Ogi apurrak

26339 - Genero Sistemak Kultura arteko Ikuspegia  • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
  • Titulazioa: Gizarte Antropologiako Gradua
  • Ikasturtea: 2017/18
  • Maila: 3


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Ikasgaiak genero sistemen aniztasuna aztertzen du, egun edozein errealitate sozialaren azterketa eta ezagutzarako oinarrizkotzak jotzen den dimentsioa. Ikasleek aurreko kurtsoan antropologia feministaren oinarrizko formakuntza jasoko dute. Ikasgai honetan generoa klasea, adina, etnia, sexualitatea eta bestelako gizarte mailaketek generoarekin batera nola jokatzen duten aztertuko da.
Helburuak:
- Genero azterketarako gerturapen teoriko eta metodologikoak ezagutu.
- Pertsona generizatuen eraketa prozesuak antzeman eta prozesu honetan partehartzen duten erakundeak ezagutu.
- Gorputza, sexualitatea eta nortasunaren arteko erlazioez hausnartu.
- Aginte maskulinoaren egiturazko elementuak antzeman.
- Berdintasuna, banakakoen eskubideak eta ohitura kulturalen arteko harremanaz hausnartu.
Konpetentziak:
- Analizatu eta komentatu (ahoz eta idatziz) modu ordenatu eta argian generoaren arloko lan eta testuak ,horretarako terminologia egokia erabiliz.
- Ezberdindu eta definitu Generoaren Antropologiaren oinarrizko kontzeptuak eta tresna analitikoak.
- Analizatu eta identifikatu genero sistema eta egituren aniztasun kulturala, testuinguruaren arabera (espazioa eta deboran)
- Ulertu eta aztertu genero sistemen interpretazio eta azalpen antropologiko ezberdinak.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Sexual ezberdintasunaren inguruko hausnarketa antropologia
2. Genero kontzeptuaren esanahi eta definizioak. Sexua vs. Generoa.
3. Generoa, arraza eta klasea. Intersekzionalitate kontzeptua.
4. Genero sistemen azterketa soziologiakoa eta kulturalista. Experientziak, gaiak eta metodologiak ikuspegi feministan.
5. Antropologiaren azterketa klasikoen (ber)irakurketa.
6. Generoa, sexua eta sexualitatea. LGTB mugimendua, heteronormatibitatea eta queer azterketak.

Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

  • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
    • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Banakako iruzkin kritikoak :%60
Testuen esposaketak eta eztabaidak: %40
Ebaluaketa jarraia jarraitzen ez duten ikasleek azterketa egingo dute ( %100)

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

BEAUVOIR, Simone (1982) “Prólogo” en El segundo sexo. Los mitos y los hechos Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte.
BUTLER, Judith (1990) “Variaciones sobre sexo y género. Beauvoir, Wittig y Foucault” in Seyla Benhabid y Drucilla Cornell (ed.) Teoría feminista y teoría crítica, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim.
FERNANDEZ RASINES, Paloma (2001) Afrodescendencia en el Ecuador. Raza y género desde los tiempos de la colonia, Quito, Ediciones Abya-Yala.
GODELIER, M., (1982) La producción de Grandes Hombres, Madrid, Akal Universitaria.
MEAD Margaret (1990) Adolescencia y cultura en Samoa, Madrid, Paidos
MORAL, Beatriz (1996) Conceptualización de la mujer, del cuerpo y de la sexualidad en Chuuk (Micronesia) Tesis doctoral, Universidad del País Vasco/Euskal Erico Unibertsitatea [inédita].
NICHOLSON, Linda (2003) “La interpretación del concepto de género” in S. Tubert Del sexo al género. Los equívocos de un concepto, Madrid, Cátedra-Feminismos
ORTNER, Sherry B. y WHITEHEAD, Harriet (2000) “Indagaciones acerca de los significados sexuales”, en Marta LAMAS (comp.) El género. La construcción cultural de la diferencia sexual, México, PUEG/UNAM.
RUBIN, Gayle (2000) “El tráfico de mujeres: notas sobre la ‘economía política’ del sexo”, en Marta LAMAS (comp.) El género. La construcción cultural de la diferencia sexual, PUEG/Universidad Nacional Autónoma de México.
RUBIN, Gayle (1989) “Hacia una teoría radical de la sexualidad” in Carol S. Vance, Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina, Madrid, Editorial Revolución (113-14; 129-44; 170-89).
STOLCKE, Verena (1992) Racismo y sexualidad en la Cuba colonial, Madrid, Alianza.
WITTIG, Monique (2006) “El pensamiento heterosexual” in El pensamiento heterosexual y otros ensayos, Madrid, Egales editorial

Bibliografia

  • Oinarrizko bibliografia:

DEL VALLE, T. et al. (2001) Modelos emergentes en los sistemas y las relaciones de género, Madrid, Narcea, Madrid
DEL VALLE, Teresa (ed.), Perspectivas feministas desde la antropología social, Barcelona, Ariel Antropología.
LAMAS Marta (2000) (comp.), El género. La construcción cultural de la diferencia sexual, México, PUEG/UNAM.
  • Gehiago sakontzeko bibliografia:

AMORÓS Celia y DE MIGUEL Ana (eds.), Teoría feminista, Madrid. Minerva ediciones. (3 bolumen)
BEAUVOIR, Simone de (1982a) El segundo sexo. Los mitos y los hechos Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte.
BEAUVOIR, Simone de (1982b) El segundo sexo. La experiencia vivida, Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte.
BELTRÁN, Elena; MAQUIEIRA Virginia (2001) (eds.) Feminismos debates teóricos contemporáneos, Madrid, Alianza Editorial.
BENHABID Seyla y CORNELL Drucilla (1990)(ed.), Teoría feminista y teoría crítica, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim.
BUTLER, Judith (2001) El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, México, PUEG/Paidós.
BUTLER, Judith (2005) Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”, Buenos Aires, Paidós.
DEL VALLE, Teresa et al. (1985) Mujer vasca: Imagen y realidad, Barcelona, Anthropos.
DíAZ MARTÍNEZ, Capitolina y DEMA MORENO, Sandra (eds.) (2013) Sociología y género, Madrid, Tecnos
HARRIS Olivia y YOUNG Kate (comp.) Antropología y feminismo, Barcelona, Anagrama.
LAMAS Marta (2000) (comp.), El género. La construcción cultural de la diferencia sexual, México, PUEG/UNAM.
LAQUEUR, Thomas (1994) La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud, Madrid, Cátedra-Feminismos.
MARTÍN CASARES, Aurelia (2006) Antropología del género. Culturas, mitos y estereotipos sexuales, Madrid, Feminismos-Catedra.
MATHIEU, Nicole-Claude (1991) L’Anatomie politique. Categorisations et idéologies du sexe, París, Côté-femmes Editions.
MOORE, Henrietta L. (1991) Antropología y feminismo, Madrid, Cátedra-Feminismos.
PRECARIAS A LA DERIVA (2004) A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina, Madrid, Traficantes de sueños

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/02/28
Nodoa: liferay1.lgp.ehu.es