Ogi apurrak

26263 - Hezkuntza, Hizkuntza, Kultura eta Aniztasuna • Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Titulazioa: Gizarte Hezkuntzako Gradua
 • Ikasturtea: 2017/18
 • Maila: 1


IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK

Ezinbestekoa da etorkizuneko gizarte-hezitzaileek ezagutu eta hausnar egin dezaten era kritikoan hizkuntza eta kulturaren arteko harremanez. Lotura honen azterketak gizarteetako kultur eta hizkuntza-aniztasunaren errealitate historiko eta iraunkorrak ezagutzera garamatza. Lotura honetan sakontzea oso garrantzitsua da aintzat hartuko badugu kultura askoren elkartzeak globalizazioaren bidezko gizarte nahasketak eragin dituela. Hortaz, garrantzitsua da hezitzailea jabetzea kultur aniztasunak komunikazio estiloetan eta egoeretan duen eraginaz. Horretarako, kulturarteko ezagutza lantzea ezinbestekoa izango zaio. Horri esker, munduaren bestelako ikuspegiak ezagutu, onartu eta baliatuko ditu bere bitartekaritza lanetarako eta, noski, aniztasunaren inguruan norberak dituen balorazioaz jabetzen lagundu beharko dio ikasgaiak.

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK

1. Hizkuntza eta komunikazioa. Hizkuntzaren jabekuntza eta garapena: eredu psikolinguistikoak. Hizkuntzen jabekuntzarako osagai afektiboak. Gizarteko interakzioa hizkuntzaren garapenean.
2. Hizkuntza, kultura eta gizartea. Hizkuntza gizarte jarduera gisa. Hizkuntzak gizarte-kohesio gisa: dimentsio soziokulturala, soziolinguistikoa eta sozioedukatiboa. Hizkuntza eta pertzepzioa.
3. Hizkuntzaren soziologia. Hizkuntza komunikazio bide gisa. Hizkuntz aniztasunaren eragile nagusiak. Hizkuntz aniztasuna: aldaerak eta erregistroak. Berdintasuna hizkuntzaren aurrean eta desberdintasuna erabileran. Hizkuntza politikak eta hezitzaileen zeregina hizkuntza politika horien eragile gisa. Interakzio-ereduak: lehiakortasuna, kooperazioa.
4. Hezkuntza ingurune kulturanitzetan eta eleanitzetan. Gizarte esku-hartzea eta eleaniztasuna: komunikazioa, elkarbizitza eta integrazioa. Kulturarteko hezkuntza. Ikaskuntza eleanitzetako hizkuntzen trataera. Eredu elebidun eta eleanitzen programen azterketak eta arrakasta maila. Kulturaniztasuna eta identitateak. Kodeak eta komunikazioa aniztasunean.
5. Diskurtsoen azterketa kritikoak. Diskurtsoak inguruneetako praktika jarduera erabakigarri gisa. Hizkuntza erabileren eraginak gizartean. Diskurtsoen garrantzia ideologien, baloreen eta jakindurien onartze eta transmisioan. Diskurtsoen ordena soziala. Hizkuntza erabileraren kontzientzia kritikoaren garapena.

Metodologia

-    Se expondrán contenidos y materiales para entender, analizar y valorar.
-    El alumnado realizará diversos ejercicios en grupos pequeños.
-    Se realizarán exposiciones teóricas, tanto por parte del profesor como por parte del alumnado. Para las prácticas el grupo se desdoblará. Estarán enfocadas a entender mejor la teoría y generar la reflexión.
-    La presencia, tanto en las clases teóricas como en las prácticas, será optativa.
-    La puntualidad será indispensable, y no se permitirá entrar o salir del aula durante la duración de las sesiones, ni el uso de móviles.
-    Las tutorías tendrán como finalidad aclarar dudas y ampliar conocimientos impartidos en clase. No se dedicarán a la repetición de lo expuesto en clase.


Irakaskuntza mota
Irakaskuntza mota M S GA GL GO GCL TA TI GCA
Ikasgelako eskola-orduak 36   24            
Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak 54   36            

Ebaluazio-sistemak

 • EBALUAZIO MISTOAREN SISTEMA
 • AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
  • KALIFIKAZIOKO TRESNAK ETA EHUNEKOAK:
  • Garatu beharreko proba idatzia 35%
  • Test motatako proba 50%
  • Actividad Interdisciplinaria de Módulo 15%

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA:

Irakasgai hau ematen den zentru ezberdinetako errealitateak kontutan harturik (irakas erdu ezberdinak, taldeko ikasle kopuru ezberdina, zentru bakoitzeko modulo lana, eta abar), ebaluazio mota ezberdina izango da zentro batzuetan eta besteetan. Filosofia eta Hezkuntza Zientziak ondorengo irizpideak erabiliko ditu:
•    Moduluaren lana (DILAN). %15
•    Ebaluazio jarraitua erabiliko da: klaseetan jarrera partehartzailea aintzat hartuko da eta burututako lanak eta aurkezpenak. % 15
•    Burututako ataza ezberdinen txostenak, (bakarka eta taldeka): % 40
•    Test edo Edukien azterketa (bakarka): %30

Irakasgaia gainditzeko beharrezkoa izango da ebaluazioaren atal guztiak gaindituta izatea

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Ez dago atal honi buruzko informaziorik

Nahitaez erabili beharreko materiala

Dossier de artículos / Artikulu-bildumaren txostena.

Bibliografia

 • Oinarrizko bibliografia:

Crystal, D. (2007): Hizkuntzaren iraultza. Donostia: Erein.
Essombra, M.A. (2008): La gestión de la diversidad cultural en la escuela. Barcelona: GRAÓ.
Martïn Rojo, L:; Whittacker, R. (1998): Poder-Decir. O el poder de los discursos. Madrid: Arrecife/UAM
Moreno Fernández, F. (2005): Principios de sociolingüística. Barcelona: Ariel.
 • Gehiago sakontzeko bibliografia:

Abdelilah-Bauer, B. (2007): El desafío del bilingüismo. Madrid: Morata
Cummins, J. (2002) Lenguaje poder y pedagogía. Madrid: Morata
Etxeberria Sagastume, F. (2003): Hizkuntzaren psikopedagogia. Usurbil: Elhuyar
Serra, . et al. (2013). La adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel.
Uranga, B. et al (2008). Hizkuntzak eta immigrazioa. Bilbo: Unesco Etxea
Van dijk, T. (2001) El discurso como interacción social. Barcelona. Gedisa
Yule, G. (2007). El lenguaje. Madrid: Akal
 • Aldizkariak:

BAT Aldizkaria
BORDON, Madrid: Sociedad española de Pedagogía, 1949-
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTILINGUALISM
JAKIN [Yakin, 1956-1960], Arantzazu: [s.n.], 1961-
LANGUAGE AND EDUCATION: An International Journal, Clevedon, Avon: Multilingual Matters, 1987-
 • Interneteko helbide interesgarriak:

www.euskara.euskadi.net/r59-734/eu/
www.linguamon.cat/
www.linguapax.org
www.unesco.org/culture/

Oharrak

Ez dago atal honi buruzko informaziorik
Azken aldaketaren data: 2017/03/16
Nodoa: liferay2.lgp.ehu.es