerio de trabajo e Inmigración.
DEFENSOR DEL PUEBLO (2003). La escolarización del alumnado de origen inmigrante en España: análisis descriptivo y estudio empírico. Madrid: www.defensordelpueblo.es
Diez-Palomar, J. y Flecha, R. (Coord) (2010). Comunidades de aprendizaje: un proyecto de transformación social y educativa. En Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 67. Monográfico: Comunidades de aprendizaje.
Etxeberria, F. y otros (2013). Prejuicios del alumnado de secundaria de Gipuzkoa ante la inmigración. Revista de Teoría de la Educación, nº 25, pp 155-187
Etxeberria, F. y otros (2012). Menores Inmigrantes No Acompañados (MENA) en Euskadi y Aquitania: elaboración y puesta en marcha de un Plan de Formación para Educadores/as y Responsables. En RES, Revista de Educación Social, nº 15.
Etxeberria, F. y otros (2010). Integración del alumnado inmigrante: obstáculos y propuestas. En Revista de Educación Comparada, 16 (2010), 235-263.
Etxeberria, F. y otros (2010). Competencias interculturales del profesorado ante el alumnado inmigrante. En Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 13 (4), 79-94.
Malgesini, G. y Jiménez, C. (2000) : Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad. Ediciones Catarata. Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Navarro, J.L. y Huguet, A. (Coord) (2006). Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, nº 56. Monográfico: Inmigración y escuela.
IKUSPEGI 2008). Las lenguas de los inmigrantes en el País Vasco. Observatorio Vasco de la Inmigración.
France, A.; Mijares, L. (1999). Lengua y cultura de origen. Niños marroquíes en la escuela española. Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Osuna, C. (2012). En torno a la educación intercultural. Una revisión crítica. En Revista de Educación, nº
Revista de Educación (2008). De inmigrantes a minorías: temas y problemas de la multiculturalidad. Nº 345
Tuts, M. (2007). Las lenguas como elementos de cohesión social. Del multilingüismo al desarrollo de habilidades para la comunicación intercultural. En Revista de Educación, 343, 35-54
Vila, I., Esteban, M. y Oller, J. (2010). Identidad nacional, lengua y escuela. En Revista de Educación, 353, 39-65
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Appel, M. W. (1994). Educación y poder. Barcelona, Paidós, 1994
Bernstein, B. (2001). La estructura del discurso pedagógico. Clases, códigos y control Vol. 4, Morata, Madrid, 2001
Bourdieu, P. y Passeron, J.C., La reproducción, Barcelona, Laia, 1977.
Bowles, S. y Gintis, H., La instrucción escolar en la América capitalista, Madrid, Siglo XXI, 1985.
Freire, P. (1997). A la sombra de este árbol. Barcelona. El Roure.
Giroux, H. A. (1985). Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación: un análisis crítico. En Cuadernos Políticos, número 44 México, D. F., editorial Era, julio-diciembre de 1985 pp. 36-65.
Luciak, M. (2004). Documenting Discrimination and Integration in 15 Member States of the European Union European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) . Comunidades Europeas. Luxemburgo
McCarthy, C. (1994). Racismo y curriculum. Madrid. Ediciones Morata.
Ogbu, J.U. (1991). Immigrants and involuntary minorities in comparative perspective. In Gibson & Ogbu. Minority Status and Schooling. New York & London. Garland
 • Aldizkariak:

Revista de Educación Social
Pedagogia Social. Revista Interuniversitaria
Revista de Educación
Revista Interuniversitaria de Formación del profesorado
Intercultural Education.
 • Interneteko helbide interesgarriak:

www.hezkuntza.net,
www.mec.es,
http://www.iaie.org/

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es