Ogi apurrak

26335 - Kultura Politika eta Kudeaketa • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Gizarte Antropologiako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 3


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

AZALPENA:
Ikasgaia honek oinarrizko azterketa bat eskainiko du kultur erakundeen eta Administrazioaren kultur politikez eta ekintzez. Hori lortzeko, aztertuko dira azken urte hauetan autonomiko, estatuko, Europako eta nazioarteko administrazioek onartu eta indarrean jarri dituzten kultur politikak.     

HELBURUAK:
1. Gainontzeko politikarekiko kultura politikak duen berezitasuna identifikatzea.
2. Kultura politika mota ezberdinen ezaugarriak zehaztea, epealdi eta lurraldeen arabera.
3. Kultura eragile ezberdinak identifikatzea eta zehaztea.
4. Sorkuntza eta kultura industrien berezitasunak identifikatzea.
5. Kultura kudeaketaren proiektua aztertzea.

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

GAITASUNAK:
- Hainbat kultura-testuingurutan garatzen den praktika profesionaleko arazoak definitzeari eta ebazteari jakintza teorikoak aplikatzea.
- Kulturaren eragina aitortzea, aztertzea eta aurkeztea, administrazio publikoak, sektore pribatuak edo gizarte-eragileek bultzatutako ikerketa-proiektuetan eta gizarteko esku-hartzeetan.
- Sustapen eta kudeaketa kulturaleko ekintzak garatzeko sektore kulturalaren ezaugarriak aitortzea, aztertzea eta aurkeztea.
- Ikergaia bere osotasunean jasotzen duen ikuspuntu holistikotik gizarteko eta kulturako ikerketa-proiektuak eta esku-hartzeak diseinatzea, garatzea, ebaluatzea eta aurkeztea.
- Gizarteko eta kulturako ikerketa-proiektuak eta esku-hartzeak diseinatzea, garatzea, ebaluatzea eta aurkeztea, eskatzailearen eskaeretara egokituta eta ikertzeko edo/eta esku hartzeko biztanleen ezaugarri eta beharretara egokituta.
- Biztanle, kolektibo edo talde hartzaileen gizarteko eta kulturako arazoen politika publikoen diseinuan eta koordinazioan aholkua ematea, ikuspegi osatutik eta holistikotik.
- Metodo eta teknika etnografikoen bidez lortutako informazioa ekoiztea, erregistratzea, aztertzea, ebaluatzea eta aurkeztea.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Kultura: definizioak eta kontzeptuaren bilakaera
2. Kultura politika: tipologiak eta hauen bilakaera.
3. UNESCOren eta Europa Batuen kultura politikak.
4. Kultura politika Espainian eta Euskal Herrian.
5. Kultura esparruak. Kultura industriak.
6. Kultura proiektuak egitea.

Metodologia

Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 60%
  • BANAKAKO LANAK 15%
  • Talde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) 10%
  • LANEN, IRAKURKETEN... AURKEZPENA 15%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Lehendabiziko aukera:
Azterketa (%100). Ikasgaia osatuko dute ikasturtean aztertuko diren artikulu eta liburuetako kapitulu guztiek. Azterketaren galderak motzak eta zehatzak izango dira, eta artikulu eta kapitulu horiei buruzkoak izango dira.
Ikaslea ez bada azterketara aurkezten deialdiaren uko egin diola ulertuko da.

Bigarren aukera:
Kasu honetan ikasleak klaseetara bertaratu beharko du.
Ebaluaketak bi atal izango ditu:
A. Azterketa (%60). Ikasgaia osatuko dute ikasturtean irakasleak zehaztuko dituen artikuluen eta liburuetako kapituluen pasarteek. Azterketaren galderak motzak eta zehatzak izango dira, eta artikulu eta kapitulu horiei buruzkoak izango dira.
B. Praktikak eta parte-hartzea (%40): banakako lanak, talde lanak eta aurkezpenak.
Bi atal horien batuketa izango da amaierako emaitza. Ikasgaia gainditzeko eskuratu behar dira 5 puntu amaierako emaitzan eta 3 puntu nahitaez azterketaren emaitzan.
Ikaslea ez bada azterketara aurkezten deialdiaren uko egin diola ulertuko da.

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Azterketa (%100). Ikasgaia osatuko dute ikasturtean aztertuko diren artikulu eta liburuetako kapitulu guztiek. Azterketaren galderak motzak eta zehatzak izango dira, eta artikulu eta kapitulu horiei buruzkoak izango dira.
Ikaslea ez bada azterketara aurkezten deialdiaren uko egin diola ulertuko da.

Nahitaez erabili beharreko materiala

BONET, Ll. (1999) “Evolución y retos de la política cultural en España”, Tablero, n. 61, pp. 89-99.
CUCHE, D. (2002) La noción de cultura en las ciencias sociales, Buenos Aires: Nueva Visión, orr.9-17, 86-103.    
FERNANDEZ PRADO, E. (1991) La política cultural: qué es y para qué sirve, Gijón: Trea, pp. 15-27, 28-73.
GARCÍA CANCLINI, N. (2001) “Opciones de políticas culturales en el marco de la globalización”, en Informe mundial sobre la cultura, París. UNESCO, pp. 157-182.
MARAÑA, M. (2010) Cultura y desarrollo, Bilbao: Unesco Etxea, pp. 2-13.
MARTÍNEZ DE ALBENIZ, I. (2012) “La política cultural en el País Vasco: del gobierno de la cultura a la gobernanza cultural”, RIPS, v. 11, n. 3, pp. 149-171.
ROSELLÓ CEREZUELA, D. (2006) Diseño y evaluación de proyectos culturales, Barcelona: Universitat Internacional de Catalunya, pp. 1-57.
STOREY, J. (2002) Teoría cultural y cultura popular, Barcelona: Octaedro, pp. 13-37.
THROSBY, D. (2003) Economía y cultura, Madrid: Cambridge, pp. 15-29, 28-29, 153-168.
VIDAL-BENEYTO, J. (1981) “Hacia una fundamentación teoríca de la política cultural”, REIS, n. 16, pp. 123-134.
ZALLO, R. (1995) Industrias y políticas culturales en España y País Vasco, Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, pp. 153-182.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

BONET, Ll. (2001) Gestión de proyectos culturales, Bartzelona, Ariel.
BUSTAMANTE, E. (2002) Comunicación y cultura en la era digital: industrias, mercados y diversidad en España, Bartzelona, Gedisa.
MÉNDEZ, L. (2004) Galicia en Europa, Sada - A Coruña, Edicións do Castro.
THROSBY D. (2001) Economía y cultura, Cambridge, Cambridge.
ZALLO, R. (1995) Industrias y políticas culturales en España y el País Vasco, Bilbo, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua
 • Interneteko helbide interesgarriak:

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-704/es/
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/
http://europa.eu/pol/cult/index_es.htm
http://www.unesco.org/new/es/culture/

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/09/08
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es