Ogi apurrak

26267 - Ikerketa Proiektua  • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
  • Titulazioa: Gizarte Hezkuntzako Gradua
  • Ikasturtea: 2017/18
  • Maila: 4


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ikerketa proiektu bat garatzeko gai izango gara ikasgaiaren bukaeran. Hezkuntza arloan ikerketa on bat egiteko pausuak eta baldintzak zehaztu eta landuko dira.

Ikasgai honekin ikasleak beste moduloetan ikusitako oinarri teorikoetan sakonduko du (VI. modulua, Gizarte eta Hezkuntza Ikerketa, Gizarte eta Hezkuntza Programa eta Zerbitzuen Ebaluazioa), eta erabiltzeko gaitasuna garatuko du, ikerkuntza proiektu bat garatzeko Gizarte Hezkuntza arloan.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

1.    Ikerkuntza-Proiektuaren erabilgarritasuna eta honen zentzua aitortzea.
2.    Ikerkuntza-proiektuko jarduera desberdinak funts teoriko-praktikoarekin garatzea:
a.    arazoa planteatzea,
b.    gaia aukeratzea iturri desberdinak erabiliz,
c.    literatura zientifikoa ikuskatzea,
d.    helburuak zehaztea, hipotesiak egitea, diseinua, parte-hartzaileak, bilketa-tresnak eta datu-analisia,
e.    ikerketa pilotua egitea,
f.    aukeratu kronograma lantzea, baliabideak aurreikusi,
g.    kalitate-irizpideak definitzea.
3.    Ikerkuntza proiektua idaztea.
4.     Proiektuaren espezifikoak diren ezaugarri erlazionatuak metodologia desberdinekin parekatzea.
5.     Ikerkuntza-Proiektuak balioesteko kalitate-irizpideak erabiltzea.
6.     Ikasgelan kalitate-irizpideetara ados egindako proiektuak klasean ebaluatzea.
7.     Poster bat berezko proiektuaren funtsezko elementuak irudikatzen diren tokian lantzea.
8.    Ikerkuntza Proiektuko lantzean, geroagoko uneetan bezala horrela, kontuan izateko iritzi etiko batzuk klasean eztabaidatzea: egitea| eta Ikerkuntzaren zabaltzea

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1.    GAIA- Ikerkuntzaren prozesua
1.1. Prozesuaren momentu ezberdinak
1.2. Prozesua eta metodologia ezberdinak
1.3. Alderdi etikoak

2.    GAIA- Ikerkuntza proiektua
2.1. Kontzeptua
2.2. Ikuspegi metodologikoa
2.3. Proiektuaren jarduerak
2.4. Kalitatezko irizpideak
2.5. Alderdi etikoak

3.    GAIA – Ikerkuntza diseinuak
    3.1. Ikerketa diseinu esperimentalak
3.2. Ikerketa diseinu ez esperimentalak
3.3. Ikerketa diseinu kualitatiboak

4.    GAIA – Datuak jasotzeko teknika kuantitatiboak eta datu kuantitatiboen analisia
4.1. Datu kuantitatiboak jasotzeko Teknikak eta Tresnak
4.2. Datu kuantitatiboen analisirako Teknika eta Tresnak

5.    GAIA - Datuak jasotzeko teknika kualitatiboak eta datu kualitatiboen analisia
5.1. Datu kualitatiboak jasotzeko Teknikak eta Tresnak
5.2. Datu kualitatiboen analisirako Teknika eta Tresnak

6.    GAIA – ikerkuntzaren informea
6.1. Informearen atalak
6.2. AudientziakMetodologia

Klase presentzialak - teoriko praktikoak. (60 ordu; 15 aste, 4 ordu astero).
- Eduki tematikoen gaineko erakusketa magistralak.
- Eztabaidak eta bateratze-lanak.
- Irakasgaiaren edukiekiko indibidualak eta talde lan erlazionatuak.

Klase ez presentzialak. (90 ordu)
- Alderdi teoriko-praktikoaren gainean proposatutako jardueren lanketa

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36 12 12            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54 18 18            

Ebaluazio-sistemak

  • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
    • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

ETENGABEKO EBALUAKETA. Asistentzia derrigorrezkoa da (gutxienez %80).
Taldeko ebaluazioa
• Ikerketa proiektua: egitura, osotasuna eta koherentzia, tresnak, bibliografía… %50
• Posterra: adierazpenaren kalitatea, proiektuarekin koherentzia, estetika, sormena… %15
• Ikerketa proiektuaren aurkezpena: antolaketa, estilua, gaiaren ulermena, dinamizazioa, taldearen lana… %15
Banakako ebaluazioa
• Gelako praktikak eta partehartzea: kalitatea, hausnarketak… %20

Ikasleak deialdiari uko egiteko aukera izango du. Horretarako eskaria irakasgaiko irakasleari egin beharko dio idatzi bidez eta azterketetarako zehaztutako garai ofiziala hasi baino gutxienez bi aste lehenago.

BUKAERAKO EBALUAKETA.
Justifikatutako arrazoiengatik etengabeko ebaluazioan parte hartzen ez duen ikasleak, ikerketa proeiktu bat garatuko du eta ahozko aurkezpena egingo du; notaren %50 balioko du.
Bestalde, bukaerako proba egingo du, irakasgaiko jakintzak eta gaitasunak bereganatu dituela egiazta dezan. Proba horrek irakasgaiko notaren %50 balioko du.
Koordinatzaileak adieraziko dio egoera berezian dagoen ikasleari zein den bukaerako froga eskatzeko jarraitu behar duen prozedura.Aquellos estudiantes que no asistan al menos al 80% de las clases tanto magistrales como prácticas de aula, deberán presentar:1. Proyecto de Investigación (según pautas), defensa oral del mismo, elaboración de poster y además realización de examen.
Quienes asistan al 80% de las clases, tendrán que elaborar un Proyecto de Investigación (según pautas), defensa oral del mismo y actividades de aula.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

Material elaborado por el docente y proyectos de investigación relacionados con el desarrollo profesional y la práctica socioeducativa

Bibliografia

  • Oinarrizko bibliografia:

1.    American Psychological Association. (2010). Manual de Publicaciones de la APA. Editorial El Manual Moderno.
2.    Barbour, R. (2013). Los grupos de discusión en Investigación Cualitativa. Madrid: Morata.
3.    Bisquerra, R. (2004). Métodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla.
4.    Blaxter, L., Hughes C., y Tight, M. (2000). Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa.
5.    Cabero, J. e Infante, A. (2014). Empleo del método Delphi y su empleo en la investigación en comunicación y educación. Edutec, 48, 1-16.
6.    Colás, P. y Buendía, L. (1995). Investigación educativa. Sevilla: Alfar.
7.    Buendía L., Colás, P. y Hernández, F. (2003). Métodos de Investigación en Psicopedagogía. Madrid: McGraw Hill
8.    Cea D’Ancona M.A. (1996). Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: Síntesis.
9.    Denzin, N. K. y Lincoln Y. S. (Coords) (2012). Manual de Investigación cualitativa (Vol I). Barcelona: Gedisa.
10.    Gibbs, G.(2012). El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa. Madrid: Morata.
11.    Gorostiaga, A. y Balluerka, N. (2007). Ikerketa metodoak eta diseinuak psikologian. Donostia: Erein.
12.    Hernández, F., Fuentes, P., Iglesias, E., y Serrano F. J. (1995). Introducción al proceso de investigación en educación. Murcia: DM.
13.    Icart, M. T, Fuentelsaz C. y Pulpón A. (2001). Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
14.    Losada, J. L. y López-Feal, R. (2003). Métodos de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales. Madrid: Thomson.
15.    Lukas, J.F. y Santiago, K. (2009). Evaluación educativa. Madrid: Alianza.
16.    Lukas, J. F., Santiago, C., Oihartzabal, L., Pikabea, I., Forner, A., y Latorre, A. (2000). Hezkuntza Ikerkuntzarako Hiztegia. Donostia: Erein.
17.    McMillan, J. H. y Schumacher, S. (2011) Investigación Educativa. 5ª Edición. Madrid: Pearson. (597-609).
18.    Mesonero de Miguel, M. (2005). Ikerketa-proiektuak lantzeko teknikak. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea.
19.    Nieto, S. (dir) (2012). Principios, métodos y técnicas esenciales para la investigación educativa. Madrida: Dykinson.
20.    Pérez-Serrano, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. I Métodos. Madrid: La Muralla
21.    Pérez-Serrano, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. II Técnicas y análisis de datos. Madrid: Muralla.
22.    Pérez-Serrano, G. (1999). Elaboración de Proyectos Sociales. Casos prácticos. Madrid: Narcea
23.    Pérez-Serrano G. (2000). Modelos de Investigación cualitativa en Educación Social y Animación Sociocultural: Aplicaciones prácticas. Madrid: Narcea.
24.    Rodriguez, G., Gil, J., y García E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Aljibe.
25.    Ruiz Olabuénaga, J. I., Aristegui, I., y Melgosa , L. (2002). Cómo elaborar un proyecto de investigación social. Cuadernos monográficos del ICE. Bilbao: Universidad de Deusto.
26.    Sandín, M. P. (2003). Investigación cualitativa en Educación. Fundamentos y tradiciones. Madrid: McGraw Hill.
27.    Santiago, K. y Lukas, J. F. (2004). Ikerkuntza-proiektua. Tantak, 31, 45-67.
28.    Tojar, J. C. (2001). Planificar la investigación educativa: una propuesta integrada. Buenos Aires: Fundec.
29.    Torre, J., Del Rincón, D., y Arnal, J. (1996). Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona : GR92.
30.    Valles, M. S. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis.
  • Aldizkariak:

•    American Educational Research Journal
•    Bordón
•    British Educational Research Journal
•    Educación Social. Revista de intervención socioeducativa.
•    Infancia y Aprendizaje
•    International Journal of Educational Research
•    Qualitative Inquiry
•    REDIE (Revista Electrónica De Investigación Educativa). http://redie.ens.uabc.mx/
•    RELIEVE (Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa) http://www.uca.es/RELIEVE/
•    Review of Educational Research.
•    Revista de Educación
•    Revista de Educación Social
•    Revista de Investigación Educativa
•    Tantak.
  • Interneteko helbide interesgarriak:

• APA (araudia): www.apastyle.org
• AERA: American Educational Research Association. http://aera.net
• AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica. http://www.uv.es/aidipe/
• CIDE: Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. http://www.mec.es/cide/
• CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica). http://www.cindoc.csic.es/
• EERA. European Educational Research Association.http://www.eera.ac.uk
• ERIC. Educational Resources lnformation Center. http://www.ed.gov/EdRes/EdFed/ERIC.html
• INCE. Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. http://www.ince.see.mec.es
• IVEI/ISEI: Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa. http://www.isei.euskalnet.net
• REBIUN. Red de Bibliotecas Universitarias Españolas. http://www.csic.es/cbic/webuni.htm
• REDINET. Bases de datos de información educativa sobre investigación, innovación y recursos didácticos. http://www.redined.mec.es/
• REDUC. Base de Datos de la Red Iberoamericana de Información y Documentación en Educación. http://www.reduc.cl/
• TESEO. Base de datos de tesis doctorales españolas. https://www.educacion.gob.es/teseo

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es